Novas por contido

A situación de alarma sanitaria provocada pola pandemia da COVID-19 durante o ano 2020 provocou que as persoas empregadas públicas se viran, como o resto da poboación, en situacións diversas: confinadas coas súas familias, traballando en servizos esenciais...etc polo que non puideron facer uso das súas vacacións e días de asuntos propios.

Así, determinado persoal empregado público que ten limitadas as súas vacacións no período estival por razón das súas funcións ou polas necesidades do servizo ve agora como as novas condicións de confinamento limitan a posibilidade de facer uso deles.

O feito de que as necesidades de servizo das distintas unidades e centros de traballo deban estar cubertas en todo momento, vai facer imposible en gran parte que o persoal poida desfrutar dos días de asuntos propios e vacacións pendentes no suposto de levantarse os confinamentos nos meses de decembro ou xaneiro.

Diante desta situación, a CIG vén de dirixir un escrito á dirección xeral de Función Pública no que solicita que os días de vacacións e asuntos propios non desfrutados por circunstancias derivadas da crise sanitaria da COVID-19 poidan atrasarse ata que a situación sanitaria o aconselle, de xeito que se permita a súa acumulación aos correspondentes ao 2021.

Outras novas recentes

Xoves, 25 Mai 2023

Os negocios da Vicepresidencia Segunda da Xunta co Colexio de Psicoloxía de Galiza e coa Asociación Nacional de Peritaxe Social

A saturación nos equipos psicosociais dos IMELGA, da Xunta de Galiza, que presentaban un atraso na elaboración de informes periciais, nalgunhas delegacións de ata 2 anos, foi unha das críticas expostas polo propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) na apertura do ano xudicial en setembro de 2022. A resposta inicial da Xunta foi o incremento de horas extras do...
Xoves, 25 Mai 2023

Resolución do concurso de Finanzas

Recibimos comunicación da Dirección Xeral da Función Pública na que nos informa de que a resolución do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas superior e técnica de finanzas, convocado por Resolución do 14/07/2021, será publicada no DOG do luns 29 de maio.
Xoves, 25 Mai 2023

Cobertura de prazas de Medio Rural e a funcionarización

Nova oferta de comisións de servizo e chamamentos polas listas de contratación para a cobertura de prazas no Servizo de Incendios (SPIF) Nestes días estamos a vivir un novo episodio do caos que se está a producir co proceso de funcionarización do SPIF. Dende a Consellería de Medio Rural enviáronos unhas listaxes con prazas para a súa cobertura mediante comisión de servizos...