Novas por contido

O mércores 16 de xuño houbo unha reunión da Comisión de Persoal. Aprobáronse: RPT de Medio Rural, integración do persoal do Centro Económico e Social de Galiza, concurso de traslados das escalas de finanzas. E en rogos e preguntas: información xeral de concursos, integración da Escola superior de hostelaría e Agader, información xeral de RPTs, horario de verán, tribunais de ensino, problemas co carné xove.

RPT da Consellería de Medio Rural

A primeira memoria que presentou Función Pública ata esta da CP non foi modificada ningunha cuestión nin recollida ou respostada as nosas alegacións tanto expresadas na mesa xeral como as que presentamos para o seu anexo a acta polos problemas que ten para soportar as videoconferencias do equipo da administración do delegado que trataba este punto na mesa xeral. En definitiva consideramos que non houbo o cumprimento legal de negociación colectiva e solicitamos que quede este argumento descrito en acta da comisión de persoal para a xustificación do voto. Amais mantense a pretensión do traslado dunha praza de N18 do distrito III ao IV ocupado por una axente ambiental (que vai con ela) o que é na practica un concurso encuberto e non podemos aceptar este precedente na administración publica autonómica.

FP di que se inclúe na RPT unha praza cunha sentenza de consolidación que propuxo algún sindicato.

Ao non recoller o fundamental das propostas da CIG o noso voto é en contra. 

Orde de procedemento de integración como persoal laboral do persoal laboral fixo do Consello Económico e Social (CES)

Non hai modificación sobre o documento que foi á Mesa Xeral. Na practica é unha integración de todo o CES a pesar da sua propia lei de creación xa que, tanto a xestión das nóminas, rede corporativa, habilitación, xa as usurpou a Xunta dende hai dous anos. Integrar ao persoal é o paso que queda e se fai coa escusa de posibilitar unha carreira e mobilidade ante a demanda do persoal. A nivel de xestión de persoal é mais semellante ao Parlamento, e o CES pode ter carreira propia, como tamén establecer acordos de mobilidade coa Xunta ou outras entidades públicas. E unha integración ad hoc, para unha categoría da que só hai dous empregados (gabinete técnico), pois o resto do persoal fixo non entra (van legalizar as reclasificacións primeiro).

Xa avisamos na Mesa Xeral que era ilegal xa que o CES está regulado pola súa propia lei, e a Lofaxga só se pode aplicar de forma subsidiaria en cuestions reguladas pola propia lei do CES, como é o persoal. A xustificación da primeira páxina ten frases escollidas e é torticeira. Se manteñen a intención de camiñar cara aí o noso voto é negativo e mais anunciamos demanda xudicial.

FP di que están pendentes dun informe da Asesoría Xurídica.

Votamos en contra.

Convocatoria de concurso de traslados das escalas de finanzas

O DXFP di que dentro da convocatoria incorpóranse, a petición dunha OOSS (parece que CSIF) os cursos impartidos polas OOSS homologados pola EGAP.

Nós valoramos que:

  • A antigüidade ten un peso insuficiente
  • Os méritos específicos teñen demasiado peso
  • O traballo desenvolvido é excesivamente desequilibrante
  • Non engaden a titulación académica
  • E sobre todo, incluen cursos do Colexio de Rexistradores

Ao non recoñecer ningunha destas alegacións temos que votar en contra.

Rogos e preguntas

Dende a CIG formulamos as seguintes preguntas:

Concursos:

Xeral: previsión de datas para o baremo provisional. Antes de agosto?

Veterinarios: borrador recibido en xaneiro/2020. Nunca mais soubemos nada.

Especiais: que digan en que ano o teñen previsto (xa non en que mes)

Laboral: reclamamos que se cumpla o previsto no convenio. Que convoquen.

FP di que do concurso xeral é posible que saian o baremos este mes, eso é o que pode comentar. Do resto, nada.

Integración da Escola superior de hostalaría e Agader:

Quedou paralizada dende hai tempo. Preguntamos en MX 9/6/21 (e anteriores), sen resposta.

Información RPT´s:

Pídese a FP que envie unha circular a tódalas consellerías para que na información e datos que se aportan as organizacións e especialmente nas RPT se aporten os datos de si están ocupadas e no seu caso quen as ocupa con datos de nome e apelidos tal e como se recolle na sentenza 1338/2020 ……

Horario de verán:

Constatamos que en varios centros non queren aplicar o horario de verán.

A Consellería de Cultura di que hoxe pola maña se mandou unha nova nota interna onde se define exactamente a situación en base a instrución de FP. Non aclara mais. Entendemos que lle seguen negando este dereito ao persoal que traballa a quendas.

Tribunais de Ensino, problemas de interpretación:

A Consellería de Educación reitera que a participación do persoal non docente cos tribunais e voluntaria e que tiveron reunión cos presidentes de todos os tribunais e así llo fixeron constar. Os tribunais saben que si nalgún centro educativo o persoal non quere colaborar non hai problema. Que non teñen constancia de ningún conflito, e que si nós temos que llo fagamos saber, cousa que facemos ao rematar a CP.

Falta de persoal Carné Xove:

Facemos a queixa polo exceso de traballo e mala planificación da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, no tema de Carné Xove e campaña de verán.

Outras novas recentes

Sábado, 14 Mai 2022

OEP extraordinaria 2022. Xuntanza 13/05/22

Continuamos as xuntanzas entre Función Pública e os sindicatos (CIG, CSIF, SEPGA, CCOO e UGT) para discutir os criterios e as bases da Oferta de Emprego Pública extraordinaria (OEP) do ano 2022, afectada pola Lei 20/21, de temporalidade. O DXFP fai un repaso aos últimos cambios no documento de criterios da OEP (repite algunha das cuestións expostas na xuntanza anterior):...
Mércores, 11 Mai 2022

A OEP extraordinaria 2022 para a estabilización con centos de erros nas prazas

O martes 10 acudimos á xuntanza convocada polo director xeral de Función Pública para tratar a Oferta de Emprego Público extraordinaria obrigada pola Lei 20/21 (temporalidade). Esta xuntanza era inicialmente para o día 4, pero sufriu moitos adiamentos. Tratáronse os criterios da oferta e comezamos coas primeiras alegacións xerais aos listados de postos. Durante estes días...
Mércores, 18 Mai 2022

Proposta de modificación da RPT de Cultura após das demandas da CIG

Función Pública ven de remitirnos a proposta de modificación de RPT da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidade, que afecta basicamente a postos da Área de Cultura e en concreto da Dirección xeral de Patrimonio Cultural e areas de cultura das xefaturas territoriais. Estamos a falar de postos de persoal arqueólogo e arquitecto; postos que son creados agora...