Novas por contido

No DOG Bis do pasado venres 25 de Xuño publícanse novas sobre a situación do teletraballo na Administración da Xunta de Galiza. En resumo ven a dicir que:

  • Finaliza o réxime especial de teletraballo COVID.

  • Entra logo en vigor (dende o día 5 de xullo), o teletraballo ordinario regulado na Orde do 14 de decembro de 2020 que publica o Acordo sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galiza (DOG do 07/01/2021).

  • O persoal que aínda non teña resolución sobre o teletraballo ordinario continuará en situación especial de teletraballo COVID ata a aprobación do teletraballo ordinario SEMPRE QUE TIVESE solicitado o teletraballo ordinario con anterioridade á data de comezo da eficacia desta orde; e dicir, antes das 00:00 horas do 26 de xullo.

  • Non se fará prórroga de teletraballo COVID aos postos de traballo non susceptibles de teletraballo ordinario (artigo 2 do dito Acordo).

Era lóxico que chegara o momento da adecuación do teletraballo a unha situación de normalidade, pero isto non exime a Xunta de Galiza de darlle de verdade un pulo ao teletraballo ordinario, e que non teñamos día si e día tamén denuncias de persoal administrativo que ten problemas ou mesmo denegacións de teletraballo polo capricho dos seus xefes/as.

Como un exemplo entre decenas temos o caso do Consorcio onde o empecinamento e capricho da xefa de persoal fai que as traballadoras administrativas teñan que ir ao xulgado (e gañar) o recoñecemento de teletraballo, por que non gusta o recoñecemento ordinario.

Ou o caso de consellerías reacias a concedelo como Medio Rural ou Emprego e Igualdade que se negan en certos centros de traballo a concedelo a pesares da viabilidade das solicitudes que contan incluso co visto e prace das persoas responsábeis.

Por outro lado levamos meses esperando pola reunión da Comisión prevista no Acordo, e que o señor conselleiro de Facenda e AAPP está deixando pasar de largo para despois do verán. E os problemas, Valeriano, son agora. Ou sexa que busque agora solucións e non en setembro cando xa sexa tarde para o persoal.

Tamén temos que denunciar que segue a acontecer moitas concesións de teletraballo por silencio administrativo, cousa inadmisible nunha Administración do século XXI, non podemos artellar unha nova modalidade de traballo e non xestionala.

Valeriano, espabila que che colle o touro!!!!

Outras novas recentes

Venres, 23 Febreiro 2024

Concurso de traslados de axentes facultativos e axentes forestais: apertura de elección de postos e xustificación méritos

No DOG do 23/02/2024 publican a RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda a apertura do período de presentación de solicitudes de elección de postos de traballo e o procedemento da xustificación da posesión de méritos e requisitos do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas...
Venres, 01 Marzo 2024

EGAP: convocatoria de actividades de formación continua

No DOG do 01/03/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 29 de febreiro de 2024 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional. Poderá participar nas accións formativas convocadas nesta...
Xoves, 29 Febreiro 2024

Información de Medio Rural ante as queixas da CIG polas probas físicas e as listas de SPIF

Logo das queixas da CIG ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Rural, achéganos a seguinte información : As persoas que non se poidan presentar á proba física por causas de saúde deben achegar un escrito coa xustificación que acredite ese impedimento. Unha vez finalizado o problema valorarase a repetición da proba a esas persoas, no seu caso. As persoas da...