Novas por contido

O concurso do persoal veterinario paralizado pola ineptitude de Sanidade. CCOO e SEPGA defendendo a retirada de postos de persoal veterinario na RPT de Sanidade con criterios corporativos.

O martes 13 asistimos a unha xuntanza sindicatos-Sanidade para tratar unha modificación da RPT de Sanidade. A primeira intervención da CIG foi para queixarnos polo bloqueo que a Consellería de Sanidade estaba a producir na negociación e convocatoria do concurso de traslados do persoal veterinario.

Foi en xaneiro do 2020 cando Función Pública nos enviou un borrador da convocatoria dese concurso. A CIG fixo os deberes de inmediato e presentamos alegacións escritas. Ano e medio despois aínda non houbo nin a primeira xuntanza para discutilo, nin recibimos un segundo borrador. As únicas explicacións que recibimos ao longo de tantos meses foi que a dilación era consecuencia de que Sanidade quería modificar a súa RPT de persoal veterinario. Sanidade é responsable, por ineptitude, pero tamén Función Pública por inactividade, xa que é esta dirección xeral a que ten as competencias en materias de persoal.

Ao longo da discusión na xuntanza do martes 13, Sanidade respondeunos que na actualidade eles xa fixeron os deberes, e pasan o balón a Función Pública ao dicirnos que todo o expediente está xa nas súas mans. Veremos cal é a película do director de Función Pública na seguinte xuntanza que teñamos con el.

Volvendo á RPT: a consellería decide abrir moitos postos de escalas sanitarias para poder ser cubertos por corpos xerais, administración especial e persoal estatutario, incluíndo outras comunidades autónomas, administración do estado e Sergas. Din que por “dificultades para cubrir prazas”, unido “ao obxectivo de enriquecer o desenvolvemento das actividades [..] e aumentar o carácter multidisciplinar dos postos”. Vamos, que abren os postos para ter máis opcións.

Pero en contradición co anterior, deciden pechar 18 postos, todos eles xefaturas de sección (15 en servizos centrais e 3 en Lugo), que ata agora poden ser ocupados por persoal veterinario, e que con esta proposta deixarían de selo.

Curiosamente a explicación non nola deu a representante da consellería, se non CCOO (a representante gabouse de que foron eles os impulsores da proposta), co apoio da representante de SEPGA.

A xustificación de CCOO-SEPGA é a seguinte: os postos de escalas sanitarias que están abertos ao persoal veterinario, nunca os ofertan no concurso de veterinarios/as, polo que están ocupados por estes sempre en comisións de servizos. Por esa razón retiran as veterinarios/as.

En primeiro lugar iso contradí as xustificacións de Sanidade para abrir outros moitos postos. En segundo lugar, que non se convoquen postos dunha escala nun concurso é unha decisión política que poden mudar cando queiran. Abondan os exemplos de postos abertos, por exemplo, a corpos xerais e a algunha escala, que son convocados tanto no concurso de corpos xerais como no da escala. Nada impide que un mesmo posto vacante aberto a varias escalas sexa ofertado nos respectivos concursos de traslados.

Na CIG temos claro que os postos deben estar abertos aos corpos/escalas que sexan necesarios para cumprir coas funcións encomendadas e dar así servizo público óptimo. Por tanto, non cuestionamos a conveniencia ou non de pechar o acceso ao persoal veterinario. O que non aceptamos son as xustificacións que, no fondo, teñen un importante compoñente corporativo.

Outras novas recentes

Venres, 21 Xuño 2024

Información variada da Comisión de Persoal do 21/06/24

Na Comisión de Persoal do venres 21 de xuño, tanto CIG como os outros sindicatos (CCOO, CSIF e UGT) fixemos un montón de preguntas. A directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP), respostou a moi poucas.  A información dos puntos da Orde do día (modificación do Decreto 165/2019, de equivalencias entre categorías de persoal laboral e escalas de...
Luns, 17 Xuño 2024

A CIG urxe á Xunta a convocar a Comisión de Listas das escalas sanitarias (Lei 17/89) ao servizo da Comunidade Autónoma de Galiza

Este sindicato ten constancia de que non se está a convocar a Comisión de Listas, en prexuízo da transparencia e seguridade xurídica destes procedementos de selección de persoal e da xestión de chamamentos para a cobertura con carácter temporal. O procedemento que regula a cobertura temporal de postos de persoal funcionario da escala de saúde pública e administración...
Venres, 21 Xuño 2024

A DXEP comprométese a cumplir co calendario previsto de procesos selectivos anunciados

Na Comisión de Persoal do venres 21 de xuño volvimos a solicitar información de se tiñan pensado manter ou non as datas de exames anunciadas polo Presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o 28 de decembro de 2023 (coincidindo coa convocatoria de eleicións ao Parlamento de Galiza). Esta solicitude de información viña arrastrando dende a semana anterior, sen que tivesemos resposta....