Novas por contido

Continúan as prácticas de derivar a realización de traballos que deberían corresponder a empregadas e empregados públicos.

No DOG do 16/07/2021 publican unha encomenda de xestión a Tragsatec para apoio na xestión de diversas convocatorias de axuda da Dirección Xeral de Formación e Colocación, durante un prazo de 12 meses contados a partir do 1 de xullo. O importe do encargo é de 210.497,24 euros.

Derivan cara a empresas instrumentais o traballo que debería facer a Administración pública. A garantía de independencia e obxectividade só corresponde ao persoal empregado público. Esta actuación volve mostrar, unha vez máis, o desprezo da Xunta hacia o público e a súa intención de contratar externamente o que debería facer o seu cadro de persoal. Se son necesarios máis recursos humanos deberían cubrir os postos vacantes na administración, para dar un servizo público de calidade.

Outras novas recentes

Mércores, 28 Febreiro 2024

Apertura do prazo de acreditación dos méritos do concurso de estabilización do subgrupo C2 e grupo IV

No DOG do 28/02/2024 publican a RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2024 pola que se fai público o procedemento para a acreditación dos méritos do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade...
Venres, 01 Marzo 2024

EGAP: convocatoria de actividades de formación continua

No DOG do 01/03/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 29 de febreiro de 2024 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional. Poderá participar nas accións formativas convocadas nesta...
Xoves, 29 Febreiro 2024

Información de Medio Rural ante as queixas da CIG polas probas físicas e as listas de SPIF

Logo das queixas da CIG ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Rural, achéganos a seguinte información : As persoas que non se poidan presentar á proba física por causas de saúde deben achegar un escrito coa xustificación que acredite ese impedimento. Unha vez finalizado o problema valorarase a repetición da proba a esas persoas, no seu caso. As persoas da...