Novas por contido

O 24 de novembro de 2021 constituíuse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Emprego e Igualdade. Cada modificación de consellería leva a interrupcións na actividade preventiva que dende a CIG imos tratar de que sexan as mínimas posibles e que bote a andar con axilidade.

Este CSSL ten na súa presidencia a Laura Cardesín, xefa de servizo de Réxime Xurídico e Relacións Laborais, a secretaría será rotativa entre as OOSS, neste primeiro ano tócanos á CIG, Ismael Outumuro será o noso secretario.
Forman parte o Subdirector Xeral de Colocación e os catro Xefes/as Territoriais ademais asesora con voz e sen voto o xefe de servizo do ISSGA de Ourense e un representante do Servizo de Prevención de Riscos Laborais.

Na CIG ademais de facer propostas ao regulamento para mellorar o funcionamento deste órgano paritario aportamos as seguintes cuestións:

  1. Solicitamos os datos de sinistralidade específica da Covid no informe do servizo de prevención de riscos laborais do 2021.
  2. Propuxemos a comprobación de todos os sistemas de aire acondicionado e de ventilación das Oficinas de Emprego (xa que son moi herméticas) e que se colgue a verificación nun sitio visible ao persoal empregado e ao público.
  3. Solicitamos que se revise si todas as Avaliacións de Riscos Laborais dos centros están actualizadas para o novo nivel de risco da virus da Covid (categoría 3).
  4. Propuxemos formas, tanto para compartir información como de comunicación áxiles e permanentes, tamén que se fagan públicos para todo o persoal acordos e actas.
  5. Aportamos que queden definidas as funcións de secretaria a presidencia para evitar dilacións indebidas nas convocatorias e unha mellor definición de responsabilidades.

Queixas nas oficinas:

  • Oficina de emprego de Monelos: fíxose un estudo de ruídos logo da queixa do persoal pero non é valido para a empresa que ten que facer as obras de insonorización, están pendentes dunha nova medición.
  • Oficina de emprego de Ferrol: a administración di que están a investigar a orixe do fedor que fai insoportable o traballar na oficina, van moi amodo e instamos a que se solucione canto antes.
  • Traslado da Oficina de emprego Centro da Coruña ao espazo Amizar: é inminente, contan con rematar en decembro. Solicítase avaliación de riscos previa ao traslado (incluído radón).

Temos ata o día 3 de decembro para enviar as propostas para a planificación preventiva do 2022, na que se inclúen ás avaliacións de riscos ou as súas revisións e a proposta formativa para o persoal.

Os delegados e delegadas de prevención da CIG loitamos pola mellora das condicións de traballo no que a seguridade e saúde é fundamental. Para poder facelo contamos coa tua participación. Denuncia, informa, require, propón e achega aquí co asunto: CIG CSSL Emprego e igualdade

Outras novas recentes

Martes, 24 Mai 2022

OEP Estabilización 2022: prazas do GAIN (xuntanza 23/05/22)

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) certifica 51 prazas que irían na oferta de estabilización. Agás dúas que serían mediante consurso-oposición, todas as demais van pola estabilización extraordinaria de concurso de méritos. Salientar que das 51, 42 non están en RPT a día de hoxe. A GAIN conta con que as prazas desta oferta convocaranse de xeito conxunto co resto das...
Mércores, 25 Mai 2022

Actualización provisional de méritos das listas de cobertura con carácter transitorio por funcionarios e laborais

No DOG do 25/05/2022 publica a RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2021 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza. En aplicación do...
Martes, 24 Mai 2022

Cultura obrigada a crear as prazas de patrimonio arqueolóxico tras declararse ilegais as encomendas a Tragsatec

Como consecuencia das denuncias da CIG que declararon ilegais as encomendas a TRAGSATEC, a consellería de Cultura modifica a RPT para crear prazas de persoal arqueólogo e arquitecto. Por mor da firmeza da sentenza xudicial do TSXG gañada pola CIG, a Xunta vese obrigada a modificar a RPT da consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e crear as...