Novas por contido

Un ano máis reuniuse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral do Intercentros para tratar o programa de avaliación de riscos do vindeiro ano. E outro ano máis constatamos que queda un longo camiño por percorrer. As cuestións plantexadas poden resumirse nos seguintes puntos:

  • A meirande parte das avaliacións de centros que se van a realizar en 2022 son motivadas porque estes levan 10 anos sen avaliar (na provincia de Lugo todas atenden a esta motivación).

  • A solicitude de implantación de medidas de emerxencia por parte dos responsables dos centros é residual (na provincia da Coruña non se fixo ningunha solicitude).

  • Nesta xuntanza manifestamos os problemas que xurdiron en Vigo coas probas complementarias para mulleres, xa que non se realizaban tódalas probas incluidas e que din que van comprobar este feito.

  • Con respecto á formación impartida en materia de riscos laborais, valoramos positivamente a formación relacionada cos riscos psicosociais. Pero consideramos que certos cursos non teñen a duración suficiente para ser unha formación axeitada e de calidade (tal e coma por exemplo o Curso Xestión de agresións e resolución de conflitos nos centros asistidos da Xunta de 2,5 horas de duración).

  • No tocante á investigación de accidentes laborais, non hai ningunha novidade e seguen a empregarse os mesmos criterios á hora de realizala.

  • Atendendo á nosa petición, instaron aos CSSL para que se reuniran. Mención aparte merece o CSSL de Cultura que inda non o fixo (di que llo voltaran a requirir).

  • Ademáis de todo isto, dende a CIG insistimos en que entreguen máscaras FPP2 para as traballadoras das escolas infantís de cero a tres anos e os centros de maiores, pero optaron pola calada por resposta, ignorando unha vez máis a sentenza do TSXG que lle daba a razón a unha denuncia da CIG e seguindo co recurso no Tribunal Supremo.

  • E xa para rematar preguntamos qué pasa co número de contaxios nos centros escolares e os pais que teñen que coidar dos cativos cando están confinados que non poden teletraballar. Cal é a solución a esta cuestión? Segundo a presidenta do CSSL este non é un suposto de deber inexcusable por conciliación. É o mesmo caso que cando tes un fillo con gripe, tes que buscarte a vida ou tirar de días de asuntos propios.

Outras novas recentes

Luns, 20 Marzo 2023

Acordo "biólogos/as de zona", RPTs (Mar e Política Social), modificación equivalencias funcionarización (para CP e MX 22/03/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Comisión de Persoal e outra da Mesa Xeral de Empregados Públicos que serán o mércores 22/03/23, coas seguintes ordes do día: Comisión de Persoal Proposta de acordo entre a Consellería do Mar e as organizacións sindicais sobre as condicións de traballo de prazas adscritas aos servizos periféricos (biólogos/as...
Venres, 17 Marzo 2023

A CIG gaña a demanda contra o Consorcio pola suspensión de contratos nas vacacións

A CIG gañou o conflito colectivo presentado ante o TSXG polo que este declarou nula a cláusula contractual na que se suspendía o contrato ao persoal substituto nos períodos vacacionais no que pechan as escolas infantís Nas Escolas Infantís da rede pública de cero a tres anos, a Administración galega castigaba ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso...
Venres, 17 Marzo 2023

EGAP: cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación, administración electrónica e protección de datos

A EGAP publica no DOG do 17/03/2023 a Resolución pola que se convocan cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), administración electrónica e protección de datos para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e para o persoal ao servizo da...