Novas por contido

Concerto Sanitario coas entidades privadas

  • O cambio ordinario de entidades polos mutualistas so se poderá facer no mes de xaneiro non queren abrir máis prazo.
  • Inclúense na carteira de servizos a reprodución humana asistida para mulleres sen parella, persoas transexuais que conservan a capacidade de xestar e mulleres lesbianas.
  • As entidades privadas asumirán prestacións derivadas da COVID, máis ábrese a posibilidade de que os servizos públicos de saúde paguen a estas entidades estes servizos.
  • Desde a CIG, denunciamos o incremento dos orzamentos dos concertos con estas entidades privadas en porcentaxes tal elevadas (desde o 4,1 % para o 2022 ao 10 % no 2024) cando estas empresas está reducindo os cadros médicos en varias especialidades, con listas de agarda para consultas e probas diagnósticas (como sucede con neuroloxía, dermatoloxía...) e mesmo con axendas pechadas sen data de novas citas. Mostramos que as partidas orzamentarias dedicadas por MUFACE a ofrecer asistencia non son inferiores ao custo dos servizos prestados pola sanidade pública tal e como veñen reiterando os medios de comunicación. Asi analizamos o orzamento do 2022: as entidades privadas van percibir 1.169.863.030 euros para a atención sanitaria do 76,31 % da totalidade de mutualistas e beneficiarios que escolleron a opción privada, isto é, para 1.132.378 persoas = 1.033 euros / persoa. A isto hai que engadir tamén o 76,31 % da partida orzamentaria dedicada á atención farmacéutica (307.529.300 de euros / 1.132.378 persoas) = 271,57 euros / persoa. 1.033 euros + 271,57 = 1.304,57 euros per cápita ao ano. O gasto medio anual da sanidade pública dos servizos autonómicos é de 1.486 euros por persoa.

Poxa de bens patrimoniais de MUFACE

Vanse por a poxa diversos bens inmóbeis de MUFACE. A CIG denunciamos que algúns nos parecían infravalorados na taxación que realizara a mutualidade. En concreto, manifestamos que unha casa unifamiliar situada en zona ben situada en Madrid, para a que se propuxo como taxación a cantidade de 2.140.994€, parecía moi reducida esa valoración. O caso é que este ben inmóbel foi adxudicado en 7.226.000 de euros, cinco millóns máis do taxado por MUFACE.

Os ingresos totais de MUFACE por estas adxudicacións e o seu destino é o seguinte:

  • Importe total da poxa: 14.338.879,2euros.
  • Importe Fondo destinado a novas sedes: 10.296.070,7 euros.
  • Importe Fondo especial: 4.042.808,5euros.

Traslado de oficinas delegadas

Infórmasenos de que existen oficinas actualmente inaccesíbeis que requiren unha nova localización pola imposibilidade de realizar traslados ou obras en Málaga, Toledo, Cantabria, Ourense e Ceuta.

Información sobre OPA de Vigo

OPA (Oficina de Prestacións Automatizadas). Crearase en Vigo a primeira das dez OPAs proxectadas. Situada na Zona Franca, tamén albergará este edificio, en aluguer, a actual Oficina Delegada de Muface en Vigo. Esta OPA realizará tan só tramitación electrónica e comezará a funcionar en xaneiro próximo. Dotada inicialmente con cinco persoas da totalidade de 20, que está previsto cubrir progresivamente até 2024. A estas cinco prazas sumaranse as actuais tres da Oficina Delegada. A introdución destas OPAs constitúen un claro caso de deslocalización do traballo. Así desde Vigo vanse atender os expedientes dos Servizos Provinciais de MUFACE máis saturados (Barcelona, ​Sevilla, Madrid, Málaga e Valencia).

Desde a CIG formulamos as nosas prevencións e reservas sobre a introdución destas oficinas automatizadas polo que trae consigo redución de cadros de persoal e afastamento da Administración cos administrados, obrigados a manter relacións telemáticamente cos problemas que poden ter determinados colectivos de mutualistas que, pola súa idade ou pola descoñecementos informáticos, non se vallan por si mesmos no emprego destes medios. Seguiremos vixiantes os cadros de persoal para comprobar se estas oficinas supoñen recortes de postos de traballo.

Nova versión da APP

Están introducindo actualizacións consistentes en novo deseño, renovación tecnolóxica adaptándoa ás versións dos sistemas operativos... O/as usuario/as poderán rexistrarse directamente desde a app e non desde a sede electrónica como sucedía antes, coa posibilidade de solicitar cita previa, prestacións dentarias e oculares.

Execución orzamentaria e PXE 2022

Ao peche do exercicio 2020, o remanente era de 187,33 millóns de euros; mentres que ao peche do exercicio 2019 esta magnitude situábase en 200,68 millóns de euros. Estímase que a finais do presente ano o remanente estará ao redor de 137,10 millóns de euros.

Entrégasenos unha folla cos datos resumidos do orzamento de MUFACE no Proxecto de Orzamentos do Estado. Ascende a 1.905.793.890 euros, dos que a maior partida corresponde aos concertos sanitarios coas entidades privadas (1.169.863.030 euros), que representa un incremento do 4,51 por cento con respecto ao do ano 2020.

Outras novas recentes

Xoves, 25 Mai 2023

Os negocios da Vicepresidencia Segunda da Xunta co Colexio de Psicoloxía de Galiza e coa Asociación Nacional de Peritaxe Social

A saturación nos equipos psicosociais dos IMELGA, da Xunta de Galiza, que presentaban un atraso na elaboración de informes periciais, nalgunhas delegacións de ata 2 anos, foi unha das críticas expostas polo propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) na apertura do ano xudicial en setembro de 2022. A resposta inicial da Xunta foi o incremento de horas extras do...
Xoves, 18 Mai 2023

Conciliación, carreira, FISP, EVO´s, procesos selectivos e Política Social (información da CP 16/05/2023)

Resumo dos “rogos e preguntas” da Comisión de Persoal do pasado 16 de maio, onde o director xeral de Función Pública deu a información que trasladamos. PROCESOS SELECTIVOS Calendario: publicaron o calendario onde figuran xa todos os procesos convocados (95 procesos) de libre e estabilización. Procesos pendentes de rematar: é probable que a semana que vén remitan as prazas...
Xoves, 18 Mai 2023

Acordo FISP (borrador 16/05/23)

A Dirección Xeral de Función Pública remitiu aos sindicatos unha nova versión do "Acordo de Farmacéuticos/as Inspectores/as de Saúde Pública". Aceptaron varias alegacións sindicais sobre o primeiro borrador (que eran erros de bulto). Temos novo período para alegar este segundo texto, ata o 24 de maio, e esperemos ter ao menos unha mesa de negociación coa consellaría de...