Novas por contido

Concerto Sanitario coas entidades privadas

  • O cambio ordinario de entidades polos mutualistas so se poderá facer no mes de xaneiro non queren abrir máis prazo.
  • Inclúense na carteira de servizos a reprodución humana asistida para mulleres sen parella, persoas transexuais que conservan a capacidade de xestar e mulleres lesbianas.
  • As entidades privadas asumirán prestacións derivadas da COVID, máis ábrese a posibilidade de que os servizos públicos de saúde paguen a estas entidades estes servizos.
  • Desde a CIG, denunciamos o incremento dos orzamentos dos concertos con estas entidades privadas en porcentaxes tal elevadas (desde o 4,1 % para o 2022 ao 10 % no 2024) cando estas empresas está reducindo os cadros médicos en varias especialidades, con listas de agarda para consultas e probas diagnósticas (como sucede con neuroloxía, dermatoloxía...) e mesmo con axendas pechadas sen data de novas citas. Mostramos que as partidas orzamentarias dedicadas por MUFACE a ofrecer asistencia non son inferiores ao custo dos servizos prestados pola sanidade pública tal e como veñen reiterando os medios de comunicación. Asi analizamos o orzamento do 2022: as entidades privadas van percibir 1.169.863.030 euros para a atención sanitaria do 76,31 % da totalidade de mutualistas e beneficiarios que escolleron a opción privada, isto é, para 1.132.378 persoas = 1.033 euros / persoa. A isto hai que engadir tamén o 76,31 % da partida orzamentaria dedicada á atención farmacéutica (307.529.300 de euros / 1.132.378 persoas) = 271,57 euros / persoa. 1.033 euros + 271,57 = 1.304,57 euros per cápita ao ano. O gasto medio anual da sanidade pública dos servizos autonómicos é de 1.486 euros por persoa.

Poxa de bens patrimoniais de MUFACE

Vanse por a poxa diversos bens inmóbeis de MUFACE. A CIG denunciamos que algúns nos parecían infravalorados na taxación que realizara a mutualidade. En concreto, manifestamos que unha casa unifamiliar situada en zona ben situada en Madrid, para a que se propuxo como taxación a cantidade de 2.140.994€, parecía moi reducida esa valoración. O caso é que este ben inmóbel foi adxudicado en 7.226.000 de euros, cinco millóns máis do taxado por MUFACE.

Os ingresos totais de MUFACE por estas adxudicacións e o seu destino é o seguinte:

  • Importe total da poxa: 14.338.879,2euros.
  • Importe Fondo destinado a novas sedes: 10.296.070,7 euros.
  • Importe Fondo especial: 4.042.808,5euros.

Traslado de oficinas delegadas

Infórmasenos de que existen oficinas actualmente inaccesíbeis que requiren unha nova localización pola imposibilidade de realizar traslados ou obras en Málaga, Toledo, Cantabria, Ourense e Ceuta.

Información sobre OPA de Vigo

OPA (Oficina de Prestacións Automatizadas). Crearase en Vigo a primeira das dez OPAs proxectadas. Situada na Zona Franca, tamén albergará este edificio, en aluguer, a actual Oficina Delegada de Muface en Vigo. Esta OPA realizará tan só tramitación electrónica e comezará a funcionar en xaneiro próximo. Dotada inicialmente con cinco persoas da totalidade de 20, que está previsto cubrir progresivamente até 2024. A estas cinco prazas sumaranse as actuais tres da Oficina Delegada. A introdución destas OPAs constitúen un claro caso de deslocalización do traballo. Así desde Vigo vanse atender os expedientes dos Servizos Provinciais de MUFACE máis saturados (Barcelona, ​Sevilla, Madrid, Málaga e Valencia).

Desde a CIG formulamos as nosas prevencións e reservas sobre a introdución destas oficinas automatizadas polo que trae consigo redución de cadros de persoal e afastamento da Administración cos administrados, obrigados a manter relacións telemáticamente cos problemas que poden ter determinados colectivos de mutualistas que, pola súa idade ou pola descoñecementos informáticos, non se vallan por si mesmos no emprego destes medios. Seguiremos vixiantes os cadros de persoal para comprobar se estas oficinas supoñen recortes de postos de traballo.

Nova versión da APP

Están introducindo actualizacións consistentes en novo deseño, renovación tecnolóxica adaptándoa ás versións dos sistemas operativos... O/as usuario/as poderán rexistrarse directamente desde a app e non desde a sede electrónica como sucedía antes, coa posibilidade de solicitar cita previa, prestacións dentarias e oculares.

Execución orzamentaria e PXE 2022

Ao peche do exercicio 2020, o remanente era de 187,33 millóns de euros; mentres que ao peche do exercicio 2019 esta magnitude situábase en 200,68 millóns de euros. Estímase que a finais do presente ano o remanente estará ao redor de 137,10 millóns de euros.

Entrégasenos unha folla cos datos resumidos do orzamento de MUFACE no Proxecto de Orzamentos do Estado. Ascende a 1.905.793.890 euros, dos que a maior partida corresponde aos concertos sanitarios coas entidades privadas (1.169.863.030 euros), que representa un incremento do 4,51 por cento con respecto ao do ano 2020.

Outras novas recentes

Venres, 12 Abril 2024

Educación retira a axuda por discapacidade ao seu persoal funcionarizado

A Consellería de Educación, de xeito unilateral e sen previo aviso, retirou a axuda por persoa con discapacidade a cargo que o persoal funcionarizado tiña recoñecida en base ao V Convenio Colectivo da Xunta de Galiza. O persoal laboral ten dereito a unha axuda de 180 € mensuais cando ten ao cargo unha persoa con discapacidade e con ingresos inferiores ao SMI. En teoría ese...
Venres, 12 Abril 2024

Recurso de reposición ao concurso ordinario de traslados de ciencias+enxeñarías+arquitectura

A CIG presentou un recurso de reposición á Resolución que convocou o concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de escalas de enxeñarías, arquitectura, arquitectura técnica e ciencias (administración especial). No recurso solicitamos unha relación das prazas que desapareceron do concurso, con información polo miudo de cada unha delas. Tamén da...
Venres, 05 Abril 2024

Concursos de traslados de axentes ambientais, forestais, consumo e Gardacostas: relación provional de admitidas

No DOG do 05/04/2024 publican: - RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas de axentes...