Novas por contido

O persoal laboral fixo que superiou o proceso de funcionarización tomou pose como persoal funcionario de carreira o pasado 13 de xullo. Así, no mes de xullo se lle liquidaron 12 días de haberes como persoal laboral máis a parte proporcional da paga extra devengada por 12 días (sobre 180). A partires do día 13 de xullo os seus haberes foron devengados xa como persoal funcionario da Administración xeral da Xunta de Galiza.

O devengo das pagas extras do persoal funcionario non é o mesmo que o do persoal laboral; así, o laboral devenga a extra de xuño computando o período que vai dende o 1º de xaneiro ao 30 de xuño, e a extra de Nadal comprende o que vai dende o 1º de xullo ao 31 de decembro. O persoal funcionario, pola súa parte, devenga a paga extra de xuño computando o período de 1º de decembro ao 30 de maio; a do Nadal, dende o 1º de xuño ao 30 de novembro.

No mes de decembro o persoal laboral funcionarizado percibiu a paga extra pero nunha contía que se corresponde con 141 días devengados, ou sexa do período que vai dende o día da toma de pose como persoal funcionario, 13 de xullo, ata o 30 de novembro. No seu cómputo anual, percibiu a parte proporcional de 193 días de paga extra como laborais e 141 días de paga extra como persoal funcionaio, o que totalizan 334 días de paga extra e non 365 días necesarios para percibir as dúas pagas extras anuais na súa totalidade.

Polo tanto, todo aquel persoal laboral que se funcionarizou no ano 2021 perdeu un sexto da paga extra; ou sexa, a parte proporcional correspondente a un mes de traballo. Temos devengada a totalidade das pagas extras deste ano 2021 pero o distinto cálculo empregado para o seu devengo fai que perdamos unha importante contía dos nosos haberes. Esta situación xa era coñecida por Función Pública e os asinantes do acordo de concertación (CCOO e UGT) e non arbitraron solucións nin, tan sequera, facilitaron información que nós permitise decidir con plenitude de coñecementos sobre todas as peculiaridades deste proceso.

Esiximos da Consellaría de Facenda a adopción de medidas legais para que o persoal laboral funcionarizado perciba a totalidade das pagas extras do ano 2021. A tesorería da Xunta de Galiza ten que estar a rebentar; róubanos un mes de paga extra xa devengada, afórrase a cotización por desemprego de todo o persoal laboral funcionarizado, non recupera o fondo de Acción Social, non paga o grao II extraordinario da carreira profesional, non convoca a carreira profesional ordinaria ...

Outras novas recentes

Mércores, 06 Xullo 2022

Funcións de PSX do Consorcio: a CIG solicita extensión da sentenza

A CIG solicitou o luns 4 de xullo a extensión da sentenza que afecta ás funcións do persoal de servizos xerais (PSX), referida á limpeza de maneira ordinaria nos centros do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. A CIG interpuxo demanda de conflito colectivo sobre a imposición das tarefas de “limpeza ordinaria” ao persoal de servizos xerais do Consorcio, que...
Mércores, 06 Xullo 2022

Criterios para os procesos selectivos derivados da OEP extraordinaria do 2022 (Lei 20/21)

A Dirección Xeral de Función Pública enviou aos sindicatos un primeiro borrador para comezar a negociación dos criterios que rexerán as convocatorias de procesos selectivos derivados da Oferta de Emprego Público extraordinaria do 2022, derivada da Lei 20/21 (lei da temporalidade). A primeira xuntanza vai ser o xoves 7 de xullo.  Neste borrador hai cousas que son...
Luns, 04 Xullo 2022

RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. Borrador 04/07/22

Recibimos convocatoria e documentación dunha proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. A xuntanza vai ser o mércores 6 de xullo. Nunha primeira ollada, a proposta deriva da modicicación da estrutura orgánica, e non implica amortización de postos de traballo. Se queres achegarnos algo, podes contactar coa CIG.