Novas por contido

A CIG-Autonómica ten denunciado en numerosas ocasións a situación de sobrecarga do persoal de limpeza dos centros de ensino  e que dende a reapertura dos centros no mes de maio do ano 2020 (o comenzo da pandemia) aínda se agrava máis por recaer nelas toda a responsabilidade na limpeza e desinfección dos centros fronte a Covid-19. 

Educación publicou na súa páxina web os distintos protocolos sen ningún tipo de negociación previa da distribución do traballo e incluso aplicando e impoñendo horarios ao persoal, todo isto a pesar de que en innumerábeis ocasións solicitamos xuntanzas cos seus responsábeis e rexistramos achegas e consideracións a cada un deses protocolos. 

Ao fin, a consellería, en outubro dese ano 2020, autorizou unha serie de contratos na modalidade de acumulo de tarefas ata xuño do 2021, que se volveron a renovar para o curso 2021-2022. Como xa dixemos no seu momento, a medida foi insuficiente xa que estes contratos so se autorizaron para algúns centros (aínda que o protocolo aplícase en todos  por igual) e non foi acompañada da negociación de criterios xerais e obxectivos como esixiamos dende a CIG

Este tipo de contratos por acúmulos rematan o día 31.03.2022 e non se van prorrogar ata o remate do curso 2021-2022 producíndose o despedimento das traballadoras da limpeza. Como non fomos informados dos ceses tampouco o fomos dos motivos que os xustifican. Pero o que si temos claro que esta “nova normalidade” require de aumento da limpeza e desinfección de centros máis aínda si se pretenden relaxar outras medidas preventivas tal e como temos a incidencia de contaxios a día de hoxe. 

A CIG-Autonómica solicitoulle á consellería que  mude a súa decisión mantendo os contratos existentes, cando menos, ata o remate deste curso 2021-2022 e para o vindeiro curso 2022-2023 negociar a modificación do Protocolo eliminando o punto 4.1 onde se indica que “nos supostos nos que existan varias persoas dedicadas a tarefas de limpeza, unha delas realizará total ou parcialmente a súa xornada na quenda de mañá, podendo realizarse rotacións no uso das quendas. Cando as tarefas de limpeza se realicen por unha única persoa realizará parte da súa xornada (polo menos 1/3) en xornada de mañá”. 

De non negociarse ratios e cargas máximas de traballo debe volver todo o persoal de limpeza ás condicións anteriores a aplicación deste protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19. 

Outras novas recentes

Xoves, 20 Xuño 2024

Educación debe facilitar a roupa de traballo para aquelas categorías que a usan

O persoal substituto de determinadas categorías do antigo persoal laboral da Consellería de Educación que necesita roupa de traballo para prestar o seu servizo, atópase con que a Consellería non a facilita, e teñen que recorrer a levala da casa ou a mercala eles mesmos. Esta situación afecta, tanto a súa seguridade como á dos seus usuarios, dando á súa vez unha mala imaxe...
Venres, 21 Xuño 2024

EGAP: convocatoria do programa de autoformación

No DOG do 21/06/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2024 pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galiza, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das...
Martes, 18 Xuño 2024

RPTs da extinta Cultura e de Atriga, modificación do decreto 165/2019 e da RPT de funcionarización (CP 20/06/24)

A directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP) vén de convocarnos para o 20 de xuño de 2024 a unha Comisión de Persoal onde se someterán a votación os seguintes asuntos: Proposta de anteproxecto de Orde pola que se modifica o Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal...