Novas por contido

A CIG rexistrou na Dirección Xeral de Función Pública unha solicitude para iniciar de seguido as negociacións dun Acordo Marco regulador para o persoal da administración xeral da Xunta de Galiza.

Fixemos asambleas e visitas aos centros de traballo con moi boa acollida da proposta da CIG para un Acordo marco regulador e tamén do anexo das condicións específicas do servizo de incendios. Aportamos estos documentos como base para a negociación das condicións de traballo.

Lembramos temén que a funcionarización deixa sen convenio colectivo a maioría do persoal que non vemos recollidos os nosos dereitos na Lei de Emprego Público e, para máis, que o Acordo de Concertación asinado por CCOO e UGT coa Xunta so obriga a prestación dos servizos sen facer referencia algunha aos dereitos laborais.

Xa están tardando en iniciar canto antes o proceso negociador dun acordo marco que regule e garanta os dereitos laborais en base ao dereito á negociación colectiva e a participación da determinación das condicións de traballo previstos no EBEP e na LEPG.

Outras novas recentes

Martes, 14 Marzo 2023

Comisión teletraballo (resumo do 10/03/2023)

Fomos convocados a unha xuntanza da Comisión de seguimento do teletraballo. Pola parte sindical asistiu só a CIG, como único asinante do Acordo. Dende a súa publicación en DOG fai algo máis de dous anos (07/01/2021), tan só houbo dúas xuntanzas da comisión de seguimento, a última en decembro de 2021. Por tanto, o primeiro que reclamou a CIG é que se cumpra o pactado en...
Luns, 20 Marzo 2023

Plan de Igualdade da Xunta de Galiza: remisión da enquisa a todo o persoal

A elaboración dun Plan de Igualdade conta con diferentes fases reguladas na correspondente normativa como son o Compromiso da organización (que foi publicado neste mes) e a Elaboración da Diagnose (que necesita da recollida de datos cuantitativos e cualitativos (enquisa) para poder avaliar as carencias e propor solucións). Estas fases son necesarias para poder elaborar o...
Venres, 17 Marzo 2023

A CIG gaña a demanda contra o Consorcio pola suspensión de contratos nas vacacións

A CIG gañou o conflito colectivo presentado ante o TSXG polo que este declarou nula a cláusula contractual na que se suspendía o contrato ao persoal substituto nos períodos vacacionais no que pechan as escolas infantís Nas Escolas Infantís da rede pública de cero a tres anos, a Administración galega castigaba ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso...