Novas por contido

O persoal laboral fixo que se funcionarizou nos corpos xerais da Admón da Xunta de Galiza, toma de pose o 1º de xullo do 2021, está a padecer o incumprimento do acordo de concertación, disposición 5ª, punto 3º, no que as retribucións se refire; este precepto, no seu apartado c), literalmente dí “Se lle garante ao persoal laboral funcionarizado, no primeiro trienio que cumpra coa condición de funcionario, unha contía económica non inferior á que lle correspondería a un trienio de persoal laboral.”

O persoal laboral fixo dos grupos IV e V, auxiliares e agrupación profesional, que se funcionarizou o 1º de xullo de 2021 e que perfeccionaron un trienio con posterioridade a esta data, percibiron unhas contías que se correspondían cos corpos de funcionarios da administración xeral; ou sexa, 20,03€ o persoal do corpo auxiliar e 15,08€ o da agrupación profesional, cando deberían cobrar 31,88€ polo primeiro trienio cumprido con posterioridade ao seu nomeamento como funcionario de carreira da Administración da Xunta de Galiza.

O persoal laboral que se funcionarizou e padeceu esta situación e aínda que presentou a oportuna reclamación na súa unidade de persoal, a que se contactou coa secretaría xeral da súa Consellaría e con Función Pública, segue percibindo este primeiro trienio con importes inferiores aos 31,88€ e incumpríndose fragrantemente o establecido nas normas de dereito positivo reguladoras da funcionarización.

Dende a CIG, esiximos de Función Pública así como das consellarías afectadas, especialmente Política Social, a inmediata adopción das medidas necesarias para que os importes do primeiro trienio devengado con posterioridade á funcionarización, non sexa inferior ao establecido para o persoal laboral da Xunta de Galiza.

Outras novas recentes

Mércores, 20 Setembro 2023

RPT Vicepresidencia 1ª, RPT de PS, flexibilidade por conciliación e funcionarización (en mesas do 19/09/23)

Este martes 19 de setembro participamos na Comisión de Persoal, na Mesa Xeral de negociación e na Mesa Sectorial de negociación de persoal funcionario, para discutir os seguintes asuntos: 1) unha modificación da RPT da Vicepresidencia 1ª e consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; 2) a modificación da Orde que regula a flexibilidade por conciliación familiar; e 3) as...
Mércores, 20 Setembro 2023

Data, hora e lugar de exercicios do proceso de estabilización da Lei 20/2021 de educación infantil, social, ax. cociña, limpeza e PSX

No DOG do 20/09/2023 publican: - RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2023, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concursooposición, para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral...
Luns, 18 Setembro 2023

Cero en negociación colectiva: dicir que si á primeira proposta impediu un acordo de Política Social mellor

Parece que a CCOO non lle gustou que a CIG fixera consultas entre os traballadores de Política Social, e nos acusan falsamente de dicir que o acordo era malo. Pensamos que todas as persoas traballadoras xa teñen claro como discorreu a negociación deste acordo, pero por si quedan dúbidas, das que pretende sementar CCOO, aquí deixamos unas breves notas para quen queira ter...