Novas por contido

A CIG ven de rexistrar un escrito diante da Consellería do Medio Rural no que esiximos que cumpran o Convenio, logo de ter constancia de varios incumprimentos durante os últimos días. Tamén solicitamos que as equipas de traballo e postos individuais estean completos para garantir a eficacia e seguridade do dispositivo.

Durante os últimos días chegáronnos queixas dende varios puntos do País, por parte de traballadores/as do Servizo de Prevención de Incendios Forestais (SPIF) ,informando que lles “suxeriran” facer xornadas laborais máis alá das doce horas tope que recolle o convenio.Non podemos permitir facer xornadas maratonianas que supoñen unha mingua da seguridade. Esta parece ser unha carreira de fondo, e se o persoal se somete a unha sobrecarga incrementase o risco de sinistralidade.

Tamén son innumerábeis as queixas polos avituallamentos inexistentes ou precarios nestas xornadas prolongadas e baixo as condicións extremas que se dan nos lumes durante a vaga de calor.

A CIG denunciará perante a autoridade laboral todos aqueles casos que poida constatar e aqueles que consideres facernos chegar.

Non é responsabilidade das persoas traballadoras que a Consellería do Medio Rural faga unha nefasta política – entre outras- do persoal e a cobertura das prazas. Hai que cubrir as vacacións, permisos e baixas de todo o persoal dende o primeiro día. As brigadas non poden ser “sós ou dúos” por non cubrir as prazas baleiras.

Non se pode disfrazar de excepcionalidade os lumes cronificados deste país para tentar forzar aos/ás traballadores/as a traballar máis do que a súa seguridade llo permite. Esiximos previsión para a realidade da nova tipoloxía de incendios cada vez máis virulentos e que vimos anunciando na última década.

Poñemos en coñecemento do persoal do SPIF o que recolle o V Convenio Colectivo no Acordo de condicións especiais do SPIF ao respecto das queixas das que tivemos constancia nestes días:

  • No punto 3.3.2 : a xornada máxima de traballo será de doce horas en caso de incendio, que comezará e rematará contada a partir do lugar de reunión.

  • No punto 3.5.2 : no caso de prolongación de xornada o SPIF garantirá o subministro de comida aos traballadores, e no seu defecto abonará a correspondente axuda de custo.

Ademais, en canto ao descanso entre xornadas, o artigo 34.3 do Estatuto dos traballadores establece que «entre o final dunha xornada e o comenzo da seguinte mediarán, coma mínimo, doce horas».

Na resolución da Inspección de traballo do 2015 de Ourense, indícase que nos incendios o persoal do SPIF disporá de puntos de auga potable que serán indicados á chegada aos lumes.

No caso de que che aconteza algunha destas situacións ponte en contacto cos delegados e delegadas da CIG.

A seguridade é o primeiro que debemos garantir antes de calquera actuación

Rematamos cun parágrafo escrito por Marc Castellnou (Xefe dos GRAF-Cataluña):

Sobre el operativo recae el beneficio de toda evolución de conocimiento ,sobre las estructuras de nuestras organizaciones, tiene que recaer la obligación de entender que la seguridad en incendios pasa por ambientes de trabajo seguros, por planificaciones tácticas con certidumbre y con diseño de estrategias pensadas con este objetivo, y no solo con el de solucionar la emergencia lo antes posible”.

Do libro, “Manual de seguridad en operaciones de extinción de incendios forestales”, Quílez R, Mérida.E, Ed. PAU Costa Foundation 2007.

Outras novas recentes

Venres, 01 Decembro 2023

Aprobados os concursos de traslados para o persoal do SPIF e para os axentes ambientais

A Administración convoca 4 mesas de negociación en unha hora para dar saída a varias cuestións, entre eles os concursos de traslados de bombeiros e axentes ambientais. Levabamos 15 anos sen concurso e en apenas 2 días sacan as bases sen prazo de alegacións e sen tempo entre Mesa Sectorial e Comisión de Personal. Iso si, nestas bases aceptaron retirar dúas cuestións...
Luns, 04 Decembro 2023

Cronograma de concursos de traslados

Rematados os concursos de traslados de SPDCIF e axentes ambientais, a CIG volveu a preguntar na Mesa Xeral de Empregados Públicos do luns 4 de decembro, polas previsións das negociacións e convocatorias dos concursos de traslados. Unha vez máis deixamos claro que queremos que se convoquen TODOS os concursos para TODAS as escalas, de xeito que poidan estar resoltos TODOS a...
Xoves, 07 Decembro 2023

E a promoción interna dos vixiantes de arquivos, bibliotecas e museos?

A Xunta exclúe da promoción interna ao persoal vixiante de arquivos, bibliotecas e museos que superou o proceso de funcionarización á agrupación profesional escala persoal subalterno Por Resolución do 25/10/21 da comisión de cualificar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira da agrupación profesional de persoal funcionario polo persoal...