Novas por contido

O xoves 27 de xullo tivemos unha primeira toma de contacto na que o director xeral da Función Pública deu resposta ás alegacións das organizacións sindicais ao baremo dos criterios da OPE extraordinaria 2022 (Lei 20/2021). A negociación destas bases xerais para as convocatorias de establización non será ata setembro. 


A Administración móvese nestes termos:

1. Pide baremo sinxelo e que permita axilidade para non enredarse durante anos (no que son expertos).

2. Acepta que o coñecemento do Galego sexa requisito e con proba eliminatoria. Tamén no concurso de méritos!!

3. Valor do tempo traballado

  • Muda a súa proposta inicial (que valoraba igual o traballo en calquera admón autonómica) e agora estudan valorar o dobre na administración convocante.

  • Segue sen valorar unicamente o tempo traballado como temporal/interina (din que por motivos legais). Valolar o tempo como fixo/a podería producir unha mobilidade entre diferentes administracións furtando prazas a estabilización.

  • Négase a valorar o tempo traballado en diferente categoría (de seguir na teima o persoal temporal ou interino que leva anos rotando de categorías quedaría con menos opcións). Porén si aceptan valorar categorías equivalentes,  sucesorias ou extintas si se ocupa o mesmo posto.

  • Non puntuará o tempo de inactividade do persoal fixo descontinuo. 

4. Formación: Admite baixar o número de horas para acadar o máximo e tamén ampliar as entidades válidas para a formación (universidades, consellerías e entes convocantes). Polo de agora manteñen o minimo de 8h/curso. 

5. Conciliación: Eliminan a limitación dos 5 anos anteriores para puntuar.

6. No baremo da superación exercicios selectivos eliminan “os 10 últimos anos”. 

7. Autoavaliación: seguen insistindo en revisar só o equivalente ao dobre das prazas convocadas co argumento de axilidade ou celeridade e que non é novidade xa que este sistema o emprega o ensino e outras administracions. 

8. No apartado da puntuación por estar nas listas van admitir máis listas públicas e decretos anteriores.

9. Desempate: Sorprendentemente dúas organizacións sindicais cuestionaron a obriga legal de favorecer a infrarrepresentación feminina nun corpo e escala e Funcion Publica o vai comprobar. Para desempate falase, logo deste, da maior antigüidade na administración convocante e na praza pero todo isto ainda está en cueiros.

Concurso-oposición

  • Servizos profesionais, formación e conciliación será o único que conte na valoracion de méritos Eliminan o baremos de listas, exercicios e de titulación. No A1 e A2 tentarán que non sexan máis de dous exercicios e no resto un só exercicio. Non eliminan o de “preferentemente” tipo test polo que pode haber outro tipo de exame. 

  • Parece que aceptarán chegar ao 35-5 no baremo do concurso-oposición.

Concurso de méritos:

  • De momento manteñense no 60-40 e os 25 anos para acadar o máximo en servizos profesionais. Non queren modular este máximo para chegar ao tope de servizos prestados diferente segundo o máximo do ente ou categoría/corpo escala.

  • Vai irse a un baremo homoxéneo para a administración xeral e entes ou organismos no ámbito das oposicións que convoque FP (AMTEGA, ATRIGA, CONSORCIO…) 

  • Vai determinar cales van ir con convocatorias separadas (que poderán ser SOGAMA, PORTOS e  SEAGA por exemplo), que negociarían o seu propio baremo dacordo cos criterios xerais de funcion publica. Recoñecen que nas de funcion publica teran que dar unha volta ao valor das prazas de entes e van facernos unha proposta para negociar esta cuestión, pero avisa que se non hai acordo, vaino impor (como sempre). 

Outras novas recentes

Xoves, 25 Mai 2023

RPT de Augas de Galiza (para MX 29/05/23 e CP 30/05/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos e da Comisión de Persoal que serán, respectivamente, o luns 29/05/23 e martes 30/05/23, coa seguinte Orde do día: RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DE AUGAS DE GALIZA Descargar Esta modificación comezou a súa tramitación cos sindicatos o 4 de outubro do 2022. Case oito meses...
Luns, 29 Mai 2023

Procesos selectivos. Reingreso de persoal laboral fixo (rogos-preguntas da MX 29/05/23)

Dentro do punto de Rogos e preguntas da Mesa Xeral de negociación de empregados públicos á que asistimos o luns 29 de maio, o director xeral de Función Pública deu información de:  Datas de exames: van publicar no DOG dos vindeiros días as datas de exercicios de 15 procesos selectivos para os que xa anunciaran a data. Resolución de recursos nos procesos selectivos de...
Xoves, 25 Mai 2023

Cobertura de prazas de Medio Rural e a funcionarización

Nova oferta de comisións de servizo e chamamentos polas listas de contratación para a cobertura de prazas no Servizo de Incendios (SPIF) Nestes días estamos a vivir un novo episodio do caos que se está a producir co proceso de funcionarización do SPIF. Dende a Consellería de Medio Rural enviáronos unhas listaxes con prazas para a súa cobertura mediante comisión de servizos...