Novas por contido

O venres 5 de agosto tivemos unha nova reunión para concretar cuestións. O director xeral de Función Pública comprometeuse a enviar un novo borrador de criterios destas bases comúns cos acordos e achegas.

Función Pública convocará todos os procesos agás os daqueles entes que teñan convenio propio (que non estean adheridos ao V Convenio) e os das fundacións e empresas públicas mercantís (Lofaxga 45.1.b).

A destacar:

  • Puntuarán só o tempo traballado como temporal ou interino/a.
  • Regularán non obter máis dunha praza nos procesos selectivos e evitar o acaparamento de prazas. O obxectivo é baixar a temporalidade (e pagar as menos indemnizacións posibles).
  • Muda a rixidez do reparto do concurso de méritos: racha a barreira do 60% (profesionais) - 40% (outros méritos). A Dirección Xeral “pode chegar o 70-30”, máis seguiremos loitando porque suba a porcentaxe do tempo traballado.
  • Os anos necesarios para chegar o tope poderían reducirse ata 20.
  • Para modular o tempo traballado e que se puntúe máis na administración convocante proponse aumentar o valor a 3-1, e outra opción sería engadir un coeficiente multipicador. O que si quedou claro é que se vai valorar máis o traballo na propia administración convocante que noutras.

O tempo traballado en calquera ente convocado por Función Pública vai ser puntuado igual que o tempo de traballo na Admón xeral

E, coma os postos van ser funcionariais (Acordo de Concertación), faranse listaxe de equivalencias, coas que compre estar vixiantes para que non quede fóra ningunha titulación e que todas as persoas que ocupan hoxe un posto se poidan presentar a esas prazas.

O desempate: en primeiro lugar o baremo legal da infrarrepresentación feminina, no seu caso; e logo proponse a antigüidade na administración na categoría/escala.

O que queda:

  • Subir a porcentaxe de tempo traballado sobre outros méritos.
  • Valorar en diferente categoría (menos) e recoñecer alternantes e sucesorias. Compensar o tempo de inactividade do persoal fixo-descontinuo.
  • Mudar a data de referencia dos méritos para a data da convocatoria ou fin de presentación de solicitudes (como é o habitual).
  • Que na valoración dos exames de procesos selectivos se elimine o “último proceso selectivo” admitíndose varios e tamén de temporais.
  • O resto das alegacións e propostas presentadas pola CIG para equilibrar estes procesos.

Función Pública está a ser máis receptiva coas nosas propostas e cambios para chegar a unhas bases equilibradas e asumibles polo persoal. Aínda asi queda moito por percorrer e na CIG estamos alerta e non dubidamos en recorrer a calquera medio ao noso alcance, se isto se enquista ou non se consolidan as melloras achegadas.

Outras novas recentes

Luns, 18 Setembro 2023

Cero en negociación colectiva: dicir que si á primeira proposta impediu un acordo de Política Social mellor

Parece que a CCOO non lle gustou que a CIG fixera consultas entre os traballadores de Política Social, e nos acusan falsamente de dicir que o acordo era malo. Pensamos que todas as persoas traballadoras xa teñen claro como discorreu a negociación deste acordo, pero por si quedan dúbidas, das que pretende sementar CCOO, aquí deixamos unas breves notas para quen queira ter...
Mércores, 20 Setembro 2023

Boletín Sindical Confederal nº 69

A Confederación Intersindical Galega publica o nº 69 do seu Boletín Sindical.
Luns, 18 Setembro 2023

RPTs (PS e VPCPXD), funcionarización, flexibilidade por conciliación (para mesas 19/09/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a varias xuntanzas que serán o martes 19/09/23: Comisión de Persoal, Mesa Xeral de Empregados Públicos e Mesa Sectorial de Persoal Funcionario, coa seguinte Orde do día: Para a Mesa Sectorial de Persoal Funcionario, e votación en Comisión de Persoal Relación de Postos de Traballo (RPT) da Vicepresidencia 1ª e Consellería de...