Novas por contido

A Administración Hidráulica dependente da Xunta de Galicia pretende eliminar o servizo territorial de Ourense enviando a rúa ao seu persoal técnico e deixando a provincia sen este servizo público.

Esta oficina territorial da Axencia de Augas de Galicia encárgase da recepción de solicitudes de diversos procedementos pero tamén da xestión e control das obras de depuración de augas limpas e augas residuais, control de calidade e o acompañamento, control e xestión cos concellos destas obras hidráulicas dende o asesoramento ata a posta en funcionamento. Máis tamén informan e asesoran a cidadáns, comunidades veciñais usuarias de auga como as comunidades de regantes ou zonas urbanizadas.

Certo que as competencias de control e vixilancia así como outras de xestión ordinaria, están a ser levadas nesta provincia coa Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, por ser as bacías competencia do estado español. Mais para a CIG isto non xustifica a eliminación do servizo autonómico, que ten traballo dabondo coa creación de infraestruturas e xestión dos fondos autonómicos. Desta forma a Xunta está repregando competencias propias cara a administración do Estado que, lembremos, é moito máis lenta, farragosa e cargada de taxas para os cidadáns. É dicir, que na vez de loitar para asumir competencias a Xunta o que fai é abandonar a unha terceira parte do territorio galego.

Esta micro - oficina da Axencia de Augas de Galiza está sendo xestionada por tres persoas, un posto de auxiliar e dous enxeñeiros, unha dotación raquítica para levar adiante un servizo, e que agora pretenden eliminar cargándose os postos e enviando o persoal a rúa.

A Xunta executa a amortización destes postos do servizo aproveitando unha modificación de postos de traballo da Axencia: necesitan amortizar postos para sacar cartos para poder crear xefaturas en Santiago de Compostela. E cando esiximos unha xustificación, dise que “este traballo pódese levar perfectamente dende Compostela”. A realidade é que resulta imposible levar un control continuado de obras en infraestruturas en toda a provincia desprazando ao persoal enxeñeiro dende tan lonxe.

Na CIG opoñémonos a redución de servizos públicos de atención e a eliminación de emprego público. Este é o único servizo de augas da Xunta na provincia de Ourense, e si se pecha as persoas usuarias van ter que desprazarse a Santiago de Compostela ou acudir a xestorías privadas. En conclusión: de ir adiante coa amortización deste servizo deixaremos sen control de obras hidráulicas que aseguren o seu correcto funcionamento e calidade pero tamén sen o asesoramento e información ao cidadán, concellos e o tecido asociativo.

Outras novas recentes

Mércores, 20 Setembro 2023

Boletín Sindical Confederal nº 69

A Confederación Intersindical Galega publica o nº 69 do seu Boletín Sindical.
Luns, 18 Setembro 2023

RPTs (PS e VPCPXD), funcionarización, flexibilidade por conciliación (para mesas 19/09/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a varias xuntanzas que serán o martes 19/09/23: Comisión de Persoal, Mesa Xeral de Empregados Públicos e Mesa Sectorial de Persoal Funcionario, coa seguinte Orde do día: Para a Mesa Sectorial de Persoal Funcionario, e votación en Comisión de Persoal Relación de Postos de Traballo (RPT) da Vicepresidencia 1ª e Consellería de...
Luns, 18 Setembro 2023

A Xunta resístese a recoñecer a igualdade de dereitos na duración do permiso por nacemento

O Goberno galego négase a aplicar con carácter xeral a sentenza gañada pola CIG que dá 22 semanas de permiso a outra persoa proxenitora e busca gañar tempo coa presentación dun recurso perante o Tribunal Supremo. A CIG gañou no mes de xuño unha sentenza que recoñece a un traballador da administración autonómica (Consorcio Galego de Benestar e Servizos Sociais) o dereito a...