Novas por contido

Fomos convocados a unha xuntanza da Comisión de seguimento do teletraballo. Pola parte sindical asistiu só a CIG, como único asinante do Acordo. Dende a súa publicación en DOG fai algo máis de dous anos (07/01/2021), tan só houbo dúas xuntanzas da comisión de seguimento, a última en decembro de 2021. Por tanto, o primeiro que reclamou a CIG é que se cumpra o pactado en canto á periodicidade trimestral das xuntanzas.

O director xeral de Función Pública (DXFP) traslada os seguintes datos numéricos:

  • A decembro do 2022 levan concedidas 2.073 solicitudes. Aumentan en relación aos anos anteriores o número de solicitudes e de persoas en teletraballo. Van enviar datos desagregados por grupo, sexo e consellería.
  • Recibiron 49 solicitudes “especiais”, das que concederon 13 e denegaron 33. Son solicitudes que exceden os máximos que prevé o acordo (50% das xornadas, 40% de presenza) ou referidas a postos non susceptibles de teletraballar.
  • Sobre os medios tecnolóxicos, no último ano emitiron 601 informes, dos que 517 non solicitaron medios, 49 si os solicitaron e outros 35 xa dispoñían de medios da Administración. Todas as solicitudes de medios tecnolóxicos foron atendidas.

Sobre os medios tecnolóxicos, a representación da CIG informou de que había un desaxuste entre Sanidade e Amtega que estaba a dificultar a concesión de teletraballo por indispoñibilidade de medios. O acordo da Comisión Técnica é que Sanidade dote ao seu persoal dos medios, máis pasou un mes e seguimos igual. O director de Función Pública comprometeuse a solucionalo.

Informa o DXFP que a Comisión Técnica acordou requirir o visto e prace da persoa supervisora como condición para aceptar as peticións de xornadas de teletraballo que exceden o número de horas da xornada ordinaria (as superxornadas).

Tamén falamos das denegacións sistemáticas que se están a producir en determinados tipos de centros. Puxemos enriba da mesa os casos de centros en que se está a producir a denegación do teletraballo resultando incoherente coas concesións en servizos idénticos (por exemplo, diferenzas entre os mesmos servizos das xefaturas territoriais).

Din que revisaron as denegacións que reclamamos, na maioría dos casos denegadas pola necesidade de atención permanente ou continuada. Recoñecemos a necesidade de prestar a atención presencial, pero hai centros que teñen persoal abondo para organizar quendas que permita compatibilizar as dúas modalidades de traballo coa atención requirida.

Para rematar, esixindo o cumprimento do que a CIG pactou coa Xunta, demandamos a entrega da relación de solicitudes presentadas (autorizadas e denegadas), a todas as organizacións sindicais con representación na Comisión de Persoal (CIG, CCOO, CSIF e UGT).

Outras novas recentes

Xoves, 25 Mai 2023

Os negocios da Vicepresidencia Segunda da Xunta co Colexio de Psicoloxía de Galiza e coa Asociación Nacional de Peritaxe Social

A saturación nos equipos psicosociais dos IMELGA, da Xunta de Galiza, que presentaban un atraso na elaboración de informes periciais, nalgunhas delegacións de ata 2 anos, foi unha das críticas expostas polo propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) na apertura do ano xudicial en setembro de 2022. A resposta inicial da Xunta foi o incremento de horas extras do...
Xoves, 18 Mai 2023

Modificación da RPT do SPIF de cara á funcionarización (en CP 16/05/23)

Na Comisión de Persoal do pasado día 16 de maio aprobouse a RPT de funcionarización do SPIF co voto en contra da CIG. Este foi un proceso que “comezou polo tellado” e dende a CIG sempre defendimos un proceso transparente, que facilitara toda a información que permitira ao persoal do servizo de incendios tomar a decisión de funcionarizarse ou non con tódalas garantías e...
Xoves, 18 Mai 2023

Acordo FISP (borrador 16/05/23)

A Dirección Xeral de Función Pública remitiu aos sindicatos unha nova versión do "Acordo de Farmacéuticos/as Inspectores/as de Saúde Pública". Aceptaron varias alegacións sindicais sobre o primeiro borrador (que eran erros de bulto). Temos novo período para alegar este segundo texto, ata o 24 de maio, e esperemos ter ao menos unha mesa de negociación coa consellaría de...