Novas por contido

Fomos convocados a unha xuntanza da Comisión de seguimento do teletraballo. Pola parte sindical asistiu só a CIG, como único asinante do Acordo. Dende a súa publicación en DOG fai algo máis de dous anos (07/01/2021), tan só houbo dúas xuntanzas da comisión de seguimento, a última en decembro de 2021. Por tanto, o primeiro que reclamou a CIG é que se cumpra o pactado en canto á periodicidade trimestral das xuntanzas.

O director xeral de Función Pública (DXFP) traslada os seguintes datos numéricos:

  • A decembro do 2022 levan concedidas 2.073 solicitudes. Aumentan en relación aos anos anteriores o número de solicitudes e de persoas en teletraballo. Van enviar datos desagregados por grupo, sexo e consellería.
  • Recibiron 49 solicitudes “especiais”, das que concederon 13 e denegaron 33. Son solicitudes que exceden os máximos que prevé o acordo (50% das xornadas, 40% de presenza) ou referidas a postos non susceptibles de teletraballar.
  • Sobre os medios tecnolóxicos, no último ano emitiron 601 informes, dos que 517 non solicitaron medios, 49 si os solicitaron e outros 35 xa dispoñían de medios da Administración. Todas as solicitudes de medios tecnolóxicos foron atendidas.

Sobre os medios tecnolóxicos, a representación da CIG informou de que había un desaxuste entre Sanidade e Amtega que estaba a dificultar a concesión de teletraballo por indispoñibilidade de medios. O acordo da Comisión Técnica é que Sanidade dote ao seu persoal dos medios, máis pasou un mes e seguimos igual. O director de Función Pública comprometeuse a solucionalo.

Informa o DXFP que a Comisión Técnica acordou requirir o visto e prace da persoa supervisora como condición para aceptar as peticións de xornadas de teletraballo que exceden o número de horas da xornada ordinaria (as superxornadas).

Tamén falamos das denegacións sistemáticas que se están a producir en determinados tipos de centros. Puxemos enriba da mesa os casos de centros en que se está a producir a denegación do teletraballo resultando incoherente coas concesións en servizos idénticos (por exemplo, diferenzas entre os mesmos servizos das xefaturas territoriais).

Din que revisaron as denegacións que reclamamos, na maioría dos casos denegadas pola necesidade de atención permanente ou continuada. Recoñecemos a necesidade de prestar a atención presencial, pero hai centros que teñen persoal abondo para organizar quendas que permita compatibilizar as dúas modalidades de traballo coa atención requirida.

Para rematar, esixindo o cumprimento do que a CIG pactou coa Xunta, demandamos a entrega da relación de solicitudes presentadas (autorizadas e denegadas), a todas as organizacións sindicais con representación na Comisión de Persoal (CIG, CCOO, CSIF e UGT).

Outras novas recentes

Martes, 05 Decembro 2023

Convocatoria dos concursos de traslados de axentes ambientais e forestais e escalas do SPDCIF

No DOG do 05/12/2023 publican: - RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2023, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas de axentes facultativos ambientais e axentes forestais....
Xoves, 30 Novembro 2023

OEP-2023 escalas sanitarias (para MX 04/12/23)

A dirección xeral de Función Pública convocounos a unha Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos para o luns 4 de decembro, para discutir a proposta de Oferta de Emprego Público (OEP) do ano 2023 de escalas sanitarias (Lei 17/1989). Previamente vamos ter unha xuntanza coa consellería de Sanidade o venres 1.
Luns, 04 Decembro 2023

Cronograma de concursos de traslados

Rematados os concursos de traslados de SPDCIF e axentes ambientais, a CIG volveu a preguntar na Mesa Xeral de Empregados Públicos do luns 4 de decembro, polas previsións das negociacións e convocatorias dos concursos de traslados. Unha vez máis deixamos claro que queremos que se convoquen TODOS os concursos para TODAS as escalas, de xeito que poidan estar resoltos TODOS a...