Novas por contido

O 25 de abril tivo lugar unha xuntanza da Comisión de Persoal na que se trataron os seguintes asuntos: 1) RPT de Sanidade; 2) RPT do IGE. Dentro do punto de Rogos e preguntas, tratamos os seguintes asuntos (algúns sen resposta): pluses AGACAL, concursos de traslados, xornada de 35 horas, proceso selectivo gardacostas, prazas acumuladas ao proceso extraordinario por concurso de méritos, situación do persoal en destino provisional de camareiro-limpador, prazas a ofertar a aux. de enfermaría, orientadores de emprego e carreira profesional GAIN.

MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO IGE

O Instituto Galego de Estatística crea unha sección (A1/A2 das escalas de estatística, nivel 25) que financia coa amortización de dous postos de auxiliares administrativos (C2, nivel 12). Por tanto existe unha destrución neta de emprego público.

Xustifican que os postos que amortizan, en servizos centrais, non se cobren. Mesmo tiveron a cara dura de afirmar que un deles nunca se ocupou porque o seu titular SEMPRE ESTIVO EN OURENSE, ás agachadas, claro. E as persoas responsábeis do IGE, tan tranquilos, non dan explicacións ás esixencias da CIG (e os demais sindicatos). Non van rodar cabezas? Parece que non, que están moi duras e ben asentadas.

A CIG esixe medidas disciplinares para as persoas que permitiron a situación irregular, e para as persoas superiores que non tomaron medidas para impedilo.

Voto: CIG en contra, CCOO a favor, CSIF a favor, UGT a favor.

MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DE SANIDADE

Na Comisión de Persoal do 25/04/23 aprobouse unha proposta de modificación da RPT da consellería de Sanidade. Queda pendente unha modificación maior da parte que afecta á Dirección Xeral de Saúde Pública.

O primeiro que temos que dicir é que alguén está a facer as cousas moi mal cando en abril de 2023 traen unha proposta para adaptar a RPT a unha estrutura orgánica que é do ano 2019. E cando por fin deciden traelo, non teñen a deferencia a escoitar aos sindicatos, ata última hora, cando si deron explicacións.

A proposta implica unha clara destrución de emprego público.

  • Hai un saldo negativo de postos: destrúen máis que crean. Basicamente destrúen emprego por abaixo para crear por enriba.

  • Amortizan postos de persoal funcionario das áreas sanitarias etiquetados previamente como “cando vacante converter en estatutario”. Supostamente os postos xa estaban vacantes, sen dotación económica. Pero non dan garantías de se estes postos públicos van continuar existindo aínda que sexan como persoal estatutario ou se os van utilizar para financiar outras cuestións.

Sanidade continúa coa “tradición” (sic) de abrir numerosos postos a persoal estatutario, estado, outras comunidades autónomas, INP, ISM, etc. Moitos sen reciprocidade. E despois quéixanse de que non hai persoal asistencial sanitario cando o traen para tarefas administrativas.

  • Resúltanos incomprensible que nalgúns postos permitan a cobertura mediante persoal estatutario e non por persoal funcionario coa mesma titulación académica. É o caso do persoal funcionario das escalas sanitarias, que ten bloqueado o acceso a postos que si poden ser cubertos por persoal estatutario da mesma titulación.

  • Como a maioría son postos de nivel alto, están a reducir as posibilidades de promoción ao persoal funcionario.

  • Sanidade demostra que non confía no seu propio persoal para os postos de responsabilidade e ten que traelo de fora.

A consellería continúa a estar chea de postos de Concurso Específico, unha forma de acceso coa que provisionan numerosos postos, pero que nunca convocan (é dicir, sempre son ocupados en comisión de servizos).

Sanidade leva anos destruíndo documentación de maneira incontrolada; custodian un dos arquivos máis numerosos da Xunta (máis de 6 km lineais de documentación); acoden frecuentemente a contratas externas para a xestión documental; detraen cartos públicos dunha tarefa que debería ser levada a cabo por técnicos cualificados; están pondo en mans privadas datos especialmente protexidos .. A Consellería está a incumprir coa Lei de arquivos e documentos, polo que demandamos a creación do arquivo como centro de destino diferenciado e a dotación do persoal suficiente correspondente.

Preguntamos polas tarefas de condución do persoal subalterno: ao existir persoal con funcións propias de condución, solicitamos explicación das tarefas que realiza este persoal para asegurarnos de que non se trata de persoal condutor a baixo custe.

No caso do persoal subalterno do laboratorio de Lugo afirmamos que é inaceptable que poñan na memoria funcional as “pequenas tarefas de mantemento” que lle asignan. Lembrámoslle que o persoal subalterno non ten encomendadas tarefas de mantemento. Si son cousas “pequenas”, pode facelas calquera persoa con boa vontade, pero non asignalas obrigatoriamente ao persoal subalterno.

Recoñecen que a xefatura de “servizo central de prevención de riscos laborais” debería ser cuberta por persoas das escalas de saúde laboral ou seguridade e saúde no traballo, pero teiman en cubrila con “xeral/estatutario-sergas/lei 17”.

Os catro sindicatos (CIG, CCOO, CSIF, UGT) votamos en contra.

ROGOS E PREGUNTAS

Pluses Agacal: a CIG rexeita a pretensión do ente, e preguntamos que van facer coa proposta. DXFP: estamos tramitando rpts de funcionarización. Esta semana debería estar publicada a do grupo V. No vindeiro mes negociaremos a de MR de funcionarización. E despois iremos ao que queda, onde van categorías do agacal. Por tanto primeiro vai a rpt de funcionarización, e se hai que facer algo máis xa se fará noutro momento.

Concursos de traslados. Preguntamos pola previsión? DXFP: sen resposta.

Xornada de 35 horas. Preguntamos cando vamos a sentarnos a negociar. DXFP: “agora non toca, aínda que si toca con algúns sectores afectados”.

Proceso selectivo de gardacostas: preguntamos por cando sae o baremo definitivo? DXFP: preguntará.

Informa o DXFP que van a subir ao web a información de prazas non cubertas en procesos selectivos de estabilización que van a acumularse aos procesos extraordinarios de estabilización mediante concurso de méritos. Algunhas xa estaban incorporadas á oferta extraordinaria (e que retirarían se se cubrían), outras non. Estes son os números que ofrece:

  • Corpo superior A1: 142 na caixa de postos, xa incorporadas 167 (35 desertas), de laboral I-4 quedaron 30 desertas que se incorporan. Quedan para concurso: 207 prazas.
  • Especialidade mediciña: eran 8, quedou 1 sen cubrir de titulado superior médio (I-2), quedan 9 prazas.
  • Corpo de xestión-A2: na categoría II-7 tiñan 21 prazas, das que quedaron 5 desertas, que xa estaban incorporadas. Quedan 71 prazas.
  • Corpo auxiliar administrativo-C2: en categoría V-1 quedaron sen cubrir 22 prazas, quedan 208 prazas.

Persoal camareiro-limpador en destino provisional coas prazas xa funcionarizadas. Previsión? DXFP: sobre maio/xuño traerán a súa funcionarización.

Criterios para prazas ofrecidas a aux.enfermería para destino? DXFP: serán criterios similares aos habituais.

Orientadores de emprego. DXFP: nos vindeiros días falará coa consellería e respostará.

Carreira profesional GAIN xa remitida aos sindicatos. Previsión? DXFP: mirarán as alegacións que xa remitimos todos os sindicatos e intentarán a semana que ven contestar e reunirse despois.

Outras novas recentes

Mércores, 13 Setembro 2023

RPT de Política Social (proposta para 14/09/23)

A Consellería de Política Social e Xuventude convocounos a unha xuntanza para o día 14 de setembro, para tratar unha proposta de modificación da súa relación de postos de traballo (RPT). Esta proposta ven motivada pola sentenza que anula unha anterior modificación da RPT tras o contencioso presentado pola CIG. Se é do teu interese, aquí tes a súa proposta: descargar.
Luns, 18 Setembro 2023

A Xunta resístese a recoñecer a igualdade de dereitos na duración do permiso por nacemento

O Goberno galego négase a aplicar con carácter xeral a sentenza gañada pola CIG que dá 22 semanas de permiso a outra persoa proxenitora e busca gañar tempo coa presentación dun recurso perante o Tribunal Supremo. A CIG gañou no mes de xuño unha sentenza que recoñece a un traballador da administración autonómica (Consorcio Galego de Benestar e Servizos Sociais) o dereito a...
Mércores, 20 Setembro 2023

RPT Vicepresidencia 1ª, RPT de PS, flexibilidade por conciliación e funcionarización (en mesas do 19/09/23)

Este martes 19 de setembro participamos na Comisión de Persoal, na Mesa Xeral de negociación e na Mesa Sectorial de negociación de persoal funcionario, para discutir os seguintes asuntos: 1) unha modificación da RPT da Vicepresidencia 1ª e consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; 2) a modificación da Orde que regula a flexibilidade por conciliación familiar; e 3) as...