Novas por contido

Tras varias xuntanzas e alegacións, estas catro convocatorias quedaron finalmente aprobadas co voto en contra das catro organizacións sindicais con representación na Comisión de Persoal (CIG, CCOO, CSIF e UGT).

A1-Corpo superior: 30 prazas da OEP 2020 e 21. Descargar
A2-Corpo de xestión: 185 prazas da OEP 2020 e 21. Descargar
C1-Corpo administrativo: 240 prazas da OEP-2020 e 21. Descargar
C2-Corpo auxiliar: 130 prazas da OEP 2020 e 21. Descargar

Modelo inadecuado. A CIG rexeita o modelo das promocións internas, xa que a experiencia demostra que non é adecuado. Algo falla cando a anterior promoción foi superada por 9 persoas de 46 prazas a A1, e 13 aprobados/as de 52 prazas a C2. A CIG insistiu en revisar o modelo de promoción. Poderíamos non poñer límite ao número de prazas? Abondaría con superar algún tipo de formación? Podemos acordar a simplificación de probas e temario? Podemos recualificar os postos para evitar desprazamentos e localidade? Función Pública non ten intención de negociar nada disto.

Non acumulan OEP-2022 e 2023. Nestas convocatorias meten as ofertas dos anos 2020 e 2021. Negáronse a acumular as do ano 2022 e 2023, que son: 20+20 prazas en A1; 90+60 en A2; 182+100 en C1, 65+120 en C2. Tampouco aceptan acumular as prazas non cubertas da convocatoria anterior.

Restrinxen a promoción vertical (agás consumo e turismo para A1), e non permiten a horizontal. A CIG defende que mentres as persoas aspirantes cumpran cos requisitos esixidos para o acceso ao subgrupo, se permita a promoción horizontal dende outra escala do mesmo subgrupo, e vertical dende calquera escala do subgrupo inferior, en todos os casos e con reciprocidade nas respectivas promocións que se convoquen para todos os corpos e escalas.

A proba de informática. Esta proba para a promoción a C2, ten demostrado exixir un nivel excesivo para o traballo ordinario que ten que realizar unha persoa do corpo auxiliar. A realidade é que o modelo é inadecuado porque o funcionario ou funcionaria do corpo auxiliar vai traballar, na maioría dos casos, sobre aplicacións informáticas específicas, e pouco ou nada con procesador de texto, e menos aínda coa folla de cálculo.

Aínda así, alguén imaxina un letrado da Xunta que non saiba utilizar o procesador de texto? A CIG propón eliminar a proba de informática no proceso selectivo, e no seu lugar convocar cursos formativos (non selectivos) para todas as persoas que superen un proceso de calquera corpo ou escala, adaptado ao uso das ferramentas informáticas (xerais ou específicas) que poida ter que empregar no desempeño do seu traballo.

Non ao dobre exercicio. Independentemente da nosa pretensión de cambiar o modelo de promoción, na actual non compartimos que para A1 e A2 haxa dous exercicios. Moito menos que o segundo de A1 sexa de desenvolvemento escrito de tema. En canto a C1 e C2, ainda sendo un único exercicio, meten dúas partes cun corte mínimo en cada parte, polo que en realidade son dous exercicios. Demandamos un único exercicio, cun único corte.

Comisións de servizo para o traballo desenvolvido. Da redacción desprendemos que o que se valora é o nivel do posto definitivo. Como estamos cansos de que anden a xogar con este asunto, insistimos ao DXFP que nos confirme e non se molla.

Formación privada. Cambian a redacción da formación que se valora. Antes era válida a formación “organizada E impartida ..”. Agora pasa a “CONVOCADA, organizada OU impartida ..”. Entendemos que abren a porta a unha chea de formación privatizada.

Máis. Nas nosas alegacións tocamos moitas outras cuestións que non entran a discutir, como a eliminación de taxas, permitir o control sindical dos tribunais, a non obriga de permanecer no posto a quen ocupe un posto aberto ao subgrupo ao que se promociona, a distribución xeográfica dos postos, cambio no exercicio de galego, a valoración da antigüidade, o grao persoal, axustar os dereitos de conciliación, ..

Para rematar, queremos que convoquen xa os concursos de traslados, e poder dar así destino definitivo ás persoas que superen o proceso.

Outras novas recentes

Luns, 04 Decembro 2023

Oferta de Emprego 2023, escalas sanitarias (MX 4/12/23)

A Oferta de Emprgo Público (OEP) do ano 2023 para as escalas sanitarias (Lei 17/1989), pasou o luns 4 de decembro pola Mesa Xeral de Empregados Públicos. Sobre o mesmo tiveramos unha xuntana previa coa Consellería de Sanidade o venres 1. A proposta que traen é para cubrir 19 postos. Corresponde, segundo informaron, cunha taxa de reposición de efectivos do 110%, por 19...
Venres, 01 Decembro 2023

Eleccións de destino SPIF, enxeñarías, expte. electrónico e máis asuntos (CP 30/11/23)

ANUNCIOS DO DIRECTOR XERAL DA FUNCIÓN PÚBLICA • Publicada a elección de destino do persoal do SPIF. • Nos vindeiros dias publicarán A1 e A2 de finanzas. • Están traballando nas 8 enxeñerías para publicar elección destino tanto de libre como estabilización. Criterios previstos: primeiro os procesos de A1 e logo A2. Destes primeiro os que teñen PI, pode que sexa nuns casos...
Martes, 28 Novembro 2023

Residencias de maiores: a privatización non é a solución

A Xunta publica a licitación da xestión das novas residencias de Compostela e Lugo O goberno galego renuncia a que a xestión das residencias de maiores doadas pola Fundación Amancio Ortega sexa pública Segundo un informe do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), Galiza está das últimas no cociente entre as prazas en residencias de maiores e as potenciais...