Novas por contido

RPT de Política Social

Na Comisión de Persoal do venres 2 de febreiro aprobouse unha modificación da RPT de Política Social, coa abstención de CIG e o voto a favor de CCOO, CSIF e UGT.

O principal da modificación é a creación de 19 postos de traballo, dos que 14 son para escolas infantís. Está ben, pero non garanten a continuidade dos postos creados pola COVID. Preocupa o servizo de cociña (que vai pasar coas superiores categorías?). Deixan algún centro, como a E.I. de Elviña, fora das creacións de prazas. Non á apertura a outras administracións. Necesario incrementar os complementos específicos nos postos con horarios diferentes. Etc.

Suba do 0,5%

Informa o director xeral de Función Pública que a suba do 0,5%, resultado do cumprimento do PIB, necesita da aprobación do Consello de Ministros previamente a súa aplicación na nosa Administración Autonómica. Cando chegue, terá efectos retroactivos dende o 01/01/2023, aplicando a suba sobre as retribucións a 31/12/2022.

Consorcio: proceso selectivo 2008

A CIG solicita a Función Pública que reclame ao Consorcio Galego de I+B os datos das persoas que superaron exames pero non o proceso selectivo do ano 2008 para a súa incorporación ao Fides. O director afirma que se vai poñer en contacto co Consorcio para que lles faciliten a listaxe de persoas afectadas e que lles envíen os datos para proceder a sua incorporación.

Outras novas recentes

Luns, 12 Febreiro 2024

A Xunta de Galiza incumpre a normativa de prevención de riscos e saúde laboral para o persoal da Consellería do Mar na Lonxa de Cariño

O persoal funcionario da Consellería do Mar destinado na Lonxa de Cariño carece de calquera tipo de aseo sanitario nas súas instalacións de traballo. As instalacións da Lonxa de Cariño están a sufrir un alarmante deterioro xeral, con pingueiras e fallos estruturais que motivaron que a entidade Portos de Galicia pechara as súas instalacións e trasladase ao seu persoal...
Martes, 20 Febreiro 2024

Concursos traslados corpos xerais e enxeñarías, arquitectura, ciencias: borrador de postos actualizado a 20/02/24

Pomos a túa disposición o listado actualizado a 20/02/24 da relación de prazas para os concursos de traslados de corpos xerais e de das escalas de enxeñarías, arquitectura e ciencias (A1 e A2). Moitas das alegacións que recibimos non son correctas, pois ou non son destes dous concursos, ou a súa cobertura non é mediante concurso ordinario (moitas son de concurso...
Xoves, 15 Febreiro 2024

E as condicións de traballo do persoal non docente dos centros de ensino, "pa" cando?

O 12 de febreiro quedou aprobada unha nova modificación parcial da RPT de Educación co voto en contra da CIG e a abstención do resto das organizacións sindicais (CCOO, CSIF e UGT). O voto en contra da CIG non é tanto pola RPT en si, se non que se debe a que para a xustificación de creacións e amortizacións de postos seguen a empregar os ratios da Circular do ano 1994 coa...