Novas por contido

En aras da implementación de incentivos por cumprimento de obxectivos na Amtega, esta axencia vén de dirixir un correo electrónico ao seu persoal que presta servizos relacionados con proxectos financiados con fondos europeos durante o 2024 “animándoo” a formar parte duns grupos de traballo dos que descoñecemos os seus fins e obxectivos.

Opacidade e discrecionalidade

A composición deses grupos de traballo vaise facer baixo o criterio do director/a de área respectivo. Sen regulación obxectiva de ningún tipo e aberto á discrecionalidade do director/a de área de turno.

Ti non cobras e ti cobras....se hai cartos

A opacidade e discrecionalidade na conformación dos grupos de traballo mantense no aspecto retributivo. En atención ás dispoñibilidades orzamentarias existentes será o Comité de Dirección da AMTEGA o que decida quen cobra e quen non.

Os “afortunados/as” que cobren algo farano a través dunha compensación económica en forma de bono variable. Variable en función de que? A saber...

Semella que será tras superar unha previa avaliación do seu desempeño e relevancia no cumprimento dos indicadores do plan de acción 2024 e cuns criterios tan “obxectivos” como son a orientación a resultados, orientación a calidade, traballo en equipo, flexibilidade, imaxe e valores corporativos, liderazgo e toma de decisións.

Todo isto é unha derivada do que xa denunciamos publicamente aló polo ano 2021 cando se aprobou a creación e funcionamento dos grupos de traballo para a xestión dos fondos de recuperación e resiliencia (FRR) co voto en contra da CIG e CSIF e a favor de CCOO e UGT.

En resumo:

  • Grupos de traballo conformados con total arbitrariedade.
  • Sen información á representación do persoal de quen forma parte de cada grupo.
  • Sen dar conta dos cartos destinados e do reparto dos mesmos en concepto de compensación económica.

A respecto disto, sinalar que a CIG solicitou varias veces a AMTEGA información a respecto dos grupos de traballo, pero nunca tivemos contestación. Por que será?

Outras novas recentes

Xoves, 20 Xuño 2024

Educación debe facilitar a roupa de traballo para aquelas categorías que a usan

O persoal substituto de determinadas categorías do antigo persoal laboral da Consellería de Educación que necesita roupa de traballo para prestar o seu servizo, atópase con que a Consellería non a facilita, e teñen que recorrer a levala da casa ou a mercala eles mesmos. Esta situación afecta, tanto a súa seguridade como á dos seus usuarios, dando á súa vez unha mala imaxe...
Xoves, 20 Xuño 2024

Reunión do Comité SSL de Incendios do 7 de xuño de 2024

Achegámosche, para a túa información, cales foron os asuntos tratados nesta xuntanza: 1. Entrega de EPIs e cumprimento dos elementos de identificación das diferentes escalasLevamos sen entrega normalizada de EPIs dende hai case 2 anos, polo que esiximos que se axilice esta entrega de equipos e de toalliñas hixiénicas ao persoal participante na extinción de incendios...
Luns, 24 Xuño 2024

Xuntanza do CSSL de Medio Ambiente

O pasado venres día 21 celebrouse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente (en adiante CSSL) onde se trataron diferentes asuntos relacionados coa seguridade e saúde dos empregados públicos. Os asuntos tratados foron variados entre os que podemos destacar a roupa de traballo e uniformidade, vehículos, formación, algunhas problemáticas nos centros de manexo de...