Novas por contido

Unha vez máis volve a chegarnos as queixas do persoal de novo ingreso do corpo auxiliar. O día 23/05/2024 publicouse no DOG tanto o nomeamento como a regulación do período de prácticas deste persoal.

Ao igual que na promoción anterior, a administración opta por deixar sen cobrar o 100% unha mensualidade coa desculpa de que o persoal necesita formarse para acreditar os seus coñecementos de informática. Na administración do século XXI as persoas funcionarias dende a agrupación profesional ata os corpos e escalas do subgrupo A1 traballan con ferramentas informáticas e á ninguén excepto ao persoal do corpo auxiliar se lles esixe esa formación. Como xa dixemos en relación á promoción interna, isto é producto dunha mentalidade dos tempos da máquina de escribir Olivetti 98.

Ademais si se necesitase unha formación específica, a solución nunha administración normal e decente sería realizala en horario de traballo e con plenos dereitos retributivos.

Xa o fixemos constar con anterioridade e tamén neste proceso, dende as alegacións ás bases da convocatoria.

Agora ben, a administración terá a tixola polo rabo pero iso obriga tamén a cumprir. E neste caso, como pasou con anterioridade, non se está a cumprir: se o curso selectivo ou o período de prácticas se realizar desempeñando un posto de traballo, percibiranse ademais as retribucións complementarias correspondentes a este.

A administración o que ten que facer e deixarlle claro a este persoal e ás direccións territoriais que ou ben non teñen que desempeñar funcións do posto, ou ben, si as fan, teñen que cobrar a integridade das retribucións.

Outras novas recentes

Xoves, 20 Xuño 2024

Educación debe facilitar a roupa de traballo para aquelas categorías que a usan

O persoal substituto de determinadas categorías do antigo persoal laboral da Consellería de Educación que necesita roupa de traballo para prestar o seu servizo, atópase con que a Consellería non a facilita, e teñen que recorrer a levala da casa ou a mercala eles mesmos. Esta situación afecta, tanto a súa seguridade como á dos seus usuarios, dando á súa vez unha mala imaxe...
Luns, 17 Xuño 2024

Benvida do Partido Popular de Vigo

O Partido Popular de Vigo deu a benvida aos 16 novos funcionarios e funcionarias dos subgrupos C1 e C2 que xa prestan servizo en diferentes departamentos da Xunta en Vigo Ao finalizar o acto, varios membros da “Junta Directiva” do PP local, participaron nunha foto de familia cos novos funcionarios e funcionarias da Xunta e algúns xefes e xefas propicios/as de diferentes...
Luns, 24 Xuño 2024

Xuntanza do CSSL de Medio Ambiente

O pasado venres día 21 celebrouse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente (en adiante CSSL) onde se trataron diferentes asuntos relacionados coa seguridade e saúde dos empregados públicos. Os asuntos tratados foron variados entre os que podemos destacar a roupa de traballo e uniformidade, vehículos, formación, algunhas problemáticas nos centros de manexo de...