Novas por contido

O que está a acontecer coas persoas que veñen de tomar posesión tras o proceso selectivo convocado no 2019 para o corpo auxiliar é esperpéntico.

Nas bases se contempla un período de prácticas. A cuestión é que na propia Resolución onde ser regula o período de prácticas se establece que estas persoas teñen un horario “..entre as 7,45 e as 15,15 horas, NO DESTINO resultante…”.

Co cal se lles tería que aplicar o disposto no artigo 141.1 da LEPG segundo o cal “Se o curso selectivo ou o período de prácticas se realizar desempeñando un posto de traballo, percibiranse ademais as retribucións complementarias correspondentes a este.”. Terían, polo tanto, dereito a cobrar non só o soldo base e trienios (no caso de habelos) senón tamén o complemento de destino e o específico. Pero o que lles aplican é o que establece a propia lei cando non se prestan servizos nun posto de traballo, cousa falsa xa que tomaron posesión e están a horario completo cada un no seu destino.

Isto sen falar da inutilidade de ter que soportar un soporífero curso da EGAP durante 4 horas diarias dunha materia con contidos non actualizados (unha versión atrasada de Libreoffice), e da que xa deron mostra patente do seu coñecemento aprobando un proceso selectivo (aínda que a Xunta rizara o rizo esta vez facendo un exame práctico de informática sen ordenador).

Ao ter coñecemento destas circunstancias e de que non van cobrar as retribucións mensuais completas esixímoslle ao director xeral de Función Pública na Mesa Xeral do venres 17 de febreiro que faga os trámites para que estes/as compañeiros/as cobren as retribucións íntegras. O director limitouse a dicir que o mércores daría resposta.

Outras novas recentes

Venres, 21 Xuño 2024

EGAP: convocatoria do programa de autoformación

No DOG do 21/06/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2024 pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galiza, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das...
Luns, 24 Xuño 2024

A CIG recorre en reposición as listaxes de postos dos concursos de traslados de corpos xerais e especiais

Dende a CIG presentamos sendos recursos de reposición diante da publicación das convocatorias de concursos de traslados dos corpos xerais e corpos especiais publicados neste primeiro semestre do presente ano. Nas dúas convocatorias non se publican todas as prazas vacantes existentes, por exemplo, no caso dos corpos xerais son darredor de 180 prazas as vacantes que non saen...
Venres, 21 Xuño 2024

Equivalencias e RPT de funcionarización; RPT de Cultura (arquiveiros) e de Atriga (Vigo e un servizo), en CP 21/06/24

Na Comisión de Persoal que tivemos o venres 21 de xuño, quedaron aprobados os seguintes asuntos: ORDE QUE MODIFICA O DECRETO 165/2019 (equivalencia categorías-escalas para a funcionarización) Manteñen a rebaixa de grupo da categoría III-99 (coidador/a) que iría ao grupo C2 (escalas de auxiliares de clínica ou de auxiliares de coidadores). Non podemos aceptar un proceso no...