Novas por contido

O mércores 22 de febreiro participamos na Comisión de Persoal cos seguintes puntos da Orde do día: 1) RPT de Vicepresidencia 1ª e Consellería de Economía, Industria e Innovación; 2) RPT de Sanidade. En rogos e preguntas falamos do estado de varios procesos selectivos, da promoción interna, do salario dos funcionarios e funcionarias en prácticas, do carné de conducir das categorías de condución, integración do Consorcio, funcionarización e Lei de igualdade

RPT DE VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Sen cambios respecto da proposta que trouxeron á Mesa Xeral, a CIG entende que non se está a executar a sentenza que gañamos e anula a RPT. CIG vota en contra. CCOO e UGT abstéñense. CSIF en contra.

RPT DE SANIDADE

Trátase da funcionarización dun posto vacante de persoal laboral para dar a posibilidade de adxudicación de destino a unha persoa de novo ingreso na especialidade de médico. CIG, CCOO e UGT votamos a favor. CSIF abstense.

ROGOS E PREGUNTAS

A CIG fai preguntas sobre os seguintes asuntos:

  • Auxiliares administrativos-C2 en prácticas: Na Resolución onde ser regula o período de prácticas establece que estas persoas teñen un horario “..entre as 7,45 e as 15,15 horas, NO DESTINO resultante…”. Co cal se lles tería que aplicar o disposto no artigo 141.1 da LEPG: “Se o curso selectivo ou o período de prácticas se realizar desempeñando un posto de traballo, percibiranse ademais as retribucións complementarias correspondentes a este.”. Que paguen os complementos de destino e específico dunha vez!! Ademais: hai xente que tiña a flexibilidade nun posto de persoal interino e agora tena denegada. O director xeral de Función Pública (DXFP) limitouse a respostar que cobran o que establece a normativa para o persoal en prácticas.

  • Promoción interna corpos xerais: queremos comezar a negociar xa. O DXFP sinala que hai que pechar outros asuntos.

  • RPT de Sanidade, paralizada en decembro do 2022. Insistimos en querer explicacións, xa que estaría a paralizar o concurso de persoal veterinario e obrigar a que en nada haxa dúas promocións en destino provisional. O DXFP volve a dicir que están a traballar nela, con xuntanzas con sanidade.

  • Elección de destino persoal subalterno: levan dende novembro esperando polo acto de elección de destino. Son os únicos que faltan de corpos xerais. Para cando o acto de elección de destino? Di o DXFP que tentarán sacar as prazas para a toma de posesión entre a semana que ven e a seguinte.

  • Elección de destino OEP social: pedimos datas. Resposta do DXFP: terapia ocupacional pendente de enviar a DOG, sairá a semana que ven; auxiliar enfermaría pendentes de que o tribunal saque o baremo definitivo; educadores “está en mans do tribunal”, pendente de rematar; traballo social “pendente de rematar”; enfermería están agora coa documentación; fisioterapia xa está enviado a DOG. Nas vindeiras semanas irán saíndo un ou dous.

  • Prazas de condutores/as do grupo III e IV: Preguntamos por que eliminan o requisito do carné de conducir E para as prazas de condutores do grupo III categoría 063. Nas listas de contratación esixen carné C+E (ata o de agora era así) e agora mudan de criterio e piden o mesmo carnet para as prazas de condutor dos grupos III e IV. Van ter problemas para levar a cabo algunha das tarefas da categoría, por exemplo para conducir bañeiras e semiremolques na AXEGA. O DXFP comprométese a ver se hai algún erro.

Máis información do DXFP

  • Orde de integración do Consorcio, está para publicarse.
  • RPTs de MR e de grupo V: esperan negocialas no mes de marzo.
  • Funcionarización do persoal laboral que remataron os procesos selectivos que remataron agora: xa están na OEP e preparando as negociacións da funcionarización.
  • Lei igualdade: aclarase que está convocada para este venres pola consellería unha negociación sectorial previa respecto a parte que afecte ao persoal empregado público. Posteriormente virá a MX e CP.

Outras novas recentes

Venres, 15 Setembro 2023

A EGAP, incapaz de aplicar os propios criterios que adopta no 2023, adíaos para 2024

Perpetúa deste xeito a discriminación existente cara ao persoal cun vínculo temporal, que seguirá con menos posibilidades de acceso á formación até entrado 2024.  A EGAP enviou ao DOG  tan só uns días despois do último consello reitor unha corrección da Resolución da EGAP 10 de maio (DOG do 23 de maio de 2023 - novas condicións de participación na formación). Con esta...
Luns, 18 Setembro 2023

A Xunta resístese a recoñecer a igualdade de dereitos na duración do permiso por nacemento

O Goberno galego négase a aplicar con carácter xeral a sentenza gañada pola CIG que dá 22 semanas de permiso a outra persoa proxenitora e busca gañar tempo coa presentación dun recurso perante o Tribunal Supremo. A CIG gañou no mes de xuño unha sentenza que recoñece a un traballador da administración autonómica (Consorcio Galego de Benestar e Servizos Sociais) o dereito a...
Mércores, 20 Setembro 2023

Calendario de procesos selectivos (19/09/23)

A Dirección Xeral da Función Pública actualizou o martes 19 de setembro o calendario coas datas, lugares e horas de realización dos primeiros e segundos exercicios de diversos procesos selectivos. Se é do teu interese, podes acceder dende a seguinte ligazón.