Novas por contido

O mércores 22 de febreiro participamos na Comisión de Persoal cos seguintes puntos da Orde do día: 1) RPT de Vicepresidencia 1ª e Consellería de Economía, Industria e Innovación; 2) RPT de Sanidade. En rogos e preguntas falamos do estado de varios procesos selectivos, da promoción interna, do salario dos funcionarios e funcionarias en prácticas, do carné de conducir das categorías de condución, integración do Consorcio, funcionarización e Lei de igualdade

RPT DE VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Sen cambios respecto da proposta que trouxeron á Mesa Xeral, a CIG entende que non se está a executar a sentenza que gañamos e anula a RPT. CIG vota en contra. CCOO e UGT abstéñense. CSIF en contra.

RPT DE SANIDADE

Trátase da funcionarización dun posto vacante de persoal laboral para dar a posibilidade de adxudicación de destino a unha persoa de novo ingreso na especialidade de médico. CIG, CCOO e UGT votamos a favor. CSIF abstense.

ROGOS E PREGUNTAS

A CIG fai preguntas sobre os seguintes asuntos:

  • Auxiliares administrativos-C2 en prácticas: Na Resolución onde ser regula o período de prácticas establece que estas persoas teñen un horario “..entre as 7,45 e as 15,15 horas, NO DESTINO resultante…”. Co cal se lles tería que aplicar o disposto no artigo 141.1 da LEPG: “Se o curso selectivo ou o período de prácticas se realizar desempeñando un posto de traballo, percibiranse ademais as retribucións complementarias correspondentes a este.”. Que paguen os complementos de destino e específico dunha vez!! Ademais: hai xente que tiña a flexibilidade nun posto de persoal interino e agora tena denegada. O director xeral de Función Pública (DXFP) limitouse a respostar que cobran o que establece a normativa para o persoal en prácticas.

  • Promoción interna corpos xerais: queremos comezar a negociar xa. O DXFP sinala que hai que pechar outros asuntos.

  • RPT de Sanidade, paralizada en decembro do 2022. Insistimos en querer explicacións, xa que estaría a paralizar o concurso de persoal veterinario e obrigar a que en nada haxa dúas promocións en destino provisional. O DXFP volve a dicir que están a traballar nela, con xuntanzas con sanidade.

  • Elección de destino persoal subalterno: levan dende novembro esperando polo acto de elección de destino. Son os únicos que faltan de corpos xerais. Para cando o acto de elección de destino? Di o DXFP que tentarán sacar as prazas para a toma de posesión entre a semana que ven e a seguinte.

  • Elección de destino OEP social: pedimos datas. Resposta do DXFP: terapia ocupacional pendente de enviar a DOG, sairá a semana que ven; auxiliar enfermaría pendentes de que o tribunal saque o baremo definitivo; educadores “está en mans do tribunal”, pendente de rematar; traballo social “pendente de rematar”; enfermería están agora coa documentación; fisioterapia xa está enviado a DOG. Nas vindeiras semanas irán saíndo un ou dous.

  • Prazas de condutores/as do grupo III e IV: Preguntamos por que eliminan o requisito do carné de conducir E para as prazas de condutores do grupo III categoría 063. Nas listas de contratación esixen carné C+E (ata o de agora era así) e agora mudan de criterio e piden o mesmo carnet para as prazas de condutor dos grupos III e IV. Van ter problemas para levar a cabo algunha das tarefas da categoría, por exemplo para conducir bañeiras e semiremolques na AXEGA. O DXFP comprométese a ver se hai algún erro.

Máis información do DXFP

  • Orde de integración do Consorcio, está para publicarse.
  • RPTs de MR e de grupo V: esperan negocialas no mes de marzo.
  • Funcionarización do persoal laboral que remataron os procesos selectivos que remataron agora: xa están na OEP e preparando as negociacións da funcionarización.
  • Lei igualdade: aclarase que está convocada para este venres pola consellería unha negociación sectorial previa respecto a parte que afecte ao persoal empregado público. Posteriormente virá a MX e CP.

Outras novas recentes

Luns, 24 Xuño 2024

Xuntanza do CSSL de Medio Ambiente

O pasado venres día 21 celebrouse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente (en adiante CSSL) onde se trataron diferentes asuntos relacionados coa seguridade e saúde dos empregados públicos. Os asuntos tratados foron variados entre os que podemos destacar a roupa de traballo e uniformidade, vehículos, formación, algunhas problemáticas nos centros de manexo de...
Xoves, 20 Xuño 2024

A Consellería do Mar convoca, a instancias da CIG, a comisión de seguimento do Acordo de Gardacostas

O día 18 de xuño dende a CIG presentamos unha solicitude de xuntanza coa Consellería do Mar en relación a varios asuntos pendentes e que requiren una axeitada solución, que pasa porque a consellería actúe. As catro cuestións básicas que se deben atender, habendo máis que tratar, son: 1. Instar a implantación dos coeficientes redutores do persoal do servizo de Gardacostas....
Venres, 21 Xuño 2024

A DXEP comprométese a cumplir co calendario previsto de procesos selectivos anunciados

Na Comisión de Persoal do venres 21 de xuño volvimos a solicitar información de se tiñan pensado manter ou non as datas de exames anunciadas polo Presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o 28 de decembro de 2023 (coincidindo coa convocatoria de eleicións ao Parlamento de Galiza). Esta solicitude de información viña arrastrando dende a semana anterior, sen que tivesemos resposta....