Novas por contido

A CIG asiste a unha xuntanza co SXT da Consellaría de Medio Rural. A xuntanza era para escoitar as cuestións do persoal da Consellería de Medio Rural que a CIG considera que hai que atender á maior brevidade. A modo de resumo serían as seguintes:

Axentes

 • Demandamos a negociación do regulamento de funcións da nova escala de axente técnico en xestión ambiental, que tiña que estar rematado no ano 2019.
 • Queremos unha revisión do acordo de condicións de traballo de axentes, debido a que os lumes xa non entenden de estacións, e deben adaptarse os horarios aos novos tempos e aos horarios de bombeiros/as forestais.
 • Grupo B: o acordo do 2016 di que se activaría ao chegar ao 40% de axentes coa titulación de acceso. Xa é hora.
 • UIFO e UDEX: previsións de creación de postos. E necesaria convocatoria de concurso de traslados para a súa cobertura.

Bombeiros/as forestais e emisoristas/vixilantes

 • Seguridade e saúde laboral: manifestamos que desdobrar as brigadas e deixar unha delas sen xefe/a de brigada, á parte dunha eiva organizativa, provoca unha mingua importante na seguridade laboral. A maiores solicitamos que se implante xa e para todo o persoal un protocolo de desinfección dos EPIS.
 • Conciliación: pensamos e así o transmitimos que xa é hora de que a Consellaría se pare a pensar e negociar medidas que supoñan a posibilidade real de conciliación da vida laboral e familiar do persoal da Consellaría de Medio Rural e non abocalos a ir á vía xudicial sistematicamente.
 • Acordos pendentes: reiteramos que deberían instar a Función Pública para asinar dunha vez a modificación substancial das condicións de traballo do persoal descontinuo de 6 meses para ampliar o seu tempo de traballo. Ademais, debería asinarse tamén xa o novo acordo de condicións de traballo do persoal funcionario e non estar a aplicalo por “anacos”. A modo de exemplo dende o 1 de maio implantaron as quendas de 10 horas pero non a parte económica.
 • Coeficientes redutores: preguntamos se teñen previsto establecer a cotización adicional económica precisa se como todo apunta se aproba a nova Lei do estatuto do bombeiro/a forestal.
 • Nocturnidade: puxemos de manifesto os continuos problemas que se suscitan co cobro da nocturnidade e que non suceden noutras consellerías, e iso que cobran mensualmente.

AGACAL

 • Xudicialización dos dereitos do persoal: solicitamos que se active unha interlocución real para negociar dereitos xudicializados nos últimos anos, como a roupa de traballo e EPIs, a unificación dos complementos do persoal de campo e a falta de transparencia nas contratacións de persoal nesta axencia.
 • Capacitación para traballos con animais de investigación e docencia: preguntamos como se vai solucionar que boa parte do persoal investigador e todo o persoal de campo da axencia non teña en vigor esta acreditación, e como afecta ás iniciativas de investigación. Lembramos que a responsabilidade de que se cumpra esta normativa recae precisamente na propia AGACAL.
 • Fondos europeos perdidos: segundo se observa no Contrato de xestión 2021-2024 AGACAL, deixaron sen executar algo mais de 10 millóns de euros de fondos de recuperación destinados a investimentos. Manifestamos a nosa preocupación por esta nefasta xestión económica.

Persoal técnico

 • Solicitamos da Consellaría a convocatoria urxente (antes da campaña de verán) da mesa de seguimento do acordo das escalas de enxeñeiros técnicos forestais e enxeñeiros de montes do Servizo de Prevención Contra Incendios Forestais, que foi rexistrado con data do 6 de marzo do 2024.
 • Solicitamos información para cando son as tomas de posesión pendentes das escalas de enxeñería forestal.
 • Preguntamos que pasa coas especializacións, que non se está contando co persoal técnico.
 • Solicitamos apertura de prazas no AGADER para as escalas de enxeñería forestal, para dar cumprimento a Lei de recuperación de terras (lei que ten gran parte do seu articulado referido aos terreos forestais).

Outras cuestións xerais

A maiores das cuestións específicas, demandamos que se cubrisen regulamentariamente dunha vez as prazas de concurso específico, pois as persoas que as ocupan están a bloquear outras prazas; solicitamos que deixen de concentrar postos en servizos centrais, pois dificultan a provisión e promoción do persoal; demandamos que dunha vez poñan en funcionamento as dobres listas de substitución (funcionariado e persoal laboral); para rematar este apartado, queremos que convoquen cunha periodicidade adecuada as comisións de seguimento dos acordos pactados.

Unha última observación que fixemos foi a necesidade de solucionar o problema que a Administración lle está a causar á cidadanía: a obrigatoriedade de realizar trámites telemáticos nas oficinas agrarias e nos distritos forestais, como permisos de queimas, etc. O envellecemento da poboación, e a fenda dixital existente, obriga ás persoas a acudir a xestorías para xestionar trámites de non teñen maior complicación.

Outras novas recentes

Venres, 21 Xuño 2024

Equivalencias e RPT de funcionarización; RPT de Cultura (arquiveiros) e de Atriga (Vigo e un servizo), en CP 21/06/24

Na Comisión de Persoal que tivemos o venres 21 de xuño, quedaron aprobados os seguintes asuntos: ORDE QUE MODIFICA O DECRETO 165/2019 (equivalencia categorías-escalas para a funcionarización) Manteñen a rebaixa de grupo da categoría III-99 (coidador/a) que iría ao grupo C2 (escalas de auxiliares de clínica ou de auxiliares de coidadores). Non podemos aceptar un proceso no...
Luns, 17 Xuño 2024

Se non sabes, pregunta

Sra. directora xeral de Emprego Público: certo é que non levas moito tempo no cargo, pero deberías ser consciente que hai miles de persoas esperando que lles confirmes SE O 14 DE DECEMBRO VANSE CELEBRAR OU NON os exames da promoción interna de corpos xerais. E se chegas á mesa xeral sen documentarte non vale que nos digas que ignoras si había un calendario de exames colgado...
Xoves, 20 Xuño 2024

Protocolo violencia de xénero: xa non era sen tempo

Un dos deberes da Administración da tolerancia cero contra a violencia machista que estaba "aprazado" A Xunta achega o borrador de protocolo da violencia de xénero para facer alegacións A CIG reclamou este protocolo que tiña que estar negociado e formar parte do I Plan de Igualdade da Xunta de Galiza aprobado o 27 de outubro de 2023. A Administración aprobou un Plan sen...