Novas por contido

O pasado venres día 21 celebrouse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente (en adiante CSSL) onde se trataron diferentes asuntos relacionados coa seguridade e saúde dos empregados públicos. Os asuntos tratados foron variados entre os que podemos destacar a roupa de traballo e uniformidade, vehículos, formación, algunhas problemáticas nos centros de manexo de fauna...

En canto a formación temos que sinalar que a Administración fixo un resumo dos cursos que se van organizar e que se realizaron neste ano 2024; cabe destacar que en setembro do 2023 dende a CIG enviamos un documento coas actividades formativas que consideremos interesantes para os empregados públicos e encamiñadas fundamentalmente para o persoal de campo. Entre as actividades propostas pola CIG e que se levan adiante neste 2024 son as seguintes: manexo de grupos electróxenos, cartografía e orientación (curso GIS), vehículos 4x4 entre outros, curso de riscos biolóxicos. 

En canto a algunhas problemáticas nos centros de traballo, na CIG destacamos dúas cuestións concretas, por unha banda, a situación dos grupos electróxenos do Parque Nacional das Illas Atlánticas, onde aportamos informe cun reportaxe fotográfico e onde a propia Administración recoñeceu deficiencias, comprometéndose a solventalas coa máxima celeridade, é obvio sinalar que faremos un seguimento deste tema tan delicado para a seguridade dos traballadores e máis cando se manexan máis de 100.000 litros de gasóleo ao ano.

Outro aspecto, do que dende a CIG fixemos unha queixa é no relacionado cos centros de traballo é a dificultade de cobertura das baixas nalgúns deles; existe unha discriminación clara, e que leva anos producíndose, coa provincia de Ourense en comparación coas demais, para cubrir baixas ou vacantes, ben sexa de Axentes medioambientais, vixiantes de recursos forestais, peóns..., polo que solicitamos da Administración corrixir esta situación tan anómala, inxustificada e reiterada no tempo.

No referente a uniformidade e á roupa de traballo destacar que a Administración informounos dun ACORDO MARCO coa Consellería de Medio Rural para a súa provisión, este material ía dirixido para Vixiantes de Recursos Naturais, Capataces de Establecemento, Peóns Forestais e Axentes Facultativos Ambientais. Na CIG propuxemos que se mercara roupa tamén para o persoal técnico xa que levan 10 anos sen recibila, a Administración aceptou a proposta. Como anécdota sinalar que na xuntanza participaron varios xefes de servizo e ningún deles prantexou a merca da roupa para o seu propio persoal técnico.

En canto aos vehículos, a Administración informou da posta a disposición de novos todoterreos, modelos tipo pick-up, na CIG manifestamos que non temos constancia de que se tratase ou negociase este punto en ningunha xuntanza do CSSL medio ambiente; fomos sabendo polos compañeiros que nos ían informando deste tema.

Outras novas recentes

Martes, 16 Xullo 2024

Función Pública altera os criterios da estabilización, sen dar moitas explicacións

Cando a Dirección Xeral do Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP) publicou o pasado 9 de xullo o baremo provisional do proceso de estabilización da categoría de xefe/a de brigada, saltaron as alarmas polo feito de que a experiencia profesional que se lle asignaba a moito persoal era superior á esperada, mesmo por riba da declarada polas propias persoas afectadas...
Luns, 15 Xullo 2024

Instrucións sobre a confección de nóminas para o ano 2024 e actualización das contías das retribucións

No DOG do 15/07/2024 publican a ORDE do 11 de xullo de 2024 pola que se ditan as instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2024 e se actualizan as contías das retribucións en aplicación do Real decreto lei 4/2024, do 26 de xuño. O 27 de xuño do 2024, publicouse no Boletín Oficial do Estado o Real decreto lei...
Venres, 19 Xullo 2024

Carreira profesional de persoal laboral e funcionario (graos I e II): requirimentos de emenda de documentación

No DOG do 19/07/2024 publican: - RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2023 pola que se publica o Acordo entre a Xunta de Galiza e as organizacións sindicais CC.OO. e UGT polo que...