Novas por contido

A Consellería de Política Social e Igualdade vén de publicar no DOG do pasado martes 11 de xuño a resolución do 28 de maio de 2024 pola que se publica a convocatoria, mediante procedemento de asignación de concerto social, para a selección de entidade privada sen ánimo de lucro, para a atención residencial e a intervención educativa integral con persoas menores que teñen que cumprir medidas xudiciais privativas de liberdade previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores no centro de reeducación de Concepción Arenal na Coruña. O custo derivado da execución do presente concerto, cunha contía máxima de 11.431.017,97 € para o período 2024-2028, contempla un prezo de 226,85 prezo/praza día

Este concerto social terá vixencia desde a súa formalización (prevista desde o 1.9.2024) ata o 31.8.2028, con posibilidade das prórrogas sinaladas no artigo 8 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro, en caso de existir crédito adecuado e suficiente.
Na mesma liña de privatización, a Xunta ven de adxudicar, a comezos do presente ano á madrileña Fundación Ginso, a xestión por 50 millóns de euros durante 8 anos o centro de menores Monteledo de Ourense, xunto coa xestón do Centro terapéutico de Montefiz, todo isto a pesares da nefasta experiencia coa anterior xestora, a Fundación Diagrama que marchou levándose absolutamente todo, deixando o centro sen existencias, sen ordenadores, teléfono, fotocopiadora e con 100 euros de caixa.

Esta proposta de seguir pondo en mans privadas o desempeño de obrigas públicas, sobre todo con temas tan delicados como a garda custodia de menores infractores, que por suposto a CIG non comparte, podería ser unha máis das moitas que a Xunta nos ten acostumado e que responde claramente a unha ideoloxía e a unha determinada opción política. Máis a proposta que agora  nos traen vai máis alá disto, porque producen unha clara deteriorización do público, deixando sen cubrir prazas do Avelino Montero, único centro galego de reeducación de xestión pública, que a pesar de que conta de 33 prazas, so están en uso dous dos catro módulos, tendo a día de hoxe 12 menores internos, amortizando tres posto de educador/a, e convertendo así ao único centro reeducación público de España, nun centro de segunda, infraocupado e infrautilizado.

Na memoria 2023 sobre de execuación de medidas xudiciais previstas da lei 5/2000 refire que o número total de prazas dos 4 centros (incluíndo o terapéutico de Montefiz) é de 125, indicando que “unha parte do Centro Avelino Montero (Pontevedra) atópase en obras. Esta circunstancia fixo que nese centro so se puidese dispoñer de 14 das 30 prazas)” Neste memoria tamén se recolle que a ocupación máxima no cómputo dos anos 2022 e 2023 correspóndese con 81 prazas ocupadas no mes de outubro do 2023)

O balance é claro: dos tres centros que hai na Galiza de reeducación que atenden menores infractores tan so o Avelino Montero é de xestión pública e, a pesar de estar lonxe da súa capacidade máxima, a Xunta reitera a opción privatizadora para a xestión de Monteledo en Ourense e do Concepción Areal na Coruña por un total de máis de 61,5 millóns de euros!!!

Señoras e señores do PP ¿seica empregar case que 61,5 millóns de euros para continuar coas privatizacións é mais rendible que manter un centro público a medio gas?, ¿Acaso as queixas do persoal educativo ante o flagrante incumprimento dos convenios que afectan directamente á calidade da atención dos menores residentes non lles importan?

Outras novas recentes

Martes, 16 Xullo 2024

Función Pública altera os criterios da estabilización, sen dar moitas explicacións

Cando a Dirección Xeral do Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP) publicou o pasado 9 de xullo o baremo provisional do proceso de estabilización da categoría de xefe/a de brigada, saltaron as alarmas polo feito de que a experiencia profesional que se lle asignaba a moito persoal era superior á esperada, mesmo por riba da declarada polas propias persoas afectadas...
Venres, 19 Xullo 2024

Carreira profesional de persoal laboral e funcionario (graos I e II): requirimentos de emenda de documentación

No DOG do 19/07/2024 publican: - RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2023 pola que se publica o Acordo entre a Xunta de Galiza e as organizacións sindicais CC.OO. e UGT polo que...
Mércores, 17 Xullo 2024

RPT de Educación (proposta 16/07/24)

A Consellaría de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, convocounos a unha xuntanza para o día 18/07/24, para tratar unha proposta de modificación da súa relación de postos de traballo (RPT). Ao coincidir con outras xuntanzas para o mesmo día, as organizacións sindicais solicitamos mudar a data. Descargar a proposta. De entrada, na proposta queren...