Novas por contido

No DOG do 14/09/2021 publican:

- ACORDO do 6 de setembro de 2021, da comisión designada para xulgar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo superior da Administración xeral e corpo facultativo superior da Administración especial da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, polo persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo I do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galiza, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, convocado pola Resolución do 26 de abril de 2021 (DOG número 81, do 30 de abril), polo que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización da proba tipo test.

Persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo I: a proba tipo test terá lugar o 2 de outubro de 2021, ás 9.00 horas, na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela (avenida Dr. Ángel Echeverri, s/n, Santiago de Compostela).

- ACORDO do 6 de setembro de 2021, da comisión designada para xulgar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo de xestión da Administración xeral e corpo facultativo de grao medio da Administración especial da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, polo persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo II do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galiza, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, convocado pola Resolución do 26 de abril de 2021 (DOG número 81, do 30 de abril), polo que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización da proba tipo test.

Persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo II: 2 de outubro de 2021, ás 9.00 horas, na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela (avda. Dr. Ángel Echeverri, s/n, Santiago de Compostela).

- ACORDO do 6 de setembro de 2021, da comisión designada para xulgar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo administrativo da Administración xeral, subgrupo C1, e do corpo de técnicos de carácter facultativo da Administración especial, grupo B, polo persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo III do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, convocado pola Resolución do 26 de abril de 2021 (DOG número 81, do 30 de abril), polo que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización da proba tipo test.

Persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo III: 2 de outubro de 2021, ás 10.00 horas, na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela (avda. Dr. Ángel Echeverri, s/n, Santiago de Compostela).

- ACORDO do 6 de setembro de 2021, da comisión designada para xulgar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo auxiliar da Administración xeral e corpo de auxiliares de carácter técnico da Administración especial da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C2, polo persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes aos grupos IV e V do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galiza, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, convocado pola Resolución do 12 de maio de 2021 (DOG número 94, do 21 de maio), polo que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización da proba tipo test.

Persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes aos grupos IV e V: 2 de outubro de 2021, ás 16.00 horas, na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela (avenida Dr. Ángel Echeverri, s/n, Santiago de Compostela).

- ACORDO do 6 de setembro de 2021, da comisión designada para xulgar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira da agrupación profesional de persoal funcionario polo persoal laboral fixo de varias categorías pertencentes ao grupo V do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galiza, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, convocado pola Resolución do 12 de maio de 2021 (DOG número 94, do 21 de maio), polo que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización da proba tipo test.

Persoal laboral fixo de varias categorías do grupo V: 26 de setembro de 2021, ás 9.30 horas, nas facultades de Dereito e de Ciencias Políticas e Sociais da Universidade de Santiago de Compostela (avenida Dr. Ángel Echeverri, s/n, Santiago de Compostela) e na Escola Galega de Administración Pública (rúa de Madrid, 2, Santiago de Compostela).

Outras novas recentes

Martes, 14 Marzo 2023

Flexibilidiade por conciliación, RPTs (Mar e PS), funcionarizacion limpeza e cociña (para MX 17/03/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos que será o venres 17 de marzo, coa seguinte Orde do día: 1. Modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral correspondente ás especialidades de persoal de limpeza e cociña (V-001 e V-011)....
Venres, 17 Marzo 2023

A CIG gaña a demanda contra o Consorcio pola suspensión de contratos nas vacacións

A CIG gañou o conflito colectivo presentado ante o TSXG polo que este declarou nula a cláusula contractual na que se suspendía o contrato ao persoal substituto nos períodos vacacionais no que pechan as escolas infantís Nas Escolas Infantís da rede pública de cero a tres anos, a Administración galega castigaba ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso...
Venres, 17 Marzo 2023

EGAP: cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación, administración electrónica e protección de datos

A EGAP publica no DOG do 17/03/2023 a Resolución pola que se convocan cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), administración electrónica e protección de datos para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e para o persoal ao servizo da...