Novas por contido

No DOG do 01/04/2022 publican a CORRECCIÓN DE ERROS. Acordo do 21 de marzo de 2022, da comisión designada para xulgar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo auxiliar de Administración xeral e corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C2, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo IV do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galiza, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, convocado polas resolucións do 7 de febreiro de 2020 (DOG número 32, do 17 de febreiro), do 12 de maio de 2021 (DOG número 94, do 21 de maio) e do 25 de agosto de 2021 (DOG número 170, do 3 de setembro), polo que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización da proba tipo test para aquelas persoas que xustificaron a súa ausencia nas probas do día 4 de outubro de 2020, 2 de outubro de 2021 e 28 de novembro de 2021.

Efectúan correccións no anexo de persoas convocadas.

Outras novas recentes

Mércores, 18 Xaneiro 2023

A Xunta modifica as bases das convocatorias de estabilización

A Xunta aprobou na Comisión de Persoal do martes 17/01/23 uns criterios que modifican as bases das convocatorias dos procesos de estabilización derivados da Lei 20/21. O director xeral da Función Pública (DXFP) pretendeu que os sindicatos votáramos a favor dunha proposta de “Acordo” que non tiñamos polo que non puidemos analizala minimamente. A CIG (e a CSIF) negámonos a...
Luns, 23 Xaneiro 2023

Modificación dos temarios dos procesos de estabilización da Lei 20/2021: subgrupos A2, C1, B e grupo III

No DOG do 23/01/2023 publican: - RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2023 pola que se fai pública a modificación dos temarios que rexerán nos procesos selectivos para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza e para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral, subgrupo A2,...
Mércores, 25 Xaneiro 2023

EGAP: cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións

No DOG do 25/01/2023 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2023 pola que se convocan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galiza pazra o ano 2023. Os cursos van dirixidos aos empregados públicos e ás empregadas públicas destinados/as nas administracións...