RPT e estrutura
Título Data de creación
A Xunta seque a eliminar postos de traballo. E os que crea son para outras administracións 01 Agosto 2022
MSF 26/07/22: RPT Presidencia, MR, MATV, FOGGA, ATURGA. E condicións de traballo en MR 21 Xullo 2022
Mesa Xeral 26/07/22: RPT Economía, Industria e Innovación 21 Xullo 2022
Proposta de modificación da RPT da Presidencia da Xunta e da ATURGA 14 Xullo 2022
Proposta de modificación da RPT do Mar 10 Xullo 2022
Estruturas orgánicas das Consellarías de Promoción do Emprego e Política Social 08 Xullo 2022
Vicepresidencia 1ª e Consellería de Economía, Industria e Innovación: rpt de estrutura (06/07/22) 07 Xullo 2022
RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. Borrador 04/07/22 04 Xullo 2022
Modificación da RPT da Consellaría de Facenda e Administración Pública 04 Xullo 2022
Estruturas orgánicas das Vicepresidencias Primeira e Segunda e Consellarías de Infraestrutura e Cultura 04 Xullo 2022
RPT de Facenda: amortiza, centraliza e abre as portas a outras administracións 30 Xuño 2022
Modificación da RPT de Medio Rural e o Acordo do novo sistema de OACs móbiles 23 Xuño 2022
Proposta de modificación da RPT da CMATV. 22/06/22 23 Xuño 2022
Estrutura orgánica da Consellaría de Facenda e Administración Pública 23 Xuño 2022
Proposta de modificación da RPT de Facenda. 22/06/22 22 Xuño 2022
Estrutura orgánica dos órganos superiores e de dirección da Presidencia e modificación da estrutura de Medio Rural 20 Xuño 2022
RPT de Medio Rural e acordo das oficinas agrarias comarcais móbiles 17 Xuño 2022
Modificación da RPT da Consellaría de Medio Ambiente, Terrritorio e Vivenda 10 Xuño 2022
Modificación da RPT da Consellaría de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 10 Xuño 2022
Estrutura orgánica das vicepresidencias e consellarías 27 Mai 2022