Novas por contido

Modificacións que propón nesta lei na primeira Mesa Xeral con este goberno:

  • Carreira Profesional: NON
  • 1% da masa salarial no Fondo de Acción Social: NON
  • Cláusula de revisión salarial: NON
  • Reclasificación dos níveis mínimos: NON
  • Acceso do C1 ao A1 direto: NON
  • Reservar aprobado en vindeiras convocatorias: NON
  • Eliminación do grupo E: NON
  • Trienios iguais ao grupo A1 para todo o persoal da Xunta de Galiza: NON
O que lle importa ao Partido Popular e ao “Sr.” Núñez Feijoó é aprobar unha nova lei da Función Pública cun só artigo:

 

ELIMINACIÓN DO EXÁME EN GALEGO DOS PROCESOS SELECTIVOS

Concentración: venres 22, ás 11 horas, EGAP, Compostela

 

O GOBERNO GALEGO DO PP OBSESIONADO CON ATACAR O GALEGO

O goberno galego pretende eliminar a realización en galego dunha ou máis probas dos procesos selectivos á función pública tal e como está regulamentado no artigo 36 da Lei da Función Pública Galega.

A Dirección Xeral da Función Pública vén de convocar unha Mesa Xeral extraordinaria de Negociación de Empregados Públicos, Ensino, Sanidade e Administración Pública, para o próximo venres, día 22 de maio, tendo como único punto da orde do día a modificación do artigo 35 da Lei da Función Pública Galega para eliminar a obriga de realizar en galego, como mínimo, unha das probas das que constan os procesos selectivos á función pública e que esta medida teña carácter retroactivo.

Esta medida evidencia que o PP, a través do goberno da Xunta, ten como obxectivo prioritario e urxente eliminar todas as avances que fomos conseguindo para que o noso idioma sexa recoñecido como o que é, o noso idioma propio, tamén da administración o que debe comportar o seu coñecemento e competencia por todos e cada un dos empregados e empregadas  públicos/as. A CIG opoñerase a esta medida e a que sexa aplicada retroactivamente, pois supoñería introducir un prexuízo claro para as persoas que xa están matriculadas nas probas de acceso, xa que verían modificadas as condicións de participación nas mesmas.

É tal o odio que este goberno da Xunta, co seu presidente á cabeza, profesa contra o galego que despreza de xeito autoritario, dá as costas e fai oídos xordos ao clamor popular, evidenciado na maior manifestación en prol do noso idioma que percorreu o pasado domingo as rúas de Compostela.

Que o goberno do Partido Popular conte coa maioría absoluta, mais non coa maioría dos votos dos galegos e galegas, non lle dá vía libre para aldraxar e menosprezar o noso idioma, deseñando unha política lingüística involucionista que procura a extinción do noso idioma.

Estamos ante un goberno de Galiza que por moi paradoxal que semelle é antigalego cuxas directrices emanan de Madrid para relegar o coñecemento e o uso do noso idioma de todos os ámbitos posíbeis.

Coa eliminación da obriga de realizar en galego como mínimo unha das probas das oposicións á función pública estase furtando o dereito a podermos ser atendidos en galego nas administracións públicas, xa que os futuros empregados e empregadas públicos/as non terán que amosar a competencia lingüística necesaria para desenvolver o seu traballo en galego.

Esta modificación da lei da función pública en contra do galego vólvese aínda máis obscena se temos en conta que se recorre a unha convocatoria extraordinaria e se recolle  a modificación doutros aspectos que veñen sendo demandados como son a eliminación do plus dos altos cargos que foi introducido nesta lei na súa última modificación.

A CIG vai exixir a retirada desta proposta de modificación da Lei da Función Pública Galega por ser contraria ao uso do galego na administración. Con este obxectivo, levaremos a cabo unha concentración de delegados/as da CIG, o día 22 de maio, ás 11:30 horas, diante da EGAP (Rúa Madrid, 2-4 Fontiñas, Santiago de Compostela).

Secretario Nacional da CIG-Ensino, Secretaria Nacional de CIG-Saúde e Secretario Nacional  da CIG-Administración

Outras novas recentes

Xoves, 20 Xuño 2024

Protocolo violencia de xénero: xa non era sen tempo

Un dos deberes da Administración da tolerancia cero contra a violencia machista que estaba "aprazado" A Xunta achega o borrador de protocolo da violencia de xénero para facer alegacións A CIG reclamou este protocolo que tiña que estar negociado e formar parte do I Plan de Igualdade da Xunta de Galiza aprobado o 27 de outubro de 2023. A Administración aprobou un Plan sen...
Xoves, 20 Xuño 2024

Queremos coñecer as datas de exames, para organizarnos a vida

O venres 21 estamos convocados a unha Comisión de Persoal. En anteriores xuntanzas, os días 13 e 14 de xuño, formulámoslle á directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP), a pregunta que non respondeu relativa a si se mantiñan ou non as datas previstas para a celebración dos primeiros exercicios da promoción interna (14 de decembro). No mesmo anuncio...
Luns, 24 Xuño 2024

Xuntanza do CSSL de Medio Ambiente

O pasado venres día 21 celebrouse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente (en adiante CSSL) onde se trataron diferentes asuntos relacionados coa seguridade e saúde dos empregados públicos. Os asuntos tratados foron variados entre os que podemos destacar a roupa de traballo e uniformidade, vehículos, formación, algunhas problemáticas nos centros de manexo de...