Novas por contido

Anda CSIF repartindo unha nota desinformativa que nos está xerando centos de chamadas e consultas para confirmar o que nela nos contan:

2. LOS EMPLEADOS PÚBLICOS RECUPERAN DESDE EL SÁBADO TODOS LOS MOSCOSOS, DÍAS LIBRES Y VACACIONES POR ANTIGÜEDAD

Despois de felicitar a Feijoo e anotarse o tanto das esmolas do Partido Popular e de Montoro grazas “as súas presións” (sic), din que os empregados/as públicos/as recuperaremos dende o sábado todos os moscosos, días libres e vacacións por antigüidade.

Pois ben, resulta que non. Que na Galiza non aplicaron os suficientes pascales de presión para que todo iso se faga efectivo ou que a “presión” que aplicaron foi sobre eles mesmos e agora están sometidos a un síndrome hiperbárico que lles produce alucinacións.

O texto do Real Decreto-lei 10/2015 é claro e no seu artigo 2.2 que engade unha disposición adicional décimo cuarta ao EBEP se establece que: “As Administracións Públicas poderán establecer ata dous días adicionais de permiso por asuntos particulares ao cumprir o sexto trienio, incrementándose como máximo nun día adicional por cada trienio cumprido a partires do oitavo”.

E no seu artigo 2.3 que engade unha disposición adicional décimo quinta ao EBEP se establece que: “As Administracións Públicas poderán establecer ata un máximo de catro días adicionais de vacacións en función do tempo de servizos prestados polos funcionarios públicos”.

E dicir que se establece de xeito potestativo para cada Administración a posibilidade de ampliar os días adicionais de asuntos persoais e os de vacacións.

E o caso é que a Xunta se negou na Mesa Xeral do día 15 de setembro á esixencia da CIG de non levantarse da mesa ata ter negociado a recuperación dos días adicionais, xa que na Administración do Estado entraron en vigor de xeito case inmediato.

Por tanto, dando resposta a todas as consultas que nos estades facendo, polo de agora os empregados/as públicos/as da Xunta de Galiza só temos 7 días (6 + 1 por sábado festivo) de asuntos persoais (e así aparecen no PORTAX) e 22 días hábiles de vacacións ou parte proporcional segundo o tempo traballado.

Isto ata que se aproximen as eleccións do 20 de decembro e o Partido Popular volva a ceder ás “presións” de CSIF para darnos un regalo de Nadal.

Outras novas recentes

Martes, 24 Mai 2022

Cultura obrigada a crear as prazas de patrimonio arqueolóxico tras declararse ilegais as encomendas a Tragsatec

Como consecuencia das denuncias da CIG que declararon ilegais as encomendas a TRAGSATEC, a consellería de Cultura modifica a RPT para crear prazas de persoal arqueólogo e arquitecto. Por mor da firmeza da sentenza xudicial do TSXG gañada pola CIG, a Xunta vese obrigada a modificar a RPT da consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e crear as...
Martes, 24 Mai 2022

OEP Estabilización 2022: prazas do GAIN (xuntanza 23/05/22)

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) certifica 51 prazas que irían na oferta de estabilización. Agás dúas que serían mediante consurso-oposición, todas as demais van pola estabilización extraordinaria de concurso de méritos. Salientar que das 51, 42 non están en RPT a día de hoxe. A GAIN conta con que as prazas desta oferta convocaranse de xeito conxunto co resto das...
Luns, 23 Mai 2022

Listaxes de postos para OEP-2022 (Lei 20/21 da temporalidade). 20/05/22

Poñemos a túa disposición os últimos listados que nos achegan dende a Dirección Xeral de Función Pública. - Listade de alegación aceptadas: corresponde a 584 postos admitidos das alegacións formuladas polas consellerías e sindicatos. Hai que sumar 356 postos de Medio Rural provenientes de Seaga. Advirte o DXFP que os que non aparecen na listaxe, entendese que foron...