Novas por contido

Función Pública impón un protocolo de reincorporación ao traballo presencial do persoal ao servizo da Administración Autonómica. Exclúe aos ámbitos sanitario, sociosanitario, educativo e xudicial.

O primeiro borrador recibímolo ás 15h do luns 4 de maio. Tiñamos de prazo para presentar alegacións a un documento de 20 páxinas antes das 10h do mércores 6 (menos de 48 horas). Ese día a CIG presentou as alegacións, un documento de 20 páxinas froito dunha chea de horas de traballo de moita xente.

Moito interese non tiveron en querer saber o que tiñamos que dicir os sindicatos, pois só unhas horas despois de finalizar o prazo de alegacións dese mesmo día 6, xa tiñamos unha nova versión do protocolo e o día seguinte, xoves 7, enviáronnos o protocolo definitivo, sen ningunha xuntanza, sen ningunha negociación. A machado.

Como dixemos do documento previo, isto é unha chapuza. Non aceptaron ningunha das nosas alegacións. Deixa fóra a todo o persoal que non realiza exclusivamente tarefas administrativas. Poñemos en dúbida a súa efectividade. 

A destacar:

  • Inicialmente e como é lóxico non se reincorporará ao traballo quen teña síntomas de coronavirus ou quen estivese en contacto estreito con persoas afectadas por COVID 19. Terá que seguir as indicacións das autoridades sanitarias.

  • Teletraballo: poderá seguir nesa modalidade o persoal con menores a cargo ou maiores dependentes e as embarazadas se a súa situación persoal é incompatible coa flexibilidade da xornada laboral, pero na terceira fase terán que reincorporarse todos e todas ao traballo presencial.

    • O persoal empregado público que, con anterioridade á declaración do estado de alarma, contase con sistemas de teletraballo ou de flexibilidade horaria por conciliación autorizados, seguirán ostentando o dereito ao seu exercicio.

  • Primeira fase: desenvolverase en 2 semanas. Incorporarase o persoal que non pode teletraballar sempre que se cumpran as condicións de protección e seguridade esixidas e a distancia mínima de seguridade de 2 metros.

  • Segunda fase: desenvolverase en 2 semanas. O persoal cuxos postos de traballo non garantan a separación de 2 metros alternará a prestación presencial co réxime de teletraballo. Posibilidade de establecer quendas de traballo con preferencia para o persoal que teña menores ou maiores a cargo ou que conviva cunha persoa que estea dentro dos grupos considerados de risco.

  • Terceira fase: desenvolverase en 2 semanas. 

  • Salvo que criterios sanitarios obriguen a ampliación destes prazos, en 6 semanas todo o persoal se incorporará ao traballo presencial, incluído o persoal declarado especialmente sensible.

  • E a chantaxe final en forma de comisión de seguimento e grupo de traballo só para os asinantes.

Outras novas recentes

Xoves, 20 Xaneiro 2022

A Xunta "adapta" o protocolo COVID para as escolas infantís de cero a tres

A CIG fixo denuncia pública nos medios de comunicación pola pretensión da Administración de igualar o tratamento que se lles dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación até os 12 anos Política Social comunica unhas instrucións que adaptan o protocolo, modificando a súa postura inicial. Se se alcanza o 20% da ratio poden confinar ao resto das crianzas que conviven...
Venres, 14 Xaneiro 2022

Concurso xeral: hai luz ao final do túnel?

O día 20 de xaneiro será a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral. Ese día aprobarase tamén a proposta de resolución do concurso. A partires de aí podería publicarse a resolución en calquera momento pois xa queda en mans de Función Pública. A dúbida que xurde é sobre as dúas posibilidades que pode ter Función Pública (tendo en conta de que van facer...
Venres, 14 Xaneiro 2022

Cambio de protocolo COVID para as escolas infantís

A Xunta cambia o protocolo e iguala o tratamento que se lle dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación infantil. Só si se alcanza o 20% da ratio da aula ou máis de cinco positivos se poden confinar ao resto das crianzas que conviven nun mesmo espazo. As crianzas de cero a tres anos das aulas de educación infantil non usan, en ningún dos casos, a máscara de...