Novas por contido

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) deu a razón á CIG e anulou a RPT da CEEI publicada no DOG do 17/07/2018. A CCOO non lle gustou a cousa, e sacou un panfleto poñendonos verdes, chamándonos mentireiros, e misturando cousas. Xulga ti se tes interese: aquí tes a información da CIG, e aquí a resposta de CCOO. E para completalo, esta é a sentenza.

En CCOO misturan dúas Comisións de Persoal diferentes nas que (nas dúas) se modificaron a RPT da CEEI. E chámannos mentireiros porque eles non votaron a favor, que se abstiveron. Esto foi o que ocorreu no punto referente á RPT da CEEI das dúas Comisións de Persoal (CP): 

  • CP do 15/05/2018: CIG vota en contra; CCOO+CSIF+UGT abstéñense.
  • CP do 27/06/2018: CIG vota en contra; CCOO+CSIF+UGT votan a favor.

Cunha simple relectura da nova da CIG podes observar que as referencias que facemos son a esa segunda Comisión de Persoal, e por tanto no que a CIG narramos, CCOO votou a favor, non se abstivo. Foi esa segunda RPT (CP 27/06/2018) a que a CIG demandou no TSXG. Podes comprobalo na sentenza.

Moléstalles a CCOO que fagamos pública unha sentenza polo feito de non ser firme (xa informamos de que cabe recurso de casación ante o Supremo). Pero, acaso unha sentenza do TSXG, á que só cabe recurso de casación ante o Supremo, e que anula a modificación dunha RPT, non ten interese xeral?

Nega CCOO que fose certa a falta de negociación que denunciou a CIG e que a sentenza deixa moi clariño que así foi. Efectivamente algunha parte si se tratou, como foi o caso do “Acordo sobre condisións laborais do persoal de supervisión e seguimento da Formación Profesional para o Emprego”, pero:

  1. Na denuncia da CIG non hai referencias ao Acordo do persoal de formación. Tampouco na sentenza.

  2. O resto, non foi negociado. A propia sentenza deixa por escrito o que denunciou a CIG de que os cambios producidos nas direccións das oficinas de emprego foi feito dun día para o seguinte.

  3. A CIG, o sindicato elixido para representar a máis persoal, nega que existise, e así o recoñece a sentenza, unha negociación real como manda a lei (os formalismos, non contan). Se cadra CCOO si tivo unha negociación extra coa consellería.

  4. Parece de nenos pequenos que CCOO tente desmontar as afirmacións da CIG co argumento de que a negociación coas consellerías de Cultura ou Política Social son peores que coa de Economía.

CCOO critica que a CIG poña en perigo algunhas melloras. E que valor lle dan aos aspectos negativos como a destrución de máis de 90 postos de traballo ou a inxusta e discriminatoria reclasificación das direccións das oficinas de emprego?

Poñemos a túa disposición a sentenza.

Outras novas recentes

Venres, 12 Abril 2024

Emendas da CIG ás leis básicas de bombeiros/as forestais e axentes forestais e medioambientais

Dende a CIG, e con ánimo de mellorar os textos dos proxectos de leis básicas de bombeiros/as forestais e axentes forestais e medioambientais, enviamos aos grupos parlamentares do Congreso as nosas achegas a estes documentos dentro da fase de emendas. Para nós estes textos son claramente mellorables porque poden chegar a limitar o ámbito de actuación e funcións de...
Venres, 12 Abril 2024

Educación retira a axuda por discapacidade ao seu persoal funcionarizado

A Consellería de Educación, de xeito unilateral e sen previo aviso, retirou a axuda por persoa con discapacidade a cargo que o persoal funcionarizado tiña recoñecida en base ao V Convenio Colectivo da Xunta de Galiza. O persoal laboral ten dereito a unha axuda de 180 € mensuais cando ten ao cargo unha persoa con discapacidade e con ingresos inferiores ao SMI. En teoría ese...
Venres, 12 Abril 2024

Recurso de reposición ao concurso ordinario de traslados de ciencias+enxeñarías+arquitectura

A CIG presentou un recurso de reposición á Resolución que convocou o concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de escalas de enxeñarías, arquitectura, arquitectura técnica e ciencias (administración especial). No recurso solicitamos unha relación das prazas que desapareceron do concurso, con información polo miudo de cada unha delas. Tamén da...