Novas por contido

Na Comisión de Persoal do 23 de xuño, con CCOO e UGT como únicos asinantes, apróbanse os primeiros criterios para a adaptación da RPT de funcionarización: Acordo para a efectividade e acomodación da primeira relación de postos de traballo (RPT) derivada da funcionarización de postos de persoal laboral e a equiparación de categorías laborais con postos funcionariais de administración xeral.

A CIG esixiu ao longo de toda a negociación “exprés”, opaca e embarullada á que nos someteu o director xeral da Función Pública, que como paso previo habería que convocar o concurso de traslados de persoal laboral e a OEP coa promoción interna do 50%. De non ser así, estariamos vulnerando o dereito á carreira profesional de todo o persoal que estivo formándose coa expectativa da promoción que ofrece o V convenio (promoción interna a calquera categoría de calquera grupo) e ó concurso de traslados horizontal. Unha grande parte dos postos de traballo que se funcionarizan van a escalas onde non hai posibilidade de carreira administrativa, como por exemplo: auxiliares de clínica, que non poderán acceder por promoción interna á especialidade de enfermería.

A CIG non pode avaliar que un acordo sirva para reclasificar a seis titulados/as superiores de formación ocupacional que pasan a postos de instrutores de formación ocupacional, cun nivel 24 de complemento de destino e específico, e cun incremento retributivo, sen os trienios, de case 5.000 € anuais.

A CIG non acepta a disparidade de niveis específicos para a agrupación profesional onde non se consideran todas as especiais condicións de traballo, como a xornada especial ou a especial dedicación, con incongruencias xustificativas, como poñer o complemento específico nuns importes equivalentes ao nivel 14, pero mantendo o nivel 10.

A CIG non pode avaliar un acordo que non considera aqueles postos de traballo con xornadas especiais de 365 días do ano e as 24 horas. Queremos a recuperación na Lei do Emprego Público do artigo 19 do convenio que regulaba as compensacións polo traballo en domingos e festivos e o descanso de dous días continuados á semana máis as 12 horas entre xornadas.

Non podemos aceptar a míngua retributiva polo concepto de antigüidade para os grupos III, IV e V a partires do cumprimento do segundo trienio unha vez funcionarizados.

Non aceptamos que non se regule o traballo nocturno e que se meta como produtividade.

Supón un enorme aforro para a Administración a cambio de nada: nin melloran as condicións de traballo, nin recuperamos o Fondo de Acción Social (FAS). Esixiámoslle que o enorme aforro orzamentario da parte empresarial do desemprego (5,5% sobre a base de cotización) de cada laboral que se funcionarice, sexa para a recuperación completa do FAS, que foi suspendido pola Lei 1/2012 e que só persiste para aqueles traballadores e traballadoras con persoas con discapacidade a cargo.

Outras novas recentes

Venres, 17 Marzo 2023

A CIG gaña a demanda contra o Consorcio pola suspensión de contratos nas vacacións

A CIG gañou o conflito colectivo presentado ante o TSXG polo que este declarou nula a cláusula contractual na que se suspendía o contrato ao persoal substituto nos períodos vacacionais no que pechan as escolas infantís Nas Escolas Infantís da rede pública de cero a tres anos, a Administración galega castigaba ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso...
Venres, 17 Marzo 2023

EGAP: cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación, administración electrónica e protección de datos

A EGAP publica no DOG do 17/03/2023 a Resolución pola que se convocan cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), administración electrónica e protección de datos para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e para o persoal ao servizo da...
Martes, 14 Marzo 2023

Comisión teletraballo (resumo do 10/03/2023)

Fomos convocados a unha xuntanza da Comisión de seguimento do teletraballo. Pola parte sindical asistiu só a CIG, como único asinante do Acordo. Dende a súa publicación en DOG fai algo máis de dous anos (07/01/2021), tan só houbo dúas xuntanzas da comisión de seguimento, a última en decembro de 2021. Por tanto, o primeiro que reclamou a CIG é que se cumpra o pactado en...