Novas por contido

Función Pública abre a intervención manifestando que o persoal se funcionarizará nos niveis necesarios para que non haxa merma nas súas retribucións. Que na maioría dos casos haberá un incremento das retribucións respectos das que viñan percibindo como laborais como por exemplo a redución da cotización por non cotizar para o desemprego).

A CIG esixe explicacións do incremento de nivel para catro titulados superiores de formación ocupacional, grupo I, categoría 31, aos que se lle atribúe o nivel 24 tanto de CD como de CE.

Tamén pedimos aclaración respecto dos distintos importes do complemento específico para os postos funcionarizados na agrupación profesional; Se non tiñan pluses van cun específico de 6.114,22 e se os teñen (2, 3 ou 4) o específico ascende a 7.168€. Denunciamos que o específico, ao non comprender a totalidade dos pluses, os funcionarios interinos que ocupen estes postos terán unha importante merma retritutiva.

Función Pública di que a funcionarización é a postos de funcionarios con funcións equivalentes para xustificar o inxustificable dos 4 TS de formación ocupacional reclasificados como instrutores de formación.

CCOO e UXT gaban o acordo de concertación, piden aclaración respecto dos distintos específicos, que o complemento de funcionarización sexa algo excepcional e por último, claman contra as actitudes da CIG e da CSIF pola súa desconfianza neste proceso.

A petición da CIG e da CSIF a Administración comprometeuse á entrega dunha memoria funcional e económica desta RPT.

O 18 de xuño publicarán as listas de admitidos dos procesos funcionarización dos grupos I, II e III.

Outras novas recentes

Luns, 20 Marzo 2023

Plan de Igualdade da Xunta de Galiza: remisión da enquisa a todo o persoal

A elaboración dun Plan de Igualdade conta con diferentes fases reguladas na correspondente normativa como son o Compromiso da organización (que foi publicado neste mes) e a Elaboración da Diagnose (que necesita da recollida de datos cuantitativos e cualitativos (enquisa) para poder avaliar as carencias e propor solucións). Estas fases son necesarias para poder elaborar o...
Venres, 17 Marzo 2023

EGAP: cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación, administración electrónica e protección de datos

A EGAP publica no DOG do 17/03/2023 a Resolución pola que se convocan cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), administración electrónica e protección de datos para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e para o persoal ao servizo da...
Martes, 14 Marzo 2023

Flexibilidiade por conciliación, RPTs (Mar e PS), funcionarizacion limpeza e cociña (para MX 17/03/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos que será o venres 17 de marzo, coa seguinte Orde do día: 1. Modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral correspondente ás especialidades de persoal de limpeza e cociña (V-001 e V-011)....