Novas por contido

Función Pública abre a intervención manifestando que o persoal se funcionarizará nos niveis necesarios para que non haxa merma nas súas retribucións. Que na maioría dos casos haberá un incremento das retribucións respectos das que viñan percibindo como laborais como por exemplo a redución da cotización por non cotizar para o desemprego).

A CIG esixe explicacións do incremento de nivel para catro titulados superiores de formación ocupacional, grupo I, categoría 31, aos que se lle atribúe o nivel 24 tanto de CD como de CE.

Tamén pedimos aclaración respecto dos distintos importes do complemento específico para os postos funcionarizados na agrupación profesional; Se non tiñan pluses van cun específico de 6.114,22 e se os teñen (2, 3 ou 4) o específico ascende a 7.168€. Denunciamos que o específico, ao non comprender a totalidade dos pluses, os funcionarios interinos que ocupen estes postos terán unha importante merma retritutiva.

Función Pública di que a funcionarización é a postos de funcionarios con funcións equivalentes para xustificar o inxustificable dos 4 TS de formación ocupacional reclasificados como instrutores de formación.

CCOO e UXT gaban o acordo de concertación, piden aclaración respecto dos distintos específicos, que o complemento de funcionarización sexa algo excepcional e por último, claman contra as actitudes da CIG e da CSIF pola súa desconfianza neste proceso.

A petición da CIG e da CSIF a Administración comprometeuse á entrega dunha memoria funcional e económica desta RPT.

O 18 de xuño publicarán as listas de admitidos dos procesos funcionarización dos grupos I, II e III.

Outras novas recentes

Mércores, 28 Febreiro 2024

Apertura do prazo de acreditación dos méritos do concurso de estabilización do subgrupo C2 e grupo IV

No DOG do 28/02/2024 publican a RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2024 pola que se fai público o procedemento para a acreditación dos méritos do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade...
Venres, 01 Marzo 2024

EGAP: convocatoria de actividades de formación continua

No DOG do 01/03/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 29 de febreiro de 2024 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional. Poderá participar nas accións formativas convocadas nesta...
Xoves, 29 Febreiro 2024

Apertura de listas para a contratación temporal de persoal laboral e nomeamento de persoal funcionario interino

No DOG do 29/02/2024 publican a RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos,...