Novas por contido

Estamos convocados a unha reunión (Mesa Xeral de Empregados Públicos) o luns 7 de febreiro para tratar tres asuntos:

  • Modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) da Axencia de protección da legalidade urbanística (APLU) e a súa adaptación á Lei 2/2015 de emprego público de Galiza. Descargar

  • Modificación da RPT do Instituto de Estudos do Territorio (IET). Descargar

  • Regulamento de funcionamento da Comisión negociadora para a elaboración do Plan de igualdade na administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza e das entidades instrumentais do sector público autonómico. Descargar

Se queres comunicarnos algo, contacta coa CIG.

Outras novas recentes

Xoves, 07 Decembro 2023

E a promoción interna dos vixiantes de arquivos, bibliotecas e museos?

A Xunta exclúe da promoción interna ao persoal vixiante de arquivos, bibliotecas e museos que superou o proceso de funcionarización á agrupación profesional escala persoal subalterno Por Resolución do 25/10/21 da comisión de cualificar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira da agrupación profesional de persoal funcionario polo persoal...
Martes, 05 Decembro 2023

Quen vai poder promocionar ás escalas de recursos naturais e analistas de laboratorio?

O día 21/11/2023 publicáronse no DOG as convocatorias polo sistema de acceso libre e promoción interna a varias escalas. No caso da promoción interna se esixía pertencer ao subgrupo inmediatamente anterior de persoal funcionario. No caso da promoción interna das escalas de oficial e capataz de recursos naturais e forestais ou analistas de laboratorio sucede que coas bases...
Xoves, 30 Novembro 2023

OEP-2023 escalas sanitarias (para MX 04/12/23)

A dirección xeral de Función Pública convocounos a unha Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos para o luns 4 de decembro, para discutir a proposta de Oferta de Emprego Público (OEP) do ano 2023 de escalas sanitarias (Lei 17/1989). Previamente vamos ter unha xuntanza coa consellería de Sanidade o venres 1.