Novas por contido

I Plan de igualdade para o persoal da Xunta de Galiza, XA!

O plan de igualdade é un conxunto de medidas destinadas a acadar a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e a eliminar toda discriminación por razón de xénero dentro da empresa. A través das súas distintas fases de elaboración e implantación, busca garantir a igualdade efectiva de mulleres e homes no traballo, nos salarios, na conciliación familiar-laboral, na promoción laboral, no acceso ao traballo, na formación, na carreira profesional ou no teletraballo, eliminando as desvantaxes, dificultades e atrancos que poidan existir para as mulleres no seu día a día laboral.

O plan de igualdade é un instrumento obrigatorio para as empresas de máis de 50 persoas traballadoras e para todas as administracións públicas.

A Xunta non cumpre coa lei e segue sen dotarnos do I Plan de igualdade de oportunidades, que é obrigatorio dende o ano 2007. Despois de distintas tentativas de inicio dos trámites e tamén denuncias na Inspección de traballo, o 6 de marzo de 2009, a CIG tomou a iniciativa solicitando que se iniciaran os trámites; no ano 2017 houbo algún intento máis. No 2019 as persoas responsables da Xunta de Galiza presentaron publicamente unha diagnose non negociada. A diagnose foi amplamente rexeitada, por estar elaborada á marxe da devandita Comisión Negociadora, por estar incompleta, por conter erros e referencias normativas obsoletas, por non abranguer a todo o persoal e por non ofrecer os mínimos datos requiridos pola lexislación vixente.

Outras novas recentes

Venres, 21 Xuño 2024

A Xanela (boletín de CIG-Autonómica, xuño/2024)

Neste boletín de CIG-Autonómica falamos de: Se o custo da vida supera a suba salarial ... gañas ou perdes? A Xunta retira 180 postos do concurso de corpos xerais. Por que? Os deberes para a nova directora de Función Pública Por que o chaman FAS cando queren dicir axuda por persoa con discapacidade a cargo? Limitación de 3 anos nas contratacións temporais e nomeamentos...
Xoves, 20 Xuño 2024

Protocolo violencia de xénero: xa non era sen tempo

Un dos deberes da Administración da tolerancia cero contra a violencia machista que estaba "aprazado" A Xunta achega o borrador de protocolo da violencia de xénero para facer alegacións A CIG reclamou este protocolo que tiña que estar negociado e formar parte do I Plan de Igualdade da Xunta de Galiza aprobado o 27 de outubro de 2023. A Administración aprobou un Plan sen...
Venres, 21 Xuño 2024

A DXEP comprométese a cumplir co calendario previsto de procesos selectivos anunciados

Na Comisión de Persoal do venres 21 de xuño volvimos a solicitar información de se tiñan pensado manter ou non as datas de exames anunciadas polo Presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o 28 de decembro de 2023 (coincidindo coa convocatoria de eleicións ao Parlamento de Galiza). Esta solicitude de información viña arrastrando dende a semana anterior, sen que tivesemos resposta....