Novas por contido

I Plan de igualdade para o persoal da Xunta de Galiza, XA!

O plan de igualdade é un conxunto de medidas destinadas a acadar a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e a eliminar toda discriminación por razón de xénero dentro da empresa. A través das súas distintas fases de elaboración e implantación, busca garantir a igualdade efectiva de mulleres e homes no traballo, nos salarios, na conciliación familiar-laboral, na promoción laboral, no acceso ao traballo, na formación, na carreira profesional ou no teletraballo, eliminando as desvantaxes, dificultades e atrancos que poidan existir para as mulleres no seu día a día laboral.

O plan de igualdade é un instrumento obrigatorio para as empresas de máis de 50 persoas traballadoras e para todas as administracións públicas.

A Xunta non cumpre coa lei e segue sen dotarnos do I Plan de igualdade de oportunidades, que é obrigatorio dende o ano 2007. Despois de distintas tentativas de inicio dos trámites e tamén denuncias na Inspección de traballo, o 6 de marzo de 2009, a CIG tomou a iniciativa solicitando que se iniciaran os trámites; no ano 2017 houbo algún intento máis. No 2019 as persoas responsables da Xunta de Galiza presentaron publicamente unha diagnose non negociada. A diagnose foi amplamente rexeitada, por estar elaborada á marxe da devandita Comisión Negociadora, por estar incompleta, por conter erros e referencias normativas obsoletas, por non abranguer a todo o persoal e por non ofrecer os mínimos datos requiridos pola lexislación vixente.

Outras novas recentes

Luns, 04 Decembro 2023

Oferta de Emprego 2023, escalas sanitarias (MX 4/12/23)

A Oferta de Emprgo Público (OEP) do ano 2023 para as escalas sanitarias (Lei 17/1989), pasou o luns 4 de decembro pola Mesa Xeral de Empregados Públicos. Sobre o mesmo tiveramos unha xuntana previa coa Consellería de Sanidade o venres 1. A proposta que traen é para cubrir 19 postos. Corresponde, segundo informaron, cunha taxa de reposición de efectivos do 110%, por 19...
Martes, 28 Novembro 2023

Concursos de traslados de axentes ambientais e de escalas do SPIF (para 30/11/23). Así están os demais

Despois de semanas negociando as bases do concurso de traslados de Administración especial (que servirá de modelo para o resto de concursos), o director xeral de Función Pública (DXFP) convocounos para discutir e votar o día 30/11/23 os concursos de traslados das escalas do SPDCIF e de axentes técnicos ambientais. CONCURSO DE TRASLADOS DA ESCALA DE AXENTES TÉCNICOS...
Martes, 05 Decembro 2023

Convocatoria dos concursos de traslados de axentes ambientais e forestais e escalas do SPDCIF

No DOG do 05/12/2023 publican: - RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2023, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas de axentes facultativos ambientais e axentes forestais....