Novas por contido

A Xunta segue sen tomar en serio a elaboración do I Plan de Igualdade

O director xeral de Función Pública realizou o 21 de decembro unha comisión para a elaboración do I Plan de Igualdade na Administración Xeral da Xunta de Galiza sen convocar á CIG. Si estiveron convocadas o resto das organizacións sindicais: CCOO, UGT e CSIF. Coidamos que esta actuación só responde ao intento de boicot da multitude de propostas que se presentaron por parte da CIG co fin de mellorar o funcionamento e de recadar maiores datos para a elaboración do Plan.

O 23 de decembro cumpriuse un ano da nova constitución da Comisión negociadora do I Plan de Igualdade da Xunta de Galiza; prazo máximo que a lei dá para ter negociado, elaborado, implantado e comunicado ao Rexistro o Plan de Igualdade. E aquí seguimos, tentando aprobar o Regulamento de Funcionamento da Comisión e acordar que datos deben de ser recollidos para poder efectuar unha Diagnose que sexa efectiva, e non un calote da Administración para dar por concluída unha obriga legal e contar cun Plan de Igualdade floreiro.

A Administración segue sen tomar en serio o Plan de Igualdade e adía reunións, modifica os seus propios documentos ou non cumpre co primeiro paso de todo Plan de Igualdade: a elaboración dun documento oficial que recolla o COMPROMISO oficial de levar a cabo accións positivas de Igualdade de trato e de oportunidades na empresa, de implantar o Plan na estrutura, e de dotalo dos medios materiais e humanos necesarios para levalo a cabo. E facer público e notorio este compromiso como manifestación positiva da súa firme intención de aprobalo e implantalo na Xunta de Galiza.

Pero o que resulta intolerable é que se incumpran os dereitos de representación e participación recoñecidos nas normas fundamentais e que non se convoque á CIG á reunión da Comisión Negociadora do día 21 de decembro, e que Función Pública siga adiante con esa Comisión co resto de sindicatos deixando fóra ao sindicato maioritario na Administración Galega, pretendendo que nos incorporáramos á reunión á última hora,: tarde, mal e sen xeito, incumprindo o respecto e a boa fe que deben rexer toda negociación, (nin a orde do día enviaron).

Non sabemos a qué ven esta forma de proceder do director xeral da Función Pública, e se é que pretende deixar fóra da Mesa de Negociación do Plan de Igualdade á CIG, para que lle sexa máis fácil aprobar calquera cousa; ou se o DXFP comeza a estar un pouco empachado do seu poder incontestable. No caso da primeira opción, manifestamos que nunca daremos por válida a prepotencia e seguiremos loitando porque se respecten os dereitos do persoal e se fora o segundo, é moi fácil Sr. director xeral, mude de retos político-laborais, porque a rutina crea hábitos incompatibles co exercicio democrático das responsabilidades.

Xa lle solicitamos a Función Pública unha nova reunión urxente do Plan de Igualdade, porque a celebrada sen convocar á CIG non é válida, e así será denunciado de non atender esta petición. Queremos contar cun verdadeiro Plan de Igualdade de trato e de oportunidades para todo o persoal sen demoras, pero sen atallos, e que a Igualdade nesta Administración sexa un compromiso claro e firme e se constitúa, de agora en diante, no alicerce de todas as relacións laborais, e non sexa só unha obriga legal.

Outras novas recentes

Venres, 12 Abril 2024

Educación retira a axuda por discapacidade ao seu persoal funcionarizado

A Consellería de Educación, de xeito unilateral e sen previo aviso, retirou a axuda por persoa con discapacidade a cargo que o persoal funcionarizado tiña recoñecida en base ao V Convenio Colectivo da Xunta de Galiza. O persoal laboral ten dereito a unha axuda de 180 € mensuais cando ten ao cargo unha persoa con discapacidade e con ingresos inferiores ao SMI. En teoría ese...
Venres, 12 Abril 2024

Recurso de reposición ao concurso ordinario de traslados de ciencias+enxeñarías+arquitectura

A CIG presentou un recurso de reposición á Resolución que convocou o concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de escalas de enxeñarías, arquitectura, arquitectura técnica e ciencias (administración especial). No recurso solicitamos unha relación das prazas que desapareceron do concurso, con información polo miudo de cada unha delas. Tamén da...
Venres, 05 Abril 2024

Concursos de traslados de axentes ambientais, forestais, consumo e Gardacostas: relación provional de admitidas

No DOG do 05/04/2024 publican: - RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas de axentes...