Novas por contido

A elaboración dun Plan de Igualdade conta con diferentes fases reguladas na correspondente normativa como son o Compromiso da organización (que foi publicado neste mes) e a Elaboración da Diagnose (que necesita da recollida de datos cuantitativos e cualitativos (enquisa) para poder avaliar as carencias e propor solucións). Estas fases son necesarias para poder elaborar o Plan de Igualdade, a súa implantación e o seguimento das medidas propostas.

O luns día 20 de marzo a Administración a través de AMTEGA prevé enviar un correo masivo co enlace da enquisa do I Plan de Igualdade a todos os correos electrónicos das traballadores e traballadores da Xunta.

A enquisa estará dispoñible dende o propio luns 20 até o luns 10 de abril e pódese cubrir dende o móbil ou o ordenador persoal. Non se poden responder varias enquisas dende un mesmo ordenador (mesma IP). Dende a CIG propuxemos, porque somos conscientes da fenda dixital existente, o mantemento do formato papel para aquelas persoas que puideran ter máis dificultades para a tramitación electrónica, pero dende Función Pública non se aceptou esta posibilidade.

É necesaria a participación masiva nas respostas a este cuestionario e se algunha persoa ten dificultades para a súa realización, pode contactar coa CIG e botarémoslle unha man.

As administracións públicas están obrigadas a dotarse dun plan de igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e na ocupación dende o ano 2007 (Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes).

Dende a CIG, levamos anos e anos esixindo un Plan que sexa unha ferramenta útil para a igualdade efectiva entre mulleres e homes na Administración Autonómica e non só unha obriga formal para cumprir coa normativa estatal ou europea ou un requisito que cumprir á hora de conseguir subvencións.

A pesar das nosas discrepancias, tras anos de intentos fracasados e de non tomarse en serio a negociación nin o ter un Plan de Igualdade de oportunidades para homes e mulleres, imos conseguindo que se materialicen pouco a pouco as fases da súa elaboración.

Dende a CIG seguimos traballando para que a igualdade sexa real e se removan todas as discriminacións.

Outras novas recentes

Luns, 04 Decembro 2023

Oferta de Emprego 2023, escalas sanitarias (MX 4/12/23)

A Oferta de Emprgo Público (OEP) do ano 2023 para as escalas sanitarias (Lei 17/1989), pasou o luns 4 de decembro pola Mesa Xeral de Empregados Públicos. Sobre o mesmo tiveramos unha xuntana previa coa Consellería de Sanidade o venres 1. A proposta que traen é para cubrir 19 postos. Corresponde, segundo informaron, cunha taxa de reposición de efectivos do 110%, por 19...
Xoves, 07 Decembro 2023

Excedencias voluntarias nas eleccións de destino de persoal de incendios

No día de hoxe, 07/12/2023, dende a CIG puxémomos en contacto con Función Pública para aclarar unha dúbida que se estaba a plantexar por parte do persoal de varias escalas do subgrupo C2 de incendios (emisoristas/vixiantes-fixos, bombeiros forestais e bombeiros forestais-condutor de motobomba) en relación á posibilidade de pedir a excedencia voluntaria por interese...
Venres, 01 Decembro 2023

Eleccións de destino SPIF, enxeñarías, expte. electrónico e máis asuntos (CP 30/11/23)

ANUNCIOS DO DIRECTOR XERAL DA FUNCIÓN PÚBLICA • Publicada a elección de destino do persoal do SPIF. • Nos vindeiros dias publicarán A1 e A2 de finanzas. • Están traballando nas 8 enxeñerías para publicar elección destino tanto de libre como estabilización. Criterios previstos: primeiro os procesos de A1 e logo A2. Destes primeiro os que teñen PI, pode que sexa nuns casos...