Novas por contido

Despois de anos sen Plan de Igualdade e de negociacións que non levaron a ningures, a Xunta publica o compromiso de elaboración do Plan de Igualdade.

As administracións públicas están obrigadas a dotarse dun plan de igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e na ocupación dende o ano 2015 (Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público).

Xa van máis de sete anos que teriamos que ter un plan de igualdade e seguimos negociando despois de moitos paros. Agora, publican o Compromiso, que é un dos requisitos iniciais neste proceso de elaboración do Plan de Igualdade.

Contamos con que en non moito tempo cheguen a todo o persoal as enquisas que avalíen os aspectos cualitativos da situación actual en canto a igualdade, para elaborar o diagnóstico.

A CIG traballa para intentar conseguir que se elabore un plan de igualdade que sexa unha ferramenta útil para a igualdade efectiva entre mulleres e homes na Administración Autonómica, e non só unha obriga e un requisito para as administracións á hora de conseguir subvencións ou cumprir formalmente coa normativa estatal e europea.

Outras novas recentes

Venres, 21 Xuño 2024

A Xanela (boletín de CIG-Autonómica, xuño/2024)

Neste boletín de CIG-Autonómica falamos de: Se o custo da vida supera a suba salarial ... gañas ou perdes? A Xunta retira 180 postos do concurso de corpos xerais. Por que? Os deberes para a nova directora de Función Pública Por que o chaman FAS cando queren dicir axuda por persoa con discapacidade a cargo? Limitación de 3 anos nas contratacións temporais e nomeamentos...
Venres, 14 Xuño 2024

EGAP: convocatoria de actividades de formación continua

No DOG do 14/06/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2024 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional. Convocan as actividades de formación continua correspondentes...
Martes, 18 Xuño 2024

RPTs da extinta Cultura e de Atriga, modificación do decreto 165/2019 e da RPT de funcionarización (CP 20/06/24)

A directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP) vén de convocarnos para o 20 de xuño de 2024 a unha Comisión de Persoal onde se someterán a votación os seguintes asuntos: Proposta de anteproxecto de Orde pola que se modifica o Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal...