Novas por contido

O TSXG vén de confirmar a firmeza da sentenza gañada pola CIG

A CIG foi sempre moi combativa coa externalización do traballo público, e así levamos tempo loitando. Incluso coa externalización semipública a sociedadades como TRAGSA ou TRAGSATEC a través das encomendas de xestión, onde as propias sociedades públicas contratantes non tiñan nen capacidade técnica nen persoal para desenvolver tarefas propias das empregadas e empregados públicos.

Así o pasado mes de xaneiro, fíxose xustiza e a sala do contencioso do TSXG declarou ilegais as encomendas que a Consellería de Cultura estaba a facer con TRAGSATEC para elaborar os informes arqueolóxicos de obras e intervencións na contorna dos camiños de Santiago e bens protexidos.

A sentenza, demoledora no seu fundamento, fixo por de cor ao conselleiro e á responsable de Patrimonio Cultural que saíron sinalados como verdadeiros artífices desta desfeita.

Agora a sentenza xa é firme a través dun auto do TSXG e xa sabemos que estes actos eran ilegais.

Só queda solicitar a execución inmediata por parte dos xestores de Cultura, ou sexa a paralización da actual encomenda que aínda finaliza o 1 de xullo e o cambio nas políticas de encomendas (supoñemos que non se atreveran a seguir por este camiño, pois xa sería causa de prevaricación administrativa).

Haberá agora que pedir explicacións do gasto de máis de 700.000 euros de maneira ilegal, a ver quen os vai poñer do seu peto, porque son cartos de todos os galegos e galegas.

Póñanse logo a elaborar unha reforma da RPT onde se recolla a creación dos postos de persoal arqueólogo e arquitecto necesarios para acometer as competencias asumidas no patrimonio cultural galego.

Outras novas recentes

Martes, 14 Marzo 2023

Flexibilidiade por conciliación, RPTs (Mar e PS), funcionarizacion limpeza e cociña (para MX 17/03/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos que será o venres 17 de marzo, coa seguinte Orde do día: 1. Modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral correspondente ás especialidades de persoal de limpeza e cociña (V-001 e V-011)....
Luns, 20 Marzo 2023

Acordo "biólogos/as de zona", RPTs (Mar e Política Social), modificación equivalencias funcionarización (para CP e MX 22/03/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Comisión de Persoal e outra da Mesa Xeral de Empregados Públicos que serán o mércores 22/03/23, coas seguintes ordes do día: Comisión de Persoal Proposta de acordo entre a Consellería do Mar e as organizacións sindicais sobre as condicións de traballo de prazas adscritas aos servizos periféricos (biólogos/as...
Venres, 17 Marzo 2023

A CIG gaña a demanda contra o Consorcio pola suspensión de contratos nas vacacións

A CIG gañou o conflito colectivo presentado ante o TSXG polo que este declarou nula a cláusula contractual na que se suspendía o contrato ao persoal substituto nos períodos vacacionais no que pechan as escolas infantís Nas Escolas Infantís da rede pública de cero a tres anos, a Administración galega castigaba ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso...