Novas por contido

O TSXG vén de confirmar a firmeza da sentenza gañada pola CIG

A CIG foi sempre moi combativa coa externalización do traballo público, e así levamos tempo loitando. Incluso coa externalización semipública a sociedadades como TRAGSA ou TRAGSATEC a través das encomendas de xestión, onde as propias sociedades públicas contratantes non tiñan nen capacidade técnica nen persoal para desenvolver tarefas propias das empregadas e empregados públicos.

Así o pasado mes de xaneiro, fíxose xustiza e a sala do contencioso do TSXG declarou ilegais as encomendas que a Consellería de Cultura estaba a facer con TRAGSATEC para elaborar os informes arqueolóxicos de obras e intervencións na contorna dos camiños de Santiago e bens protexidos.

A sentenza, demoledora no seu fundamento, fixo por de cor ao conselleiro e á responsable de Patrimonio Cultural que saíron sinalados como verdadeiros artífices desta desfeita.

Agora a sentenza xa é firme a través dun auto do TSXG e xa sabemos que estes actos eran ilegais.

Só queda solicitar a execución inmediata por parte dos xestores de Cultura, ou sexa a paralización da actual encomenda que aínda finaliza o 1 de xullo e o cambio nas políticas de encomendas (supoñemos que non se atreveran a seguir por este camiño, pois xa sería causa de prevaricación administrativa).

Haberá agora que pedir explicacións do gasto de máis de 700.000 euros de maneira ilegal, a ver quen os vai poñer do seu peto, porque son cartos de todos os galegos e galegas.

Póñanse logo a elaborar unha reforma da RPT onde se recolla a creación dos postos de persoal arqueólogo e arquitecto necesarios para acometer as competencias asumidas no patrimonio cultural galego.

Outras novas recentes

Venres, 01 Xullo 2022

Acoso e derrubamento do persoal laboral da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza mais os sindicatos asinantes do mal chamado Acordo de Concertación Social teñen o obxectivo de funcionarizar a case que todo o persoal laboral sen considerar situacións de máxima precariedade e indefensión na que se sitúan algúns colectivos. A saber: 1. Categorías de persoal laboral que polo seu pequeno número non teñen correspondencia no Decreto 165/2019,...
Xoves, 30 Xuño 2022

RPT de Facenda: amortiza, centraliza e abre as portas a outras administracións

Asistimos a unha modificación velóz da RPT de Facenda e Administración Pública. Non pasou máis que unha semana dende o día que nos enviaron a proposta inicial (mércores 22), ata que finalmente foi aprobada (mércores 29). Eso xa indica a clara intención das persoas responsábeis políticas da Administración de non discutir moito cos sindicatos. Destrución e centralización do...
Xoves, 23 Xuño 2022

Proposta de modificación da RPT da CMATV. 22/06/22

Recibimos documentación e convocatoria dunha xuntanza para tratar a proposta de modificación da RPT da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. A modificación afecta básicamente á Xunta consultiva en materia de ordenación do territorio e urbanismo, onde crean e modifican postos. Crean outro posto para o gabinete da conselleira. Para financiar as creacións,...