Novas por contido

No DOG do 6 de maio de 2022 publícase a Resolución pola que se convocan para a elección de destino definitivo as persoas aspirantes que superaron os procesos selectivos para o ingreso... de distintas quendas dos corpos xerais, tanto de promoción interna como de libre.

Ao problema de non ofertar todas as vacantes que teñan pasado polo concurso se lle suma agora o de ofertar vacantes que non pasaron polo concurso, entre elas, vacantes con nivel, como xefaturas de sección ou negociados.

Para retorcer isto aínda máis e seguir creando problemas e agravios, Función Pública decide que a orde de elección de destino será a seguinte: A1 PI, A1 libre, A2 PI, A2 libre, C1 PI, C2 PI, C2 libre.

En definitiva, que sobre a natureza do proceso (libre-promoción interna), priman o subgrupo/corpo na elección de destino:e establecen unha orde onde as persoas aspirantes que aprobaron na promoción interna van antes que os de libre do seu mesmo corpo, pero van despois dos aspirantes de acceso libre dos corpos superiores a eles.

Isto non sería un problema se os postos ofertados fosen pechados a cada subgrupo, pero temos moitos postos que están abertos a varios subgrupos. En concreto 189 dos 661 ofertados.

  • No caso de postos C1-C2 e C1-C2-AP non tería relevancia pois en C1 non hai acceso libre e en AP, o proceso é posterior e é libre. Pero no caso de postos A1-A2, A1-A2-C1 e A2-C1-C2, si existe un problema na prelación de aspirantes onde a orde de elección intercala libre con promoción interna.
  • Por exemplo, no caso dos postos A1-A2 se ofrecen 3 postos de nivel 25, 3 de nivel 24 e 2 de nivel 22. Dous deles en localidades de alta demanda como Ourense, o que significa que compañeiros/as de acceso libre poidan coller, recen chegados e en destino definitivo, unha xefatura de sección en Ourense antes que quen aprobou a promoción interna ao A2.
  • En A1-A2-C1 son 16 postos de nivel 25 en Compostela. Sucede exactamente o mesmo que no caso anterior. E o mesmo en A2-C1-C2, con 25 postos de nivel 18.

Como xa dixemos, a isto hai que sumarlle que Función Pública optou por ofertar moitos deses postos que non pasaron polo concurso de traslados.

O que pretenden con esta decisión é trasladar o problema de que se as persoas opositoras dun subgrupo inferior de promoción interna collen postos abertos a un subgrupo superior, as persoas de libre poderían quedar sen prazas. Pero este é un problema que creou Función Pública ao non ofertar todas as vacantes que teñan pasado polo concurso. É doado que as consecuencias da súa incompetencia a paguen as persoas funcionarias.

Como aínda están a tempo de facer unha modificación no DOG, dende a CIG presentamos un escrito en Función Pública e reclamamos que isto se modifique segundo o criterio que sempre expuxemos: que a promoción interna teña preferencia sobre o acceso libre. Isto pode gustar a uns compañeiros e disgustar a outros, pero nós sempre mantivemos que este era a orde lóxica e xusta. Todo o demais o único que causa é agravios e inxustizas. E si Función Pública ten un problema de xestión quen non o ten que pagar son os funcionarios e funcionarias.

Outras novas recentes

Venres, 01 Xullo 2022

Acoso e derrubamento do persoal laboral da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza mais os sindicatos asinantes do mal chamado Acordo de Concertación Social teñen o obxectivo de funcionarizar a case que todo o persoal laboral sen considerar situacións de máxima precariedade e indefensión na que se sitúan algúns colectivos. A saber: 1. Categorías de persoal laboral que polo seu pequeno número non teñen correspondencia no Decreto 165/2019,...
Xoves, 30 Xuño 2022

RPT de Facenda: amortiza, centraliza e abre as portas a outras administracións

Asistimos a unha modificación velóz da RPT de Facenda e Administración Pública. Non pasou máis que unha semana dende o día que nos enviaron a proposta inicial (mércores 22), ata que finalmente foi aprobada (mércores 29). Eso xa indica a clara intención das persoas responsábeis políticas da Administración de non discutir moito cos sindicatos. Destrución e centralización do...