Novas por contido

Función Pública incumpre de novo o asinado no Acordo de Concertación Social. Desta volta, no referente á percepción dos trienios do persoal laboral funcionarizado.

O Acordo de Concertación Social que foi vendido ao persoal como a oitava maravilla “garantía” para o persoal laboral funcionarizado no primeiro trienio que cumprise coa condición de funcionario unha contía económica non inferior á que lle correspondería a un trienio de persoal laboral.

Pois nada máis lonxe da realidade. O persoal funcionarizado no subgrupo C2 e na Agrupación Profesional de persoal subalterno que xa devengou unha antigüidade dende a súa funcionarización, está a percibir o primeiro trienio pola contía establecida con carácter xeral para os funcionarios de carreira da Comunidade Autónoma.

Nin rastro da promesa escrita de que o primeiro trienio como persoal funcionario se correspondería a un trienio de persoal laboral.

Despois de moitas reclamacións do persoal afectado e da denuncia da CIG nesta web, seguimos coa mesma situación e nin Función Pública nin os sindicatos asinantes son quen de resolver esta situación de flagrante incumprimento dun acordo libremente pactado.

Dende a CIG esiximos da consellaría de Facenda unha actuación decidida cara unha inmediata execución do establecido no Acordo de Concertación. Doutro xeito, estaríase confirmando o que dende a CIG denunciamos publicamente no seu momento a respecto dese Acordo no que atinxe á funcionarización.

Pura borralla que só pretende a eliminación de todo aquel persoal cun vínculo laboral así como dos dereitos inherentes a esa condición. Entre outros, elimínanse as adscricións provisionais e as superiores categorías, desaparece a promoción interna a calquera grupo tendo a titulación, a Xunta afórrase as cotizacións por desemprego, os importes dos trienios vense reducidos, pérdese o acceso á xurisdicción laboral...e, neste caso, abocan ao persoal funcionarizado a un contencioso administrativo moi custoso e lento para demandar esas diferencias na percepción dos trienios.

Á consellaría de Facenda esixímoslle o mesmo que esta lle esixe aos cidadáns/ás: PAGA O QUE ME DEBES.

Outras novas recentes

Xoves, 04 Agosto 2022

A Xunta quere baixar o nivel mínimo do seu persoal do 10 ao 9

Mentres que noutras administracións (local, universidade..) o nivel inferior de todos os grupos é o 14, tanto no complemento de destino como no específico, a Xunta pretende unha baixada do actual nivel 10 da Agrupación Profesional, ao un ainda menor nivel 9. Esta regresión retributiva é como consecuencia da funcionarización do persoal laboral fixo pactada por Xunta, CCOO e...
Xoves, 04 Agosto 2022

A Xunta pecha o seu único albergue público de Ourense

A Residencia Xuvenil “Florentino L. Cuevillas” é albergue durante o mes de agosto, cando deixa de facer funcións de residencia de estudantes, dentro da REAJ (Red Española de Albergues Juveniles), tanto é así que continúa a publicitarse no seu web oficial. Pois ben, grazas a xestión da dirección do centro e co visto bo da Xefatura Territorial da Consellería de Política...
Luns, 08 Agosto 2022

Avances nas bases xerais das convocatorias de estabilización

O venres 5 de agosto tivemos unha nova reunión para concretar cuestións. O director xeral de Función Pública comprometeuse a enviar un novo borrador de criterios destas bases comúns cos acordos e achegas. Función Pública convocará todos os procesos agás os daqueles entes que teñan convenio propio (que non estean adheridos ao V Convenio) e os das fundacións e empresas...