Novas por contido

No DOG do 19/04/2023 publican a Resolución do 12 de abril de 2023, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda a creación da lista única para a cobertura, con carácter transitorio, de prazas reservadas a persoal funcionario da agrupación profesional de persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais, especialidade de persoal de limpeza e cociña.

Destinatarios/as

Só o persoal que xa figura admitido nas listas do grupo V, categorías 001 e 011 (limpador/a e camareiro/a-limpador/a), e que non fose penelizado antes do 15 de xullo de 2014.

(As persoas que non estén integradas nas listas de persoal laboral das referidas categorías poderán facer unha solicitude de inclusión ata o 30 de abril, sempre que superasen algunha proba do último proceso selectivo, ou prestasen servizos)

Solicitude

Preferentemente de forma telemática, no formulario AP522T, accesible na sede electrónica da Xunta de Galiza.

Tamén poderá presentarse presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Prazo de solicitude

Do 20 de abril ata o 11 de maio.

Documentación

Só quen NON teña nacionalidade española (debe presentar pasaporte ou outro documento que acredite que cumpre as condicións do artigo 52.1 da Lei 2/2015, do 29 de abril).

Outras novas recentes

Luns, 12 Febreiro 2024

O empobrecemento do persoal do Agacal

Nesta funcionarización expres que a Función Pública mete nunha mesa “multiasuntos” consolídade a discriminación salarial do persoal dos centros agrarios da Xunta. Nos centros de AGACAL prometeron unha mesa de negociación de pluses no ano 2021, cando se aprobou tamén ás presas, a primeira relación de postos de traballo (RPT).  Esta negociación finalmente non foi adiante a...
Xoves, 15 Febreiro 2024

E as condicións de traballo do persoal non docente dos centros de ensino, "pa" cando?

O 12 de febreiro quedou aprobada unha nova modificación parcial da RPT de Educación co voto en contra da CIG e a abstención do resto das organizacións sindicais (CCOO, CSIF e UGT). O voto en contra da CIG non é tanto pola RPT en si, se non que se debe a que para a xustificación de creacións e amortizacións de postos seguen a empregar os ratios da Circular do ano 1994 coa...
Luns, 12 Febreiro 2024

A Xunta de Galiza incumpre a normativa de prevención de riscos e saúde laboral para o persoal da Consellería do Mar na Lonxa de Cariño

O persoal funcionario da Consellería do Mar destinado na Lonxa de Cariño carece de calquera tipo de aseo sanitario nas súas instalacións de traballo. As instalacións da Lonxa de Cariño están a sufrir un alarmante deterioro xeral, con pingueiras e fallos estruturais que motivaron que a entidade Portos de Galicia pechara as súas instalacións e trasladase ao seu persoal...