Máis que CIG-Autonómica

Demandan uns servizos públicos galegos, sen recortes, sen privatizacións e sen copagos

As Federacións da Área Pública da CIG (Administración, Saúde e Ensino) concentráronse esta mañá diante do Parlamento de Galiza para manifestar o seu rexeitamento ás medidas de recorte na función pública contempladas nos orzamentos de 2012, que pretende aprobar hoxe o goberno do PP. Denuncian que os orzamentos reducen, unha vez máis, os salarios dos empregados/as públicos/as e destrúen o emprego público co conseguinte deterioro dos servizos públicos, mentres se consolidan privilexios do persoal directivo e altos cargos. Fronte a iso, demandan uns servizos públicos galegos, sen recortes, sen privatizacións e sen copagos.

Nos orzamentos para 2012, as retribucións dos empregados públicos fíxanse na mesma contía que no 2011, o que implica a consolidación da rebaixa salarial do ano 2010, o que supón unha perda real de poder adquisitivo ao situarse a taxa de variación interanual do IPC galego no 3,1% xa no mes de novembro. Isto acumulado á suba do IPC do 2010 e 2011, xunto co recorte do primeiro ano e a conxelación do 2011, vai supor unha perda de arredor do 15% do poder adquisitivo. “Mantense e afóndase na redución salarial do persoal que traballa na Administración”, afirman.

Fronte a iso demandan a restitución dos salarios, cunha suba salarial de, como mínimo, o IPC real; un plan plurianual que permita recuperar a perda de poder adquisitivo acumulada nos últimos anos, que superou, por termo medio, o 15% e a inclusión da cláusula de revisión salarial.

Emprego Público

Os orzamentos para 2012 manteñen ademais a taxa de reposición de efectivos nun 10%. Isto supón na práctica, segundo denuncian as federacións de Administración, Ensino e Saúde, a desaparición da Oferta de Emprego Público, eliminando as posibilidades de promoción profesional dos empregados/as públicos e colapsando progresivamente o funcionamento da Administración por falta de persoal.

A CIG considera que as ofertas de emprego anuais teñen que abranguer, como mínimo, o 100% da taxa de reposición, e que hai que recuperar ou pór en marcha a carreira profesional.

Contratación en precario

As federación da área pública da CIG manifestan, xunto a isto, o seu rexeitamento  aos contratos a tempo parcial e o uso e abuso da contratación de persoal laboral de carácter temporal para a realización de obras e servizos polo capítulo de investimentos (asistencias técnicas), ademais do uso e abuso das acumulacións de tarefas mediante a contratación temporal de persoal laboral e o nomeamento de persoal funcionario interino sen adscrición a praza.

“Solicitamos”, explican, “a creación en RPT das prazas que son imprescindíbeis para o funcionamento dos servizos”.

Privatizacións

Tamén denunciaron que continúan as restricións aos chamamentos de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal, que se reducirán en todos os ámbitos da Administración. “Isto terá como consecuencia unha maior privatización dos servizos públicos e uns colectivos empresariais agradecidos polas privatizacións dos servizos públicos”, advirten.

A CIG defende, no canto disto, a cobertura de todas as vacantes resultantes de calquera tipo (xubilacións, situacións de incapacidade permanente ou temporal , excedencias voluntarias ou forzosas... etc. )

Transparencia e desigualdade

Séguese a tratar con criterios, que definiron como “escurantistas” as retribucións do persoal de alta dirección non sometido á negociación colectiva, especialmente o das entidades da Administración paralela, das cales non se vai dar información á ningún órgano onde estea representada a parte social.

Por iso exixen a regulación, nos orzamentos, das retribucións destes directivos igual que  o resto dos altos cargos da Xunta, que, engaden, deberían ter absoluta transparencia.

Consideran que estamos, pois, ante un proxecto de orzamentos elaborados a partir da renuncia aos ingresos que poderían derivarse do imposto do patrimonio e da consolidación da dilapidación no relativo ao gasto en asesores, recurso a asistencias técnicas, prebendas a altos cargos e persoal de alta dirección dos entes e demais. Fronte a isto manifestan que se ten que apostar por adoptar unha serie de medidas, coma a reforma fiscal, para que muden as políticas impositivas, obrigando a pagar máis a quen máis teñen; a supresión do plus de altos cargos; atacar a fraude fiscal; apostar por unha banca pública; reducir os concertos educativos, sanitarios, de benestar...  “Tense que apostar por unha política seria de ingresos e  non de recortes desproporcionados”.

Galería de imaxes

Outras novas recentes

Mércores, 25 Mai 2022

CP 24/05/22: OEP-extraordinaria, RPT CMATV e Cultura, concurso traslados e destino de corpos xerais, procesos selectivos en execución

Resumo da Comisión de Persoal do martes 24 de maio, na que se aprobaron os criterios e decreto de OEP-extraordinaria do 2022 derivada da Lei 20/21 da temporalidade. Aprobouse tamén unha modificación da RPT da CMATV e de Cultura. En Rogos e preguntas falouse das datas de exames dos procesos selectivos de escalas sanitarias, das tomas de pose do concurso de traslados e...
Venres, 27 Mai 2022

Adxudicación de destinos definitivos das oposicións dos subgrupos A1, A2, C1 e C2

No DOG do 27/05/2022 publican: - RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2022 pola que se adxudica destino definitivo ao persoal funcionario que superou o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG número 47, do 7 de marzo). - RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2022...
Mércores, 25 Mai 2022

EGAP: convocatoria extraordinaria de actividades de formación continua

No DOG do 25/05/2022 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2022 pola que se convocan, con carácter extraordinario, actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional. O prazo de presentación de...