Novas por contido

Só quere devolver parte do que lle obrigan as sentenzas.

O goberno central anuncia que devolverá o 25% da extra de decembro do 2012 en xaneiro de 2015.

Feijoo quere facelo en dous anos, non se compromete a recuperar as extras completas, como no Estado, e intenta vender como un acto de boa fe, o que é unha obriga, tal e como ditan os tribunais ao respecto.

Neste asunto compre lembrar que en relación á paga extra do 2012, no relativo aos contenciosos e conflitos colectivos presentados temos o seguinte escenario:

1. Laborais: fóronse gañando todos os conflitos colectivos onde se obriga á Xunta a pagar a parte devengada desa extra, tanto para o persoal laboral da Xunta de Galiza como de diversos entes.

2. Funcionarios/as: como non hai posibilidade de conflito colectivo a CIG presentou como sondaxe varios contenciosos que abranguen todos os ámbitos para logo pedir a extensión de sentenza a todos os funcionarios/as da Xunta. Gañamos os contenciosos pero a Xunta recorreu no Supremo, e ten todos os visos de perder.

O que agora nos ofrecen como xesto de boa vontade non é máis que o que os tribunais lle obrigan a pagar.

E a diferenza entre o Estado e nós aínda é máis grave. Montoro vai devolver parte do que deben en xaneiro de 2015 e os empregados públicos do Estado cobran a extra de 2014 case completa (hai unha redución que tamén nos afecta a nós no salario base e trienios da extra, ademais de no específico).

En cambio, Feijoo, vai pagar parte do que debe en dous prazos e ademais mantén recortada a nosa extra.

Dende a CIG non lle imos dar o visto e prace. Se quere renegociar o pago da débeda cos empregados/as públicos/as galegos/as, estaremos dispostos a negocialo partindo da recuperación do seguinte: Recuperación das pagas extras recortadas de 2012, 2013 e 2014, recuperación do 5% dos últimos 5 anos, actualización das retribucións conforme ao IPC galego dos últimos 5 anos, e por suposto no 2015 as pagas extras completas. Ademais se deberían establecer con prazos claros e establecelo nunha lei como un dereito adquirido, para que logo non dea marcha atrás.

Que pague o que debe!! Os empregados públicos galegos non queremos esmolas, queremos que nos devolvan o que nos roubaron, queremos que se nos pague o que nos corresponde polo noso traballo.

A maiores seguen reducindo a Administración, ao non fixar a taxa de reposición nun 100% dos efectivos, e non contemplan a retirada da batería de normas, comezando pola Lei de medidas, que acabaron con moitos dos nosos dereitos laborais nestes últimos anos.

Ante iso ofrécenos unha esmola “en diferido”. MISERABLE.

Outras novas recentes

Xoves, 23 Xuño 2022

Modificación da RPT de Medio Rural e o Acordo do novo sistema de OACs móbiles

Esta proposta de modificación de RPT ven con amortizacións e un “experimento” dunha unidade de oficina agraria móbil Aportan un documento de acordo sobre as condicións dos equipos de traballo de apoio ás oficinas agrarias comarcais, que daría servizo á oficina agraria móbil, e que non recolle compensación económica ningunha A modificación da RPT con despedimentos e saldo...
Xoves, 30 Xuño 2022

RPT de Facenda: amortiza, centraliza e abre as portas a outras administracións

Asistimos a unha modificación velóz da RPT de Facenda e Administración Pública. Non pasou máis que unha semana dende o día que nos enviaron a proposta inicial (mércores 22), ata que finalmente foi aprobada (mércores 29). Eso xa indica a clara intención das persoas responsábeis políticas da Administración de non discutir moito cos sindicatos. Destrución e centralización do...
Venres, 01 Xullo 2022

Acoso e derrubamento do persoal laboral da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza mais os sindicatos asinantes do mal chamado Acordo de Concertación Social teñen o obxectivo de funcionarizar a case que todo o persoal laboral sen considerar situacións de máxima precariedade e indefensión na que se sitúan algúns colectivos. A saber: 1. Categorías de persoal laboral que polo seu pequeno número non teñen correspondencia no Decreto 165/2019,...