Novas por contido

A CIG Autonómica presentou en rolda de prensa o Plan de renegociación da débeda salarial contraida pola Xunta co persoal funcionario e laboral do V Convenio.

O plan proposto foi entregado por escrito no rexistro, dirixido ao Presidente da Xunta, e contempla a devolución en tres anos de todas as cantidades detraídas dos salarios nestes últimos anos, que supuxeron unha importante perda de poder adquisitivo para as empregadas e empregados públicos da administración autonómica.

O obxecto deste Plan, segundo explicou o secretario nacional da CIG-Autonómica, Roberto Varela, é a estruturación das obrigas salariais contraídas co persoal funcionario e laboral do V Convenio da Administración da Xunta de Galiza. “Parte do recoñecemento desas obrigas por parte do debedor –Xunta de Galiza- e unha proposta para negociar sobre os prazos para facer efectiva a absorción desa débeda”.

Prevé ademais que os acordos acadados sexan remitidos ao Parlamento de Galiza como proxecto de Lei de modificación dos Orzamentos Xerais da Administración da Xunta de Galiza para 2015.

“O obxecto serían as cantidades adebedadas derivadas da falta de remuneración do traballo efectivo e que cobraron forma mediante a minoración salarial, principalmente a través das sucesivas leis de Orzamentos, incluída a deste ano”, matizou Varela, quen explicou que como punto de partida na modificación dos orzamentos 2015 habería que contemplar o 100% do complemento específico e equivalente para o persoal laboral; o soldo base e trienios en igual contía nas 14 pagas e as retribucións íntegras, que serían actualizadas co IPC galego.

Partindo desta base, o importe do resto das débedas contraídas se liquidaría nun prazo de 3 anos:

En 2015 pagaríanse as detraccións salariais do ano 2012, cun incremento do 5% máis o pago dos xuros xerados polo importe total da débeda, ademais do importe do FAS, atendendo ao acordo de 2009.

En 2016 pagaríanse as detraccións salariais do ano 2013, cun incremento do 5% máis o IPC galego, o pago dos xuros xerados polo importe total da débeda e a introdución na estrutura salarial, como salario directo, das cantidades equivalentes ao Fondo de Pensións do Estado.

En 2017 pagaríanse as detraccións salariais do ano 2014, co incremento do 5% máis o IPC galego e o pago dos xuros xerados polo importe total da débeda e liquidación.

En todo caso Varela especificou que o sector estaría disposto a dar todo tipo de facilidades no relativo a prazos e conceptos, actuando de xeito flexible, de cara a que a parte debedora poida dar cumprimento ao acordado.

O custo estimado da medida sería de 30 millóns de euros para 2015, tendo en conta que é a paga extra completa de 2012 para 10.000 funcionarios/as e 10.000 laborais, e 25 millóns de euros para os anos 2016 e 2017.

Financiamento

Para o seu financiamento Manuel Gallardo Canitrot explicou que a Disposición Transitoria segunda da Lei 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais de Galiza para 2015, crea un Fondo de Continxencia  dotado con máis de 125 millóns de euros que, segundo esa disposición, poderá empregarse excepcionalmente para os axustes do Capítulo I en relación á devolución da extra de 2012.

“Para o persoal funcionario e laboral só terían que utilizar no ano 2015 a cuarta parte do Fondo, e se se pon en relación co total de ingresos e gastos, suporía o 0,3% do total dos orzamentos”, matizou Canitrot.

Fronte a isto o secretario nacional subliñou que mentres se recortaron os salarios do persoal, o gasto en altos cargos incrementouse dos 6.599.282 € do 2014 aos 6.700.886 € en 2015 e que o persoal eventual (asesores) pasou de 5.668.255 € en 2014 a 5.792.698 € en 2015.

Outras novas recentes

Luns, 23 Mai 2022

A chapuza de Oferta de Estabilización da Xunta vai para a aprobación da Comisión de Persoal (24/05/22)

A Xunta dá por concluídas as negociacións da OEP extraordinaria do 2022 logo da Mesa Xeral do venres 20 de maio, onde a única novidade que dixeron é que podían revisar a redacción dalgúns artigos para que non deran lugar a interpretacións erradas. Os decretos da OEP da Administración Xeral e persoal funcionario da Lei 17 de escalas sanitarias van idénticos para a...
Mércores, 25 Mai 2022

Actualización provisional de méritos das listas de cobertura con carácter transitorio por funcionarios e laborais

No DOG do 25/05/2022 publica a RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2021 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza. En aplicación do...
Martes, 24 Mai 2022

OEP Estabilización 2022: prazas do GAIN (xuntanza 23/05/22)

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) certifica 51 prazas que irían na oferta de estabilización. Agás dúas que serían mediante consurso-oposición, todas as demais van pola estabilización extraordinaria de concurso de méritos. Salientar que das 51, 42 non están en RPT a día de hoxe. A GAIN conta con que as prazas desta oferta convocaranse de xeito conxunto co resto das...