Novas por contido

Cualtis entrou en ERTE. E curiosamente fai uns días a Xunta incrementou os atrancos no protocolo a seguir polas persoas “especialmente sensibles”. Está a Xunta a tapar a Cualtis?

Segundo información recibida pola CIG, a empresa Cualtis, SLU, servizo de prevención alleo co que a Xunta de Galiza ten concertada a prestación da Prevención de Riscos Laborais para os/as traballadores/as da Administración xeral, entrou en ERTE. Quen vai a realizar os plans, visitas e vixiancia da saúde, en especial para os traballadores e traballadoras sensibles? Pretende a Xunta que voltemos ao choio logo de que se levante o estado de Alarma sen Plan de prevencion específicos por centro de traballo ao risco biolóxico do COVID?

Polo que sabemos, unicamente quedou excluído do ERTE parte do persoal que fai a vixiancia da saúde (recoñecementos médicos). Sospeitamos que esto sería así como xustificación que asegurase que a Xunta de Galiza continuase a pagar o conveniado. É dicir, que cobrarían da Xunta, pero non atenderían a totalidade dos seus compromisos.

Coincidindo no tempo, a Vicepresidencia da Xunta modificou fai uns días o protocolo a seguir polo persoal “especialmente sensible”, procedemento que a xuizo da CIG entorpece e atrasa as baixas por risco de COVID19.

Ligando a información do ERTE en Cualtis, e a modificación do protocolo por parte de Vicepresidencia, preguntámonos se o que hai detrás da complicación do protocolo non sería unha manobra da Xunta para tapar a Cualtis.

A CIG xa se dirixiu á Xunta para reclamar información sobre a veracidade da información, o alcance, e a relación deste expediente de regulacion temporal de emprego co novo protocolo de persoal sensible que elaborou Vecepresidencia. Tamén solicitamos que se reforce o servizo publico de prevención de riscos laborais dándolle a importancia que realmente ten como ferramenta garante para preservar a saude e seguridade do persoal.

Outras novas recentes

Martes, 24 Mai 2022

Persoal laboral fixo do Consorcio e concurso de traslados

O concurso de traslados previo e simultáneo NON RESTA postos á estabilización e SUMA dereitos Na CIG vimos de recibir varias comunicacións de traballadoras fixas do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Como delas se deducen algunhas interpretacións sobre o tratamento que debe ter dito persoal compre aclarar algúns puntos. 1. Como é normal e xusto, os postos...
Mércores, 25 Mai 2022

EGAP: convocatoria extraordinaria de actividades de formación continua

No DOG do 25/05/2022 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2022 pola que se convocan, con carácter extraordinario, actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional. O prazo de presentación de...
Mércores, 25 Mai 2022

Actualización provisional de méritos das listas de cobertura con carácter transitorio por funcionarios e laborais

No DOG do 25/05/2022 publica a RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2021 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza. En aplicación do...