Novas por contido

A CIG insta de novo á corrección dos protocolos médicos de cara á campaña de vixiancia da saúde 2021 e enviamos escrito con achegas ao servizo de Prevención de Riscos Laborais e a presidenta do Comité de Seguridade e Saúde Laboral.

Os protocolos para os recoñecementos médicos son os que determinan que probas diagnósticas e exploracións para a detección de problemas de saúde son necesarias en relación aos riscos do posto de traballo. 

A pesares de que temos avisado cada ano que os protocolos que se están a aplicar para a vixiancia da saúde na Administración Autonómica non están ben por ter eivas, por ter postos repetidos ou simplemente inexistentes, pero sobre todo porque faltan riscos en moitos deles, a día de hoxe non se ten realizado por parte do servizo de Prevención de Riscos Laborais unha análise e adaptación dos mesmos as características dos postos, tendo en conta as Avaliación de Riscos Laborais.

Como consecuencia, pode que o recoñecemento non sexa adecuado e non se teña en conta, por exemplo, unha alteración do sono derivada do traballo a quendas ou o control de vacinas cara o risco biolóxico ao traballar con bebés.

Por este feito voltamos a solicitar a sua corrección no seo do CSSL Intercentros o día 22 de decembro de 2020, e presentamos achegas directas a cada posto introducidas na Memoria de xestión do servizo de Prevención de Riscos Laborais do 2019, para que se teñan en conta e corrixan urxentemente de cara a campaña deste ano 2021.

Nós poñemos enriba da mesa as eivas e cuestionamos os protocolos, pero é o Servizo de Prevención quen ten que traballalo. Consulta o teu posto na listaxe e, se queres enviarnos algunha aportación faino aquí

Campaña da vixilancia da saúde 2021

Cando fagas o recoñecemento médico asegúrate de que che aplican o protocolo adecuado, no especial si os teus riscos están diferenciados por razón de funcións, traballas a quendas ou de noite, con tóxicos, etc.

Se pasaches a covid recoméndase informar ao teu médico da vixiancia da saúde no especial para a valoración de posibles secuelas. Se o contaxio foi laboral faino constar e asesórate cos delegados e delegadas da CIG. 

Para rematar, informamos que a previsión dos recoñecementos é comezalos a partires da segunda quincena do mes de xaneiro. O tempo para solicitalo vai ser maior que noutros anos (acordouse 3 meses).

Outras novas recentes

Martes, 24 Mai 2022

Cultura obrigada a crear as prazas de patrimonio arqueolóxico tras declararse ilegais as encomendas a Tragsatec

Como consecuencia das denuncias da CIG que declararon ilegais as encomendas a TRAGSATEC, a consellería de Cultura modifica a RPT para crear prazas de persoal arqueólogo e arquitecto. Por mor da firmeza da sentenza xudicial do TSXG gañada pola CIG, a Xunta vese obrigada a modificar a RPT da consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e crear as...
Venres, 27 Mai 2022

Adxudicación de destinos definitivos das oposicións dos subgrupos A1, A2, C1 e C2

No DOG do 27/05/2022 publican: - RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2022 pola que se adxudica destino definitivo ao persoal funcionario que superou o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG número 47, do 7 de marzo). - RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2022...
Martes, 24 Mai 2022

Información xeral 20/05/2022: datas de procesos selectivos e concursos, flexibilidade, promoción interna

No punto de rogos e preguntas da Mesa Xeral de negociación de empregados públicos do 20/05/2022, falouse dos seguintes asuntos: Das tomas de posesión do concurso de traslados e do destino definitivo de corpos xerais (actualmente en provisional), pedimos datas concretas. O DXFP resposta que o 27 publicarán en DOG. Pero en canto as datas de cese e toma de posesión négase a...